Lubník - dálniční těleso (průsek a skrývka)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Mezi Lubníkem a Albrechticemi byla zahájena stavba dálnice přípravnými pracemi. Nejprve byl prokácen několikakilometrový průsek lesem a poté na několika místech prováděny skrývky zeminy. Avšak práce byly zastaveny ještě v této ranné fázi a k dalším činnostem již proto nedošlo. Les si již po několika letech začal brát zpátky co mu bylo ubráno a průsek zarostl. Stejně dopadly i části s již prováděnou skrývkou, které časem zarostly i s hromadami odkládané zeminy, tzv. hrobečky.

Dnes již průsek není znatelný a trasa by se bez přesného udání místa špatně hledala. Při pohledu z letadla nebo ze satelitu je však zarostlý průsek stále výborně rozeznatelný. I v terénu se najde pár míst, kde stromy v lese nezvykle vytvářejí stromořadí a podél nich se nacházejí desítky kopečků.

 
 jaro 2009 - mezinárodní setkání k 70.výročí zahájení stavby dálnice
  Pohled na zarostlou trasu dálnice od lesní cesty. Dálnice by vedla zleva doprava (dozadu) směrem do Vídně. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Stromořadí, později vzniklé zhruba ve středovém pásu nedokončené dálnice. Pohled od lesní cesty k jihu, ve směru do Vídně. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Pohled z lesní cesty k severu, ve směru trasy dálnice do Vratislavi. V těchto místech by se dnes někdejší staveniště těžko hledalo. Zřejmě tudy byl proveden pouze průsek. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Krátké hromady skryté zeminy poblíž lesní cesty. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Dlouhé hromady skryté zeminy, ukládané ve směru trasy dálnice, podél jejího západního okraje. Pohled ve směru do Vídně (k jihu). (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Terénní vlny, vzniklé tehdejším odkladištěm zeminy ze skrývky. Tyto dlouhé hromádky (hrobečky) jsou oproti těm u lesní cesty ukládány čelem k okraji dálnice. Pohled k jihu. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Pohled z okraje dálnice na západní okraj, kam byly ukládány hrobečky příčně s dálnicí, jeden vedle druhého. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Pohled k jihu přes příčně ložené hrobečky na západním okraji dálnice. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Pohled na trasu dálnice směrem k severu. Po levé straně příčně uložené hrobečky. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Detail hrobečků příčně ložených s dálnicí. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Pohled v trase dálnice směrem k severu. Vpravo je vidět stromořadí. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
  Pohled od pracovního tábora u dnešního prasečáku k východu - na výčnělek lesa, kterým byl proveden průsek a nacházejí se tam pozůstatky skrývky. (Foto: Jan Slovík, 19.4.2009)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 21. května 2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 21.5.2009.
 poslední změny na stránce: 24. května 2009