Lubník - pracovní tábor (lágr)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Při stavbě exteritoriální dálnice vzniklo i několik pracovních táborů, tzv. lágrů, které sloužily k ubytování dělníků pracujících na dálnici. Později však během války změnily svůj účel.

Jeden z táborů pro dělníky byl vybudován severně od obce Lubník, ve svahu na tehdejším okraji lesa. Bohužel nejsou k dispozici žádné podrobnější informace, plány ani fotografie a tábor se podařilo přesně lokalizovat hlavně díky historickým leteckým snímkům. Z tábora zbyly pouze základy některých budov a celý areál pohltil les. Těsně vedle tábora vznikl po válce prasečák.

 
 jaro 2009 - mezinárodní setkání k 70.výročí zahájení stavby dálnice
  Zarostlý areál tábora při pohledu od okraje lesa (k severu). (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Trosky zdiva na ploše tábora. Není však jisté, jestli se nejedná o navezenou suť. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Zarostlý terén plochy tábora, při pohledu z lesní cesty na západ. V pozadí prasečák. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Terénní vlny a plošiny, dokazující dřívější stavby. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Pohled na plošinu tábora z jedné ze zarostlých sutin. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Detail betonové desky v sutinách tábora. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Rovná plocha, na které stával jeden z ubytovacích baráků. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Terén, kde je vidět odkop pro rovnou plochu zděné budovy. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Základy zděné budovy tábora, která byla zřejmě částečně podsklepená nebo se zvýšeným přízemím. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Klenba nad otvorem ve zdi. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Detail okénka nebo vstupu z opačné strany. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Detail základů zděné budovy. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Jasně znatelná rovná plocha pro baráky. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Detail základů. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Prut armatury trčící ze základů. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 13. května 2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 13.5.2009.
 poslední změny na stránce: 24. května 2009