Ostopovice - dálniční most přes polní cestu 1 (horní)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Přes polní cestu ve stráni nad Ostopovicemi byl stavěn dálniční most, který zůstal nedokončen. Průjezdy jsou tzv. tunelového typu, tedy s klenbou, která měla být zasypána zeminou. Postaveny však byly pouze boční části mostu. Vnitřní klenba pod samotnou dálnici se již stavět nezačala. Proto dnes most připomíná spíše dvě kamenné brány.

Pro výstavbu uvažovaného prodloužení rychlostní silnice R43 je možné torzo mostu využít a zachovat tak technickou památku pro příští generace. Protože však mostu chybí nosná konstrukce vozovky, bylo by jistě zajímavé, jakým způsobem by byl most dokončen.

 

 60. léta 20. stol. - opuštěné staveniště

  Pohled od východu na východní stěnu mostu, tehdy ještě nezarostlou stromy. Dálnice do Vídně by vedla doleva. (Foto: Václav Lídl, r. 1962)
  Pohled od severovýchodu na vnitřní část západního boku mostu. Dozadu by dálnice vedla do Vídně. Vnitřek konstrukce nebyl ještě vůbec zarostlý. Vzadu za mostem vede nepřeložená polní cesta. (Foto: Václav Lídl, r. 1962)
  Pohled od severozápadu na vnitřní část nedokončené konstrukce východní stěny mostu. V pozadí vpravo je vidět ještě nezarostlý svah po budování zářezu pro dálnici. (Foto: Václav Lídl, r. 1962)
  Pohled z nitra mostu na východní zeď a částečně vybetonovanou klenbu pro podjezd mostu. (Foto: Václav Lídl, léto 1966)
  Nedokončený a opuštěný most ještě v době, kdy nebyl tolik zarostlý. Vpředu západní zeď a vzadu východní zeď s částečně vybetonovanou klenbou. (Foto: Václav Lídl, léto 1966)
  Pohled ze zářezu jižně od mostu, ve směru dálnice do Wroclawi (na sever k Brnu). Vpředu dole nepřeložená polní cesta a za ní nedokončená konstrukce mostu. Vpravo východní portál, vlevo západní portál. Za mostem dozadu je vidět upravený mělký zářez s dálničním tělesem. Na svazích vzadu ještě nejsou žádné chatky a zahrádky. (Foto: Václav Lídl, r. 1962)
  Pohled z nedokončeného zářezu u Urbanova kopce přes nedokončený most přes polní cestu na dálniční těleso směrem k severu. Stromy v zářezu ještě nebyly tak vysoké, takže bylo vidět celou trasu až k Troubsku a rozsedlině mezi kopci u kohoutovic. (Foto: Václav Lídl, léto 1966)

 80. léta 20. stol. - opuštěné staveniště

  Celkový pohled od západu na torzo nedokončeného mostu. Vpravé části snímku je znatelný odlesněný pruh pro zářez. Vpředu cesta, která vede do Ostopovic a přetíná dálnici. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)
  Pohled ze svahu Urbanova kopce na nedokončený most. Vzadu východní stěna. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)
  Pohled ze zářezu přes most na směr dálnice na sever. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)

 r. 1999

  Pohled na most od jihovýchodu. Dozadu směr dálnice do Wroclawi (na sever). (Foto: Jiří Mrkos, 1999)

 2003

  Pohled z nitra mostu na jeho východní stěnu, u které již byla částečně vybetonována klenba podjezdu. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Detail kamenné konstrukce, která drží klenbu i východní kamennou stěnu mostu. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Pohled na betonovou klenbu zevnitř mostu. Kvůli chybějící izolaci je klenba značně promáčená a narušená. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Pohled ze stráně nad mostem na nedokončenou mostovku, která tu vlastně úplně chybí. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Východní část mostu s betonovou klenbou - při pohledu ze stráně nad mostem. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Východní stěna mostu při pohledu ze stráně nad mostem. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Pohled na most od východu. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Východní stěna mostu. Těsně za mostem dnes vede nepřeložená polní cesta, která měla být zasypána vysokým náspem a těleso dálnice pokračovat zářezem ve stráni nad mostem. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Na severu most končí téměř v úrovni terénu. Nemusel by zde být tak vysoký dosyp tělesa jako na jižní straně mostu. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Portál východní stěny mostu má již částečně dobetonovanou klenbu pro podjezd. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Detail horní části kamenného portálu východní stěny mostu. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Detail kamenného portálu (východního) a jeho provázání s betonovou klenbou v podjezdu mostu. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Detaily východní stěny mostu se znatelnou linií, kam až měla být dosypána zemina. Na most by zde navazoval krátký, ale vysoký násep přes část rokle, kudy dnes vede polní cesta. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Detail odvodnění do kanalizace uvnitř tunelového podjezdu. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Detail horní části odvodnění mostu na vrcholu východní zdi. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Západní stěna mostu při pohledu zevnitř mostu. Tato stěna z kamene byla sice dokončena, ale chybí jí betonová klenba, která by byla zasypána tělesem až do výše zdi. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Průhled po betonovou klenbou mostu od východu k západu. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Západní stěna mostu a cesta která měla most podcházet. Kvůli výstavbě byla cesta nepatrně odkloněna, ale most dokončen nebyl a tak cesta nemohla být přesunuta zpátky - pod most. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Západní stěna mostu při pohledu na sever ze stráně nad mostem. Vpředu polní cesta, která pod most už nebyla přesunuta. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Pohled na most a jeho kamennou západní stěnu. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Detail portálu v západní stěně mostu. Hustý porost bohužel nedovoluje vhodnější záběry. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Detail kamenné západní zdi z rubové strany - z vnitřku mostu. Zatímco z vnější lícové strany jsou kameny hezky opracované, z této strany jsou hrubé, protože měly přijít zasypat. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Detail kamenného portálu v západním vjezdu pod most. Každá druhá kostka je delší, aby lépe navázala na betonovou klenbu, která již nebyla započata. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Detail kamenného portálu a jeho navázání na kamennou zeď. Pohled ze vnější strany mostu. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Masivní betonová konstrukce, která měla sloužit jako pevná opěra pro betonovou klenbu a zeď. Kamenná stěna s portálem je jen jakási okrasná kulisa bez užitku. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Detail ukončení betonové konstrukce v místě, kde by násep dosahoval výšky kamenné zdi mostu. Takto vysoko mělo být dosypáno těleso na jižní straně mostu, kde by pod zeminou zůstala i polní cesta. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Kanalizace u paty západní stěny mostu. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Pohled od mostu na dosud viditelné těleso směrem k severu - k Troubsku a Bystrci). Dole pod strání v křovích se nachází další dálniční most přes polní cestu (č.2) a za ním nedokončený most přes silnici u Ostopovic. Za dlouhým pruhem křovin je železniční trať a za ní měla být křižovatka s protektorátní dálnicí u Troubska. Pak by dálnice pokračovala kolem velkých budov až úplně vzadu a stáčela se do rozsedliny mezi kopci. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Od mostu směrem k jihu nebylo těleso dokončeno, ale práce byly přerušeny v době, kdy byl již téměř dokončen odkop ve svahu. Současná cesta mezi mostem a pokračováním tělesa měla být zasypána. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Dálniční těleso ve směru na jih do Vídně. V pozadí před druhým sloupem vysokého napětí je v roklince schován dálniční most přes polní cestu. Zářez tělesa vedoucího k mostu je dodnes patrný. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Jarní snímek mostu od západu, z nepřeložené polní cesty. (Foto: Pavel Loučka, 26.4.2003)
  Idylický jarní záběr trosek východní části mostu. (Foto: Pavel Loučka, 26.4.2003)
  Jarní záběr západní části trosek mostu. (Foto: Pavel Loučka, 26.4.2003)

 2007 - po vysekání keřů

  Východní stěna z vnější strany mostu. Vzadu západní strana z vnitřní strany. Vlevo polní cesta, která měla být pod most přeložena. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
  Východní stěna zevnitř, při pohledu z polní cesty. V pozadí Brno. Budka vzadu za mostem je vodojem. U mostu sice byla nainstalována tabule pro turisty, ale o této památce tam prakticky informace nejsou. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
  Průhled portály obou bočních stěn. Vpředu západní a vzadu vnitřní strana té východní. Na kamenném obložení vpředu je nádherně vidět klesání dálnice. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
  Západní stěna při pohledu zevnitř. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu R43  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R43
 interaktivní mapa R43  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 12. dubna 2003.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 28.2.2006.
 poslední změny na stránce: 02. listopadu 2008