Kohoutovice - dálniční most přes silnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Silnice z Kohoutovic do Žebětína (Masarykův závodní okruh), která křížila trasu dálnice, měla být přeložena do budovaného zářezu o několik metrů jižněji. Zářez byl vyhlouben a takřka dokončen, ale dálniční most se přes něj už stavět nezačal.

A postaven nebyl ani v osmdesátých letech, když se na nedokončené dálnici budovala čtyřpruhová komunikace. Dokonce, než aby bylo zarostlé staveniště použito pro stavbu alespoň částečně mimoúrovňové křižovatky, byl zářez přeložky pod novou komunikací zasypán a namísto mostu postaven betonový propustek, aby se v zaslepeném zářezu nedržela voda. Nebezpečná úrovňová křižovatka vznikla těsně vedle zářezu a jedno samostatné rameno pro sjezd od Troubska do Kohoutovic bylo vybudováno namísto někdejší lesní cesty. Po stavbě přeložky silnice zůstal zářez, tvořící dnes spíše ploché koryto pro dešťovou vodu. Dobře zachováno zůstalo i několik kupek zeminy, skryté ze zářezu a uskladňované na stráni nad zářezem.

 

 1938 - výstavba dálnice

  Plán mostu pro dálnici. Výřez z fragmentu originálního stavebního plánu dálnice u Bystrce. V plánu jsou výrazně zakresleny náspy, zářezy, mosty a hlavně komunikace, které bylo nutné přeložit anebo zrušit. Žlutě původní stav, oranžově co mělo zůstat zachováno anebo být vybudováno. (Fotoreprodukce archiv: zdroj Bundesarchiv Koblenz, 30.léta 20.stol.)

 2004 - současnost

  Klesání dálnice směrem k severu do Bystrce. Vzadu se nachází křižovatka se silnicí do Žebětína (doleva) a do Kohoutovic (doprava). Přeložka silnice s podjezdem pod dálnicí měla vést přibližně v místech těsně před dnešní křižovatkou. Těleso dálnice začíná být od tohoto místa využito v celé šíři. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)

 2005 - současnost

  Výpusť z propusti na východní straně dálnice je zarostlá vegetací a přístup k ní je složitý. Je však vidět ze silnice do Kohoutovic. (Foto: Petr Chaloupek, 3.7.2005)
  Vpusť do propusti na západní straně dálnice, kudy se původně mělo vjíždět pod most od Žebětína. (Foto: Petr Chaloupek, 3.7.2005)

 2006 - současnost

  Silnice do Žebětína (k severozápadu), kousek za křižovatkou se čtyřpruhovou silnicí (Starou dálnicí). Vlevo jsou vidět rýhy a kupy zeminy - pozůstatek po stavbě přeložky silnice, která měla vést do zářezu. Z jedné kupy vyrůstá nakloněný strom. Silnice měla být v místě, odkud je pořízen snímek, zrušena. (Foto: Jan Obrovský, 5.9.2006)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 24. února 2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 21.3.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008