Rozdrojovice - dálniční těleso (zářez)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 80. léta 20. stol.

  Těleso na náspu přecházející směrem k severu do zářezu. (Foto: Václav Lídl, 11/1986)

 zima 1996

    Díky sněhu vynikající pohled na těleso dálnice. Pohled k jihu z vyvýšeniny, kterou dálnice prochází zářezem (vlevo mimo záběr). Za zářezem směrem k jihu začíná násep, který končí vzadu u křížení se silnici do Rozdrojovic. Alej podél silnice je vidět napravo. Vpředu zprava jsou vidět stromy podél Rozdrojovického potoka, přitékající k propustku. Dobře je též vidět přeložka potoka, vytvářející náhlou změnu směru původního koryta. (Foto: Jiří Mrkos, zima 1996)
    Díky sněhu vynikající pohled na těleso dálnice. Pohled k severu z vyvýšeniny, kterou dálnice prochází zářezem. Vpravo podél stromů vede silnice z Brna do Jinačovic, ze které vzadu odbočuje přeložka silnice do Rozdrojovic (stromy vlevo). Přes tuto přeložku vede nedokončený most (keře v pozadí). Pozůstatky původní silnice do Rozdrojovic jsou znatelné podle čár traviny, šikmo přetínající dálnici kousek před mostem. (Foto: Jiří Mrkos, zima 1996)

 r. 2004 - současnost

    Začátek zářezu od jihu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)
    Pohled do zářezu od jihu. (Foto: Jan Slovík, 2.10.2004)

 r. 2006

 

Od rozdrojovického propustku směrem k Jinačovicím (na sever) prochází dálnice v zářezu levotočivým obloukem. (Foto+text: ing. Petr Synek, 18.3.2006)

       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 1. listopadu 2005.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 1.11.2005.
 poslední změny na stránce: 31. ledna 2009