Ostopovice - dálniční most přes polní cestu 2 (dolní)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Přes polní cestu u Ostopovic byl postaven dálniční most avšak nebyla na něm již osazena nosná deska - mostovka. Most má z obou stran vybudovány náspy. Zdejší mládež využívá opěru mostu jako horolezeckou stěnu a nedosypanou část pro tábořiště. I tento most bude možné využít pro plánovanou R43.
 

 60. léta 20. stol. - opuštěné staveniště

  Pohled na ještě nezarostlou stavbu od východu. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Vnitřní část tzv. křídla. Pohled k severu, ve směru do Bystrce. Vpravo vyčnívají šachty kanalizace. Na stěně je dobře vidět černý asfaltový nátěr hydroizolace. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na nedokončený most, kdy ještě nebyl tolik porostlý vegetací. (Foto: Václav Lídl, léto 1966)

 80. léta 20. stol. - zarůstající staveniště

  Pohled na most od jihozápadu. Doleva směr dálnice do Wroclawi. Vzadu za mostem obec Ostopovice, vpravo chatka v zahrádkářské osadě u trasy dálnice. V pozadí zalesněné kopce okolo brněnských Kohoutovic. Jižní stráně kopců ještě nejsou zastavěny panelovým sídlištěm. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Pohled od severozápadu k jižní opěře. Dozadu měla vést dálnice směrem do Vídně. Na horním řádku kamenného obložení je dobře vidět stoupání k jihu. (Foto: Václav Lídl, květen 1985)
  Pohled na most od jihozápadu. Doleva směr dálnice do Wroclawi. V pozadí zřetelný obrys ostopovických domů. (Foto: Václav Lídl, leden 1987)
  Pohled z mostu na stoupání dálnice k jihu - do Vídně. Upravené těleso dálnice je pod sněhovou pokrývkou dokonale ploché. V pozadí v keřích (uprostřed snímku) se nachází horní most přes polní cestu a za ním hluboký zářez. Na stráni vlevo se nachází zahrádkářská osada. (Foto: Václav Lídl, leden 1987)

 po r. 2000

  Letecký pohled na Ostopovice od jihozápadu. Trasa dálnice vede na snímku úplně dole zleva doprava směrem do Vídně. Těleso je dobře poznat podle hnědého pruhu pole a zelených svahů náspu. V pravém dolním rohu je vidět jižní opěru mostu přes polní cestu. Severní opěru zakrývají stromy. V pozadí brněnské sídliště ve Starém Lískovci (vpravo). Uprostřed snímku křižovatka Brno-západ (exit 190), kde z dálnice D1 odbočuje rychlostní silnice R23. (Fotoarchiv: www.ostopovice.cz, po r.2000)

 2003 - současnost

  Násep dálničního tělesa s mostem přes polní cestu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Celkový pohled na most od jihozápadu. V pozadí hned za mostem zástavba Ostopovic. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail provázání kamenné a železobetonové části opěry. Za 60 let od svého vzniku se kvůli neúdržbě objevila dilatační prasklina. Kovová tyč není součástí mostu, ale nainstalovali si ji tam zdejší děti pro přelézání na druhou opěru. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Severní opěra mostu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Kanalizace mostu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Nedosypaná opěra mostu dnes slouží jako plácek ke hraní a táboření. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled na podjezd se shora. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled na dosud viditelné těleso směrem k severu - k Troubsku a Bystrci. Dole pod strání v křovích se nachází dálniční most přes polní cestu. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)
  Pohled od mostu na dálniční těleso ve směru na jih do Vídně. V pozadí před druhým sloupem vysokého napětí je v roklince schován dálniční most přes polní cestu (č.1). Zářez tělesa vedoucího k mostu je dodnes patrný. (Foto: Jan Slovík, 17.11.2003)

 2007 - teplá zima

  Pohled do podjezdu od západu. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu R43  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R43
 interaktivní mapa R43  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 10. dubna 2003.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 9.3.2007.
 poslední změny na stránce: 02. listopadu 2008