Mladkov - dálniční most přes železniční trať

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
Přes železniční trať ze Svitav do Brna byl naplánován dálniční most. Výhodou bylo, že trať tudy vede zářezem a proto nebylo nutné pro dálnici budovat násep. Ale až do zastavení výstavby dálnice během války se most nepodařilo založit a v jinak souvislém tělese vznikla hluboká mezera.

Přemostění železnice se postavilo až v 70.-80-letech 20.stol., když bylo těleso dálnice mezi Svitávkou a Skalicí využito pro vedení přeložky silnice I/18. Most vede jen po polovině využitého profilu dálnice, ale je dostatečně široký, aby po něm mohl vést i jeden směr dálnice. Vedle mostu bude možné přistavět i most pro opačný směr.

 

 r. 1962 - před vybudováním mostu pro přeložku silnice I/18

  Pohled ve směru trasy dálnice k jihozápadu - do Vídně. Po základech není ani stopy. Dvoukolejná trať vede zprava doleva směrem do Brna (Skalice). Koleje nejsou vidět, zářez je poměrně hluboký s prudkými svahy. Uprostřed snímku jsou patrné jen koruny stromů, lemující trať. V pozadí je trochu vidět pokračování tělesa dálnice v odřezu mírného svahu.(Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Dvoukolejná avšak ještě neelektrifikováná trať směrem do Brna. Pohled do prostoru, kde měl být někde vpředu zářez překlenut dálničním mostem - zleva doprava směrem do Vídně - k jihozápadu. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 80. léta 20. stol. - po vybudování přeložky silnice

  Pohled od jihovýchodu na prostor pro přemostění zářezu trati. Vlevo most postavený pro přeložku silnice I/18, v profilu pro dálniční směr do Vídně. Vpravo od něho je místo pro vybudování mostu pro druhý profil dálnice, směrem do Vratislavi (do Moravské Třebové). V pozadí za zatáčkou stojí most přes silnici, kvůli jehož nízkému podjezdu byla přeložka silnice I/18 také vybudována. (Foto: Václav Lídl, 21.10.1985)
  Pohled k severu z místa, kde měl končit dálniční most pro směr do Vratislavi. Vlevo přeložka silnice vedená v opačném směru dálnice na most. (Foto: Václav Lídl, 21.10.1985)

 r. 2003

  Přeložka silnice II/150 (dříve I/18) směrem do Boskovic, před mostem přes železniční trať (v pozadí). Zatímco levý profil je využit, pravý byl v těchto místech už takřka celý rekultivován. Na konci rovinky je vzadu vidět zatáčku, kde přeložka uhýbá z dálničního tělesa. (Foto: Jan Slovík, 26.10.2003)

 r. 2005

  Přeložka silnice II/150, vedená po dálničním tělese se blíží k mostu přes železnici. Pohled ve směru silnice do Boskovic a dálnice do Vratislavi. Kvůli přemostění elektrifikované trati muselo být těleso pod silnicí zvýšeno mírným náspem. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Nájezd na most ve směru silnice do Boskovic. V pozadí most přes silnici. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Východní profil dálnice směrem do Vratislavi, který nebyl využit. Jak je vidět podle terénního schodu, dálniční most měl být o trochu nižší a terén byl připravován pro stavbu jeho základů. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Celkový pohled na most přeložky od jihovýchodu - z nezaložené jižní opěry východního mostu dálnice. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled z mostu přeložky k severu, ve směru trati do Svitav. V pozadí obec Svitávka. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled od severní opěry nezaloženého mostu - na protilehlý svah zářezu trati, kde měla být založena jižní opěra. Za zářezem je patrné, že profil dálnice byl už zrekultivován. Vpravo most s přeložkou směrem k silnici I/43 (dozadu). (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Prostor pro založení severní opěry východního mostu, po kterém měla jezdit vozidla směrem do Vratislavi. Dozadu vede trať směrem do Brna. V pozadí Skalice nad Svitavou. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Jižní opěra mostu přeložky. Právě kvůli trolejím elektrifikované trati musel být most postaven o trochu vyšší než původně plánovaný za války.(Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled podél severní opěry mostu přeložky - na trať směrem do Svitav (na sever). Jak je vidět na snímku, trasa dálnice se s tratí kříží v ostrém úhlu. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Přeložka silnice II/150 (I/18) vedená v profilu dálnice pro směr do Vídně. Pohled od mostu ve směru silnice z Boskovic. Profil pro opačný směr byl rozorán a spojen se sousedními poli. Kromě úseku vedeného zářezem (vzadu uprostřed snímku), kde byl pás pole vytvořen z polovičního profilu a od sousedního pole je oddělen. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 7. prosince 2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 10.12.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008