Nebovidy - dálniční most přes polní cestu

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Přes polní cestu u Nebovid byl stavěn dálniční most. I jiné mosty se v zatáčkách stavějí do sklonu, ale tento most je zcela výjimečný. V krátkém úseku, tvořící esíčko mezi Nebovidy a Želešicemi, měla vést dálnice pomocí prudkého klopení vozovek, které jsou hlavně na mostě samotném v tak velkém rozsahu naprosto ojedinělé. Vozovka zde byla prudce sklopena kvůli nedostatku místa pro stavbu normálních táhlých oblouků a proto projektant přistoupil k řešení problému tímto způsobem. Směrový oblouk zde má poloměr pouhých 800 m a o něco níže dokonce 600 m. Tyto poloměry by byly vcelku dostatečné, jenže aby bylo umožněno bezpečné projetí zatáček návrhovou rychlostí 160 km/hod., musely být oba oblouky nezvykle naklopeny, podobně jako na okruhové závodní dráze. Náklon vozovky je výrazný i v náspu před mostem.

Stavba mostu byla během války předčasně pozastavena a po válce už neobnovena. Mostu tak chybí nejzajímavější část - ony prudce nakloněné mostovky, pro každý směr jízdy zvlášť. Protože by mezi nakloněným mosty vznikla obrovská mezera do šířky a hlavně do výšky, měla být přemostěna také - šikmou středovou konstrukcí. Polní cesta, pro kterou byl most stavěn, však už nebyla přeložena a stále vede těsně na vnější straně jižní opěry. Z těchto důvodu nebyl násep dokončen až k mostu. Rozestavěný most je z dálky málo patrný a prozrazuje ho jen blízký remízek. Nová R43, která by byla postavena mezi Troubskem a Syrovicemi, by však most nevyužila. A to nejen kvůli odlišným technickým parametrům klopených zatáček, ale i nutné změně trasy. R43 by se na původní dálniční těleso napojovala severně od tohoto mostu.

 

 60. léta 20. stol. - opuštěné staveniště

  Pohled na most od severu, ve směru dálnice do Vídně. Ocelové pruty jsou pro uchycení mostovky pro směr do Wroclawi. Část mostu pro směr jízdy do Vídně už je vpravo mimo záběr. Vzadu za mostem je vidět jižní násep, takřka holý bez keřů. V pozadí hřeben Kozí hory (355 m n.m.)(Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na most od východu, ve směru polní cesty do Nebovid. Zprava se mělo jezdit z Brna do Vídně. Klesání dálnice doleva je patrné z horních řádků kamenného obložení. Okolí mostu je ještě úplně bez keřů. Cesta pod most už nebyla přeložena, ale podjezd je stále průjezdný. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled do průjezdu mostu od východu. Vpravo severní opěra. Vpředu měla vést mostovka pro směr do Brna (Wroclawi). (Fotoarchiv: Václav Lídl, pol. 60.let)

 80. léta 20. stol. - zarůstající staveniště

  Celkový pohled na most od jihovýchodu (ze sloupu vysokého napětí), ve směru dálnice do Brna. Polní cesta, vedoucí okolo mostu, je dobře patrná i pod sněhem. Vlevo je jižní násep, porostlý jen keři. Zato severní násep vzadu je porostlý lesem. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)
  Pohled na most z jižního náspu, ve směru dálnice do Brna (Wroclawi). Za mostem se nachází již zarostlý severní násep. Uprostřed snímku je vidět jen prostor pro most do Vídně. Prostor pro most do Brna je vpravo, zakrytý terénem. (Foto: Václav Lídl, 1/1987)
  Průhled podjezdem mostu od západu. Vpředu měl být most pro směr do Vídně, vzadu do Brna. Průchod už zarůstá, ale je ještě průchozí. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Pohled z náspu před severní opěrou, ve směru jízdy do Vídně (pravý most). Vzadu zarůstající jižní násep. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Detail horní části konstrukce mostu s armovacími háky, k nimž měla být upevněny obě mostovky. Jelikož jsou háky i na šikmé mezeře mezi mosty, měla být mezera zakryta také mostovkou. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)
  Pohled od jihu k severu ze středního dělícího pruhu, ve směru dálnice do Brna. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Pohled ve směru do Brna, před nájezdem na most. Vzadu za šikmou středovou částí dálnice je vidět šachtu středové kanalizace. Vpředu vpravo zase otvor pro krajnicovou kanalizaci. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)

 2003 - současnost

  Severní násep, přivádějící od severu těleso dálnice k mostu. Pohled od jihozápadu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Celkový pohled na most od západu. Vpředu polní cesta, obcházející most na jihu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled od západu na průjezd a jižní opěru. Vpravo (vpředu) měl být most pro směr do Vídně. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled od západu na průjezd a severní opěru (vlevo). (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Polní cesta, která most obchází těsně okolo jeho konstrukce. Hned na okraji cesty začíná jižní násep. Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail jihovýchodního křídla mostu, při pohledu z nepřeložené polní cesty. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail jihozápadního křídla jižní opěry (vnitřní část západní stěny). (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Hustě zarostlý podjezd mostu je neprůchodný i kvůli neodtékající mokřině, bahnu a odpadkům. Pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Nepřeložená cesta, míjející most v úzké mezeře mezi křídly mostu a hraně jižního náspu (vlevo). Pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Celkový pohled na most od východu - proti slunci. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled z hustě zarostlého jižního náspu. Dostat se na násep a nalézt vhodné místo k výhledu na most je bez škrábanců nemožné. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled na most od jihu - z jižního náspu. V pozadí za mostem severní násep. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Příjezd k mostu od jihu - po tělese jižního náspu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail severozápadního křídla mostu. Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled od jihu, ve směru dálnice do Brna. Vpředu rozorané těleso dálnice přechází v zarostlý jižní násep, končící mostem. Les vzadu je už severní násep.(Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Povalený opracovaný kámen, kteří vandalové strhli z konstrukce mostu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
       

 zpět na interaktivní mapu R43  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R43
 interaktivní mapa R43  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 10. dubna 2003.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 14.3.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008