Skalice nad Svitavou - dálniční těleso (částečně využité)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
Kvůli nízkému podjezdu pod dálničním mostem u Mladkova a sousednímu železničnímu přejezdu přes vytíženou dvoukolejnou trať byla projektována přeložka silnice první třídy  č. 18 do Boskovic. Nakonec projektanti přikročili k řešení, využít 1,5 km dlouhou část dálničního tělesa, které náhodou vede okolo. Jednoduše a s obrovskou úsporou financí se tak silnice mohla vyhnout nejen kolizním místům, ale i obci Svitávka. Pro vedení silnice postačil jen poloviční profil rozestavěné dálnice, který byl na několika místech upraven, aby bylo možné přehledně napojit odbočky do Svitávky a do Skalice. Byl využit profil dálnice určený pro směr do Vídně a to mezi rozestavěnou křižovatkou s dálkovou silnicí u Skalice a mostem přes silnici u Mladkova. Na severu přeložka s dálnice uhýbá těsně před kolizním mostem a na jihu v prostoru nedokončené křižovatky. Přes železniční trať však musel být vybudován most, protože ten dálniční se za války už nepodařilo ani založit.

Po dokončení přeložky byla doprava odkloněna ze staré silnice a i když je to po obchvatu téměř dvakrát delší než dříve, řidiči si rádi zajedou. Vyhnou se totiž dlouhému čekání na závorách díky mimoúrovňovému křížení trati. I komplikované, původně přímé projíždění staré křižovatky se silnicí I/43 u Vaculky řidiče nutí využít zajížďku. Avšak ve směru od Brna do Boskovic to je díky přeložce naopak mnohem kratší.

Původním záměrem bylo napojit na přeložku i plánovaný obchvat Sebranic, ale ke stavbě už nedošlo. Na konci 90. let 20. stol. byla obrovská část silnice I/18 překategorizována na pouhou silnici druhé třídy II/150. Týkalo se to celého moravského úseku silnice, ale po protestech některých okresů byla část silnice opět navrácena mezi kategorie první třídy. Původní číslo však už použít nešlo a tak se silnice mezi Havlíčkovým Brodem a Svitávkou stala nepřímým pokračováním silnice I/19. Od křižovatky se silnicí I/43 dále k Prostějovu zůstalo označení II/150.

Po zahájení výstavby R43, která zdejší dálniční těleso využije v celé šíři, bude muset být silnice II/150 opět přeložena. Na rychlostní silnicí R43 bude vybudována mimoúrovňová křižovatka, zřejmě společná jak se silnicí II/150, tak i se silnicí I/19 a I/43, pravděpodobně uprostřed dnes využívaného úseku dálnice.

 

 r. 2005

  Pohled na těleso dálnice v nejvyšším místě mírného stoupání, kde měla být dálnice zapuštěna do svahu. Vlevo využitá polovina profilu pro vedení přeložky silnice II/150 (dříve I/18). Vpravo druhá polovina profilu, která zůstala nevyužita. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Stoupání dálnice směrem od Vídně (od křižovatky u Skalice). Profil pro tento směr do Vratislavi byl po rekultivaci tělesa využit jako pás pole. Vpravo profil dálnice směrem do Vídně, využitý pro vedení přeložky silnice. Pohled k jihovýchodu. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Pohled k severu, ve směru dálnice do Vratislavi. Pás dálnice využitý jako pole končí v místě, kde končí zářez. Dále měla dálnice pokračovat v odřezu až k mostu přes železniční trať. Těleso však bylo zrekultivováno a spojeno v celek se sousedními poli (vzadu). (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
  Přeložka silnice II/150 (I/18) vedená v profilu dálnice pro směr do Vídně. Profil pro opačný směr byl rozorán a spojen se sousedními poli. Kromě úseku vedeného zářezem (vzadu uprostřed snímku), kde byl pás pole vytvořen z polovičního profilu a od sousedního pole je oddělen. (Foto: Jan Slovík, 12.11.2005)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 7. prosince 2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 10.12.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008