Nebovidy - dálniční most přes silnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Přes silnici z Moravan do Nebovid byl přímo na vrcholu stoupání stavěn dálniční most. I jemu chybí nosná deska, kterou již za války nestačili dokončit.
 

 60. léta 20. stol. - opuštěné staveniště

  Pohled ze severní opěry na jižní opěru (vzadu). V pravém dolním rohu je šachta kanalizace. Vzadu za mostem je dřevěný sloup elektrického vedení, přetínající trasu dálnice. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Most bez mostovky při pohledu od východu. V pozadí uliční zástavba v Nebovidech. Horní řádek kamenů vpravo nahoře je zatím ještě kompletní. Nároží jsou dole natřeny bílou barvou kvůli motoristům avšak nezvykle až u země. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Silnice z Moravan do Nebovid před podjezdem pod dálnicí. Pohled od východu. Vlevo vede na dřevěných sloupech elektrické vedení. To bylo postaveno pravděpodobně až po stavbě dálnice, protože nevede podél silnice, ale přetíná dálniční most. (Foto: Václav Lídl, 8/1966)
  Opěra mostu na jižní straně. Pohled ve směru dálnice do Vídně. Vzadu je přímo na dálnici naskládán stoh slámy. (Foto: Václav Lídl, 8/1966)

 80. léta 20. stol. - zarůstající staveniště

  Pohled na most od západu - od Nebovid. V pozadí jsou již vidět dráty nového vedení vysokého napětí, které přerušilo starší vedení elektřiny do vesnice na dřevěných sloupech. To vedlo přes jižní opěru (vlevo). Most je oproti šedesátým létům už mírně porostlý keři a stromy. (Foto: Václav Lídl, 80. léta 20.stol.)
  Pohled na most od východu. V místě, kudy vedlo elektrické vedení roste strom (vlevo). Nebovidy v pozadí nejsou vidět kvůli zimní mlze. Lze však porovnat výšku stromů na okraji vesnice se záběry ze šedesátých let (jehličnany vzadu). Na severní opěře (vpravo) už chybí část horního řádku kamenů. (Foto: Václav Lídl, 1/1987)

 2003 - současnost

  Celkový pohled na most od západu, ze silnice od Nebovid. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Celkový pohled na most od východu, ze silnice od Moravan. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail konstrukce opěry mostu, na kterou měla být přichycena nosná deska vozovky. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled z opěry mostu na silnici, kterou měla překlenout mostovka.(Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail rohu opěry mostu, kde kamenná část přechází v železobetonovou. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Vnitřek podjezdu není u tohoto mostu kamenný, ale pouze železobetonový. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Střední dělící dilatační spára na opěře mostu. Nad každou část opěry měla přijít samostatná mostovka pro jeden směr jízdy po dálnici. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled přes most k severu, kam pokračuje upravené dálniční těleso směrem do Wroclawi. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Železobetonová konstrukce, která vyztužuje okrasnou kamennou boční stěnu mostu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail krajní kanalizace mostu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail trubky na dešťovou vodu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Středová kanalizační vpusť (kanál). (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled do středové kanalizační vpusti (pohled do kanálu). (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled do krajnicové kanalizační vpusti (pohled do kanálu). (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail horní části kamenné stěny, při pohledu z rubové strany - zevnitř. Chybí zde římsa. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
       

 zpět na interaktivní mapu R43  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R43
 interaktivní mapa R43  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 10. dubna 2003.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 14.3.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008