Moravské Knínice - dálniční most přes silnici II/386

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

Přes silnici z Kuřimi do Moravských Knínic měl stát dálniční most deskové konstrukce. Stavba však byla zahájena později než okolní mosty, takže se most už nepodařilo realizovat. Stačilo se pouze vyhloubit jámy pro základy mostních opěr, k jejich vybetonování však nakonec nedošlo. Jámy byly později zasypány a staveniště zarostlo. Od jihu byl ještě ke staveništi mostu přiveden násep, ale severně od mostu násep chybí a jeho základna byla časem rozorána zemědělci. Severní násep měl být pravděpodobně dokončen až po dokončení mostu, aby se během jeho výstavby mohla uzavřená část silnice objíždět.

 

 80. léta 20. stol.

  Hrana náspu, končící u jižní opěry. Za stromem vpravo vzadu se nachází klenutý propustek. Pohled od severu. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)
  Začátek náspu vedoucí k jihu. Vpravo začíná polní cesta, vedoucí podél dálnice až do Jinačovic. Vzadu za stromem se nachází klenutý propustek. Pohled ze silnice II/386 k jihu. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)

 r. 1999

  Pohled na prostor mostu od západu - od Moravských Knínic. Zprava vede násep od jihu (od Brna), který končí u základny pro jižní opěru mostu. Dříve stály vesnické domy podél této silnice ještě dál než dnes, ale kvůli stavbě dálnice musely být ve 40-tých letech zbourány. (Foto: Jiří Mrkos, r.1999)

 r. 2004 - současnost

  Celkový pohled od severovýchodu (od říčky Kuřimky) na prostor plánovaného mostu. Silnice vede před stromy. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Konec dálničního tělesa a náspu před plánovaným mostem přes silnici. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z boku dálnice - od západu. Odtud dozadu měla stát jižní opěra mostu. Vpravo hrana náspu. Vlevo mimo záběr vede silnice do Kuřimi. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled na prostor pro jižní opěru, kde je nyní hustý porost vlevo. Vpravo jižní násep dálnice a odbočka polní cesty do Jinačovic. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled ze silnice k jihu - na násep dálnice a polní cestu vedoucí podél ní. Vzadu u stromu se nachází propustek. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Základna pro jižní opěru, která se však už založit nepodařila. Pohled ze silnice k jihu. Vzadu začátek náspu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Násep dálnice vedoucí od jihu, končící u plánovaného mostu (vpravo). Pohled k jihu, ze silnice II/386. Vzadu vlevo u stromů se nachází propustek. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled ze silnice II/386, přes kterou měl vést dálniční most, k severu. V pozadí je vidět klenba mostu přes Kuřimku. Prostor mezi mosty (kde je pole) měl být zasypán náspem. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled ze silnice II/386 k severu, podél trasy dálnice. Jak je vidět vlevo, terén se tu mírně zvedá, což dokazuje, že násep se vršit začal. Nebyl však dokončen a to co bylo navezeno bylo po válce rozryto k obdělávání. Vzadu vlevo je most přes Kuřimku. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z mostu přes Kuřimku směrem k jihu, ve směru dálnice do Brna. V pozadí u stromů měl stát most přes silnici. Mezi oběma mosty měl být navršen násep, ale ten byl budován jen z opačných stran obou mostů. Mezi mosty se sypat zřejmě ani nezačalo. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled na trasu dálnice do Vídně (k jihu) z hrany náspu, který měl pokračovat až k mostu přes silnici. Vpředu most přes Kuřimku a vzadu nezaložený most přes silnici. K dosypání náspu už nakonec nedošlo. Za plánovaným mostem přes silnici násep směrem do Brna opět začíná. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Přiblížený pohled ze silnice II/385 z Čebína do Kuřimi. Vpředu je násep dálnice, který končí před mostem přes Kuřimku (vpravo vzadu). V pozadí je vidět esíčkovitý tvar (směrem doleva) dalšího pokračování stavby dálnice k jihu (do Brna). Ještě před levým obloukem měl stát most přes silnici. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z náspu dálnice na její trasu k jihu - od plánovaného mostu. V pozadí těleso dálnice vstupuje do zářezu u Jinačovic. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
  Pohled z náspu dálnice, vedoucího od jihu, na silnici II/386. Srnek, koroptví, zajíců a další zvěře je v keřích okolo dálničního tělesa spousty. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)

 leden 2007 - současnost

  Pohled od mostu přes Kuřimku k prostoru mostu přes silnici. Stromy rostou v místech nezaložené jižní opěry. K severní opěře, která měla stát na opačné straně silnice, se násep nenasypal zřejmě kvůli dočasné přeložce komunikace okolo stavby mostu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
  Celkový pohled od východu, ze silnice II/386 - na těleso dálnice. Zleva dálnice přichází po náspu, který končí u nezahájeného mostu přes silnici. Vpravo se nachází most přes Kuřimku. V pozadí Moravské Knínice. (Foto: ing. Pavel Slezák, 14.1.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 7. března 2007.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 7.3.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008