Rajhrad - dálniční most přes polní cestu

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Nad polní cestou, vedoucí západně od Rajhradu, byl postaven dálniční most. Ten byl již zcela dokončen a stačilo pouze upravit okolí a dosypat násep. Jedna z opěr mostu má dnes uražený roh, což je pravděpodobně pozůstatek tvrdých bojů v posledních dnech války. Most je oproti podobným mostům přes polní cesty i vedlejší silnice nezvykle vysoký, tj. má poměrně vysoký průjezd. Kanalizace mostu je zvláštním způsobem provedena, kdy svod z vozovky je řešen potrubím, jenž asi ani nemělo být zasypáno. Okolí mostu je přeplněno odpadky, které vyplňují i žlab pro odvod vody pod mostem.

Desítky let byl most nepoužíván, až později na přelomu 70.-80. let bylo těleso dosypáno až k mostu a přes most postavena účelová asfaltová komunikace. Namísto zábradlí zde byla pouze namontována ocelová svodidla.

 

 60. léta 20. stol. - opuštěné staveniště

  Celkový pohled od východu. Násep k mostu ještě není dosypán, takže se přes most nedá přejet. Poškozené (uražené) nároží na severní opěře (vpravo) je velmi dobře patrné už v této době a je tedy pravděpodobné, že došlo k ustřelení během bitvy na konci války. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na horní část mostu. Jak je patrné ze snímku, mostovka zřejmě byla položena na poslední chvíli, těsně před zákazem říšských staveb. Náspy již nebyly k mostu přisypány ani z jedné strany. Dozadu měla vést dálnice směrem do Brna (Wroclawi). (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 2003 - současnost

  Zarostlý most při pohledu od východu. Doleva zatáčí zpevněná komunikace, vedoucí k tělesu dálnice. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled od jihovýchodu - na násep dálnice směrem k severu (do Brna). (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled na východní bok mostu, ve směru dálnice do Vídně. Vpředu severní opěra s poškozeným nárožím. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail schodovitě provedené hydroizolace, která byla aplikována jen na beton. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Otlučené nároží severní opěry. Není známo, zda-li k poškození došlo ještě za války nějakou střelbou anebo po nešikovném průjezdu zemědělské techniky. Poškození se totiž nachází dost vysoko na to, aby došlo k nárazu nákladním vozem. Vzhledem ke známé velké tankové bitvě v okolí je však poškození z války pravděpodobnější. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail jihovýchodního nároží na jižní opěře. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Příjezd k mostu po polní cestě od západu. Cesta už ani tak neslouží zemědělcům, jako spíš k vykládce různých odpadků. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Celkový pohled na most od západu. Násep je na této straně dálnice uměle dosypán hlavně odpadky a sutí. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail chodníčku s obrubníky nad východní stěnou mostu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Do děr zarostlých travou měly přijít usadit sloupky kovového zábradlí. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pro účely polní cesty, vedené po tělese dálnice, zde byla usazena ocelová svodidla. Jelikož nejsou jejich sloupky dostatečně založeny, ale spíše jen zatlučeny do navážky, svodidla se hroutí. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled od východu napříč dálnicí. Po východním profile vede asfaltová polní cesta, ale ze západního se postupně stala skládka suti. Ta nakonec o metr převýšila cestu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail zakončení mostu s otvory pro kanalizační poklopy a sloupky zábradlí. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Poměrně složitá soustava kanalizace mostu. Otvor vpravo je kanalizační vpusť na okraji vozovky, kterým dovnitř vtéká dešťová voda. Velký otvor uprostřed patří poklopu nad revizní šachtou kanalizace. Vlevo na boku mostu je pak nezvyklý otvor pro poklop nad svodem kanalizace dolů pod most. Malé otvory patří sloupkům zábradlí. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Kanalizační vpusť, lidově kanál, umístěná na okraji vozovky. Přes otvor měla být položena litinová mříž. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Revizní šachta na boku mostu. Vlevo jsou vidět betonové trubky, svádějící vodu dolů pod most. Nad šachtou měl být litinový poklop s oky. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Betonový svod, vedený nezvykle po boku mostu. Měl být jen lehce přisypán zeminou. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Jižní opěra s betonovým svodem dešťové vody. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Revizní šachta a začátek betonového svodu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Kamenný žlab pro potůček, vedený podél severní opěry mostu. Uprostřed snímku je kamenný "můstek", oddělující volnou a zakrytou část žlabu. Tato koryta totiž bývala pod mostem buď úplně zakryta anebo překryta mříží. Zde to vypadá na mříž. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled pod most od západu. Podél severní stěny vede ještě nezakrytý žlab pro potůček. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled na spodní část nosné desky. Skvrny u spár dokazují prosakující dešťovou vodu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail zdi opěry (dole) a spodní části mostovky. Svislá mezera je dilatační spára uprostřed dálnice. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
       

 zpět na interaktivní mapu R43  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R43
 interaktivní mapa R43  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 10. dubna 2003.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 21.3.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008