Uhřice - dálniční těleso 2 (křížení s nepřeloženou železniční tratí)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Železniční trať z Cetkovic do Velkých Opatovic přetíná dálnici stejně jako tenkrát. Sice pro ní byla budována přeložka, aby dálnici nepodcházela v tak ostrém úhlu, ale tu se již nepodařilo dokončit. Těleso dálnice zůstalo v místě křížení s tratí přerušeno a čekalo se na její přeložení. Pak měla být trať zlikvidována, její těleso zaoráno a těleso dálnice propojeno. Z celé stavby zůstal dokončen pouze dálniční most, pod kterým měla železnice vést společně s přeloženou silnicí. Ale ani ta už přeložena nebyla.
 

 r. 1962 - před zarostením staveniště

  Těleso dálnice směrem k jihu, přerušené šikmo vedoucí železniční tratí. V pozadí se zprava k dálnici přibližuje silnice od Opatovic, která ji vzadu také šikmo kříží. Bouda vpravo se objevuje i na snímcích po roce 2000. Záhadou trochu je, odkud byl snímek pořízen, aby byl z nadhledu. Možná fotograf vylezl na nějaký zemědělský stroj. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 konec 90.let 20.stol.

  Pohled od jihu podél východní strany dálničního tělesa, které vzadu přetíná železniční trať. Těleso vede zleva dozadu, trať zprava. V pozadí vlevo Velké Opatovice. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2005

  Částečně rozorané, ale ještě dobře znatelné těleso vedené v jedné polovině po náspu (pro směr do Vratislavi - vlevo). V pozadí za boudou vede nepřeložená železniční trať. Pohled k jihu.(Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled k severu, ve směru do Vratislavi. Vzadu v keřích se nachází most přes nerealizované přeložky železnice a silnice. Vpředu udržovaná louka, která vznikla rozoráním tělesa dálnice. To je však stále znatelné. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z tělesa dálnice mezi železniční tratí (vlevo) a její nerealizovanou přeložkou (vpravo). Pokud by se tenkrát dálnice dokončila, trať namísto zleva by přicházela zprava podél stromů. Vzadu je patrný okraj tělesa (zleva doprava). V pozadí komíny ve Velkých Opatovicích. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Přerušená část tělesa, kde se čekalo až bude železniční trať vzadu přeložena pod most. Pohled k jihu, směrem do Brna. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Železniční trať, která stejně jako tenkrát kříží trasu dálnice. Vzadu jsou vidět stromy podél silnice z Velkých Opatovic do Cetkovic (zprava), která měla být společně se silnicí přeložena pod jeden dálniční most. Přeložky měly vést vedle sebe východně podél dálnice (vlevo). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z přerušeného tělesa dálnice k severu, ve směru do Vratislavi. Vpředu železniční trať, šikmo křížící trasu dálnice a proto měla být přeložena vpravo podél dálnice a vzadu se stočit pod most. Trať by od mostu vedla zářezem vzadu podél stromů (za boudou). Je zajímavé, že bouda je už i na snímcích z r. 1962. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled na těleso dálnice směrem k jihu - od železniční trati, která ho šikmo kříží. Zprava se k tělesu dálnice blíží nepřeložená silnice z Velkých Opatovic do Cetkovic. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Těleso dálnice směrem k jihu, mezi nepřeloženou železniční tratí a nepřeloženou silnicí z Velkých Opatovic do Cetkovic (v pozadí). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od silnice na těleso dálnice směrem k severu. Vzadu je těleso přerušeno nepřeloženou železniční tratí. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 11. března 2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.3.2009.
 poslední změny na stránce: 13. března 2007