Kohoutovice - dálniční most přes polní cestu

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
V rokli pod Kohoutovicemi byl pro dálnici postaven most přes polní cestu a malý potůček. Most byl zcela dokončen avšak dálnice postavena nebyla, a tak se v podjezdu skladoval různý materiál.

V 70.-80. letech byla přes most v trase dálnice postavena čtyřproudová silnice a most byl použit. Nosná deska však už byla v havarijním stavu a proto byla nahrazena. Bohužel výměna byla provedena zcela necitlivým způsobem, při němž došlo k poškození cenného kamenného vzhledu mostu. Ani nová železobetonová mostovka nebyla vyrobena kvalitně a na přelomu tisíciletí je opět zralá k výměně. Žádná polní cesta pod mostem dodnes nevede a potůček mezitím vyschnul.

 

 r. 1962 - opuštěné staveniště

  Detail průjezdu pod mostem z východní strany. Dole na stěně je zřetelný nápis, datující opravu k 10.7.1961. Není však jisté, zda-li se tato oprava opravdu vztahuje k mostu anebo jen k nějakému uskladněnému stroji pod mostem. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na mostovku, ve směru klesání dálnice k severu (do Bystrce). Vlevo je vyvýšená část mostovky s otvory pro sloupky kovového zábradlí. Uprostřed snímku je otvor vpusti do kanalizace. V pozadí v lesíku se nachází propustek. Po dálničním tělese vede polní cesta. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Detail dokončeného původního mostu od západu. Vlevo je pod římsou jasně vidět stoupání dálnice k jihu (doprava). (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na původní most od západu. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 léto 1966 - opuštěné staveniště

  Dálniční těleso ve směru do Vídně. Přerušená část tělesa je most přes polní cestu, jehož mostovka byla sice dokončena, ale není vidět. Po stranách je možné vidět část konstrukce. (Foto: Václav Lídl, léto 1966)

 2003 - současnost

  Celkový pohled na most ve směru k jihu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled na most od západu. Z boku je výrazné, že dálnice vede po mostě do kopce. Polní cesta nebyla pod most svedena a tak vlastně zatím nemá podjezd žádné využití. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Průhled podjezdem od západu. Z východní strany je vstup pod most přehrazen plotem a bránou. Žádná cesta tudy nevede a ani potůček už tudy neteče, vlastně se jedná o mrtvý most. Než byla na dálničním tělese postavena silnice, sloužil podjezd a jeho okolí ke skladování všeho možného. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail původních kamenných bočních stěn mostu a nové železobetonové mostovky. Je až s podivem, jakým necitlivým způsobem se nová mostovka posadila místo té staré. Stavitelé, kteří zde novou desku pokládali, si hlavu nelámali s nějakou ochranou staré památky. Provázání desky s okrasnou kamennou stěnou je beze spáry - doslova jen se zahlazeným potěrem. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled na násep dálničního tělesa ve směru k jihu - do Vídně. Uprostřed náspu je postaven most přes polní cestu, žádná k němu však nevede. Podle svažujícího se terénu dnes most slouží spíše jako propustek pro vodu z polí. Původní potůček už dávno vyschnul a byl zaorán. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Dálniční těleso ve směru do Bystrce v místech, kde se nachází most přes polní cestu. Nyní zde namísto dálnice vede jen čtyřproudová silnice III. třídy. Ta za mostem ve směru do Troubska po několika stech metrech končí. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)

 2004 - současnost

  Klesání dálnice do Bystrce (k severu). Uprostřed snímku přechází dálnice po mostě polní cestu.(Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 20. března 2005.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 24.2.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008