Mladkov - pracovní tábor "Heidelberg" (lágr)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Při stavbě exteritoriální dálnice vzniklo i několik pracovních táborů, tzv. lágrů, které sloužily k ubytování dělníků pracujících na dálnici. Později však během války změnily svůj účel.

V prudké stráni u Mladkova byl na jaře roku 1939 vybudován tábor Heidelberg, který se skládal ze čtyř velkých dřevěných ubytovacích baráků, budovy kuchyně s jídelnou a budov se záchody a s koupelnami a skladištěm. Když byla stavba dálnice zastavena, byl areál přeměněn na převýchovný tábor pro mladistvé delikventy. Avšak převážně se spíše jednalo o mladé lidi, kteří uprchli z nucených prací v říši. K tomuto účelu tábor sloužil až do konce války, kdy byly do jednoho z dřevěných baráků shromážděny nějaké dokumenty a budova podpálena. Ta lehla celá popelem.

Po válce byli v táboře naopak shromažďováni němečtí občané z okolí a poté deportováni do Německa. Později zde byli ubytováni jugoslávští občané a v letech 1950-54 uprchlíci z Řecka. V dalších desetiletích byl až do pádu komunistického režimu tábor využíván k odborářské rekreaci a jako pionýrský tábor. Po roce 1990 už tábor jenom pustl a nepomáhala mu ani častá změna vlastníků. Několikrát byl areál vykraden a podpálen. Proto se v letech 2000-2002 přistoupilo k jeho likvidaci.

Dodnes se však v areálu dochovala spousta pozůstatků. Kromě základů budov a trosek jejich zdí dodnes stojí několik opěrných a ohradních zdí a schodišť. Oproti ostatním podobným táborům není tento u Mladkova zarostlý lesem a vše vypadá jako by byly budovy srovnány se zemí nedávno.

 
 r. 1939 - plány a nákresy
  Plán pracovního tábora Heidelberg u Mladkova. (Fotoreprodukce, r. 1940)
  Kresba pracovního tábora Heidelberg u Mladkova. (Fotoreprodukce, r. 1940)
 okolo r. 1950 - poválečné využití tábora
  Pohled na tábor od jihozápadu - od Mladkova. Vpravo ubytovací dřevěné baráky, vlevo budova jídelny a úplně vpravo skladiště. Vpředu vede státní silnice do Boskovic. (Fotoreprodukce z knihy "Německá průchozí dálnice", okolo r.1950)
  Spodní terasa s budovou jídelny (vpravo) a schodištěm na horní terasu, kde stojí dřevěné ubytovací baráky. Pohled od severozápadu - od budovy skladiště.(Fotoreprodukce z knihy "Německá průchozí dálnice", okolo r.1950)
 r. 2004
  Zeď a schodiště na terasu, kde stávala jídelna s kuchyní. (Foto: Petr Chaloupek, 29.1.2004)
  Pohled na zeď z opačné strany. Na ploše vpravo stávala budova jídelny s kuchyní. (Foto: Petr Chaloupek, 29.1.2004)
 jaro 2009 - mezinárodní setkání k 70.výročí zahájení stavby dálnice
  Výklad účastníkům setkání na někdejším severním okraji tábora. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Plochu původního parkoviště tábora zaplnila po sedmdesáti letech vozidla účastníků setkání. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pohled od cesty přes skácenou ohradu, za níž stávala budova skladiště. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pohled od parkoviště na schodiště a zídku terasy před původní budovou jídelny. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Zbytek schodiště, vedoucí od parkoviště k budově jídelny a kuchyně. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Plocha mezi táborem (vlevo) a cestou (vpravo mimo záběr), při pohledu od parkoviště (od severu). Původně tu bývala louka, ale zřejmě až po válce byla plocha užívána k dalším účelům pionýrského tábora. Na části louky vznikly zahrádky a chaty. Vzadu vlevo za stromy stával nejníže položený ubytovací barák. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Terénními úpravami vzniklá plochá terasa, na které stávala budova jídelny s kuchyní. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Terasa se základy budovy jídelny. V jižní části budovy byla kuchyně (vzadu). Západní stranu terasy nad svahem lemuje okrasná zděná zídka (vpravo). (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Terasa se základy budovy jídelny s kuchyní. Vzadu za základy stojí kamenná opěrná zídka, která lemovala budovu z východní strany a chránila jí před sesuvem horní terasy. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Opěrná kamenná zídka u budovy jídelny a schodiště vedoucí na horní terasu. Zídka i schodiště však byly po válce zřejmě upravovány. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Zděná zídka u budovy jídelny (vpředu). V pozadí obec Mladkov. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Malá terasa, na které stávala budova skladiště (pomocná budova). Pohled od jídelny. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Základy budovy s umývárnou a sprchami. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Kamenná zídka, chránící a lemující horní terasu s ubytovacími baráky. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Horní dlouhá terasa, na které stály tři ubytovací baráky. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Základy u budovy umývárny. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Trosky táborové vodárny, kde býval zásobník vody. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pohled na betonovou desku, překrývající vodárnu. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pohled z horní terasy na spodní terasu, kde stávalo skladiště (sluncem osvětlená plocha). (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pozůstatek uříznutého dřevěného sloupu pro rozvody elektrického vedení po táboře. Spodek sloupu zůstal jen proto, že byl zazděn do opěrné zídky. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Horní terasa při pohledu k jihu, kde stávaly tři dřevěné baráky. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pohled z horní terasy od severního baráku na spodní terasu, kde stávala jídelna lemovaná zídkou. Vzadu za ní se rozkládalo parkoviště. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pohled z horní terasy (od baráků) na trosky budovy záchodů. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pozůstatky, pravděpodobně chodníků na horní terase. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Horní terasa při pohledu od jihu. Vpředu stávaly dva baráky, za nimi pak umývárna a ve svahu nad ní vodárna. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Jižní konec horní terasy. Tady stával jižní barák. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pozůstatky, zřejmě základů zídky lemující původně okraj horní terasy. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pohled z horní terasy, kde stávaly tři baráky - na spodní terasu, kde stával jeden jediný barák. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Pozůstatky nějaké stavby, která však zřejmě nesouvisí s původním táborem. I když se nachází na jeho okraji u spodního ubytovacího baráku. V pozadí vede cesta do Mladkova. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Zakončení kamenné zídky u spodní terasy s jídelnou. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Obvodová zídka u cesty vedoucí pod táborem - zřejmě pozůstatek nějaké budky. Ta však byla zřejmě vybudována až v poválečném období. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
  Přiblížený pohled od tábora na nedostavěnou dálnici (zleva doprava směr Wroclaw). Vlevo most u Mladkova a za ním obec Svitávka. (Foto: Jan Slovík, 18.4.2009)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 22. února 2005.
 odborná spolupráce Václav Lídl, Petr Chaloupek a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 27.4.2009.
 poslední změny na stránce: 27. dubna 2009