Uhřice - dálniční těleso 1 (křížení s nepřeloženou silnicí)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Silnice z Cetkovic do Velkých Opatovic přetíná dálnici stejně jako tenkrát. Sice pro ní měla být vybudována přeložka, aby dálnici nepodcházela v tak ostrém úhlu, ale tu se již nepodařilo dokončit. Těleso dálnice zůstalo v místě křížení se silnicí přerušeno a čekalo se na její přeložení. Pak měla být silnice zlikvidována, její těleso zaoráno a těleso dálnice propojeno. Z celé stavby zůstal dokončen pouze dálniční most, pod kterým měla silnice vést společně s přeloženou železnicí. Ale ani ta už přeložena nebyla.
 

 r. 1962 - před zarostením staveniště

  Zarůstající těleso dálnice směrem k jihu (do Brna), poblíž místa kde jej šikmo přetíná nepřeložená silnice. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 r. 2005

  Pohled na těleso dálnice směrem k jihu - od železniční trati, která ho šikmo kříží. Zprava se k tělesu dálnice blíží nepřeložená silnice z Velkých Opatovic do Cetkovic. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Těleso dálnice směrem k jihu, mezi nepřeloženou železniční tratí a nepřeloženou silnicí z Velkých Opatovic do Cetkovic (v pozadí). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Těleso dálnice směrem k jihu, přerušené šikmo vedoucí silnicí z Velkých Opatovic do Cetkovic (zprava). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od silnice na těleso dálnice směrem k severu. Vzadu je těleso přerušeno nepřeloženou železniční tratí. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Těleso dálnice směrem k severu, přerušené šikmo vedoucí silnicí z Velkých Opatovic do Cetkovic (zleva). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od silnice na těleso dálnice směrem k jihu. Vzadu, kde je těleso zarostlé, se nachází trubkový propustek. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)

 r. 2007

  Pohled ze silnice na těleso dálnice směrem k jihu (do Brna). Část tělesa vpředu slouží jako manipulační plocha pro uskladnění různého materiálu, většinou dřeva. Vzadu u stromů podchází těleso propustek. V pozadí je vidět alej podél silnice vedoucí pod dálniční most u Borotína. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Pohled z tělesa dálnice vedoucí od jihu. Vpředu je těleso šikmo přerušeno silnicí a za ní pokračuje dál. I severně od silnice je část tělesa využívána k manipulačnímu uskladnění dřeva. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 11. března 2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.3.2009.
 poslední změny na stránce: 13. března 2007