Velké Opatovice - nadjezd přes dálnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix

 

 r. 1962 - před zarostením staveniště

  Celkový pohled na nadjezd ze zářezu dálnice, přicházející od severu. Zářez je ještě minimálně zarostlý vegetací, pouze od mostu dále k jihu stromů přibývá. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Průhled od severu do protisměru jízdy, mezi východním (vlevo) a středovým pilířem. Vzadu zářez pokračuje k jihu, kde se po několika stovkách metrech mění v dlouhý násep. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 80.léta 20.stol.

  Všechny tři pilíře mostu při pohledu od jihozápadu, ve směru silnice do Jevíčka a dálnice do Vratislavi. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Pohled na most od jihozápadu, ze západního svahu zářezu dálnice. Dozadu vede silnice směrem do Jevíčka. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Pohled od severu - do protisměru jízdního směru od Vídně, který by procházel mezi středovým a východním pilířem (vlevo). (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Šachty středové kanalizace dálnice. Vpravo kanalizační vpusť pro dešťovou vodu z vozovky a nalevo revizní šachta. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Celkový pohled na most od severovýchodu, ve směru silnice a dálnice do Opatovic. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Příjezd k mostu od jihu, v jízdním směru do Vratislavi, který by podcházel středový a východní pilíř (vpravo). (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Pohled přes zábradlí mostu k jihu, ve směru zářezu do Opatovic. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)
  Zářez dálnice vedoucí od nadjezdu k severu, ve směru dálnice do Vratislavi. Vzadu na konci zářezu začíná prostor křižovatky. V pozadí vpravo město Jevíčko. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)

 jaro 1980

  Pohled přes zábradlí mostu do zářezu, vedoucí na sever až k dálniční křižovatce u Jevíčka (v pozadí). (Foto: Václav Lídl, 3/1980)

 zima 1985

  Celkový pohled na nadjezd a zářez od severovýchodu, ve směru dálnice do Vídně. Doprava vede silnice do Opatovic. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)
  Severní strana nadjezdu a silnice II/472 do Velkých Opatovic. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)
  Středový pilíř při pohledu od jihu, ve směru dálnice do Vratislavi. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)
  Zářez dálnice směrem k severu - ke křižovatce u Jevíčka. Pohled z nadjezdu. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)
  Pohled na pilíře mostu od západu, ve směru silnice do Jevíčka. (Foto: Václav Lídl, 12/1985)
  Celkový pohled na nadjezd od severu, ve směru dálnice do Vídně. V pozadí vpravo je patrný komín opatovické "šamotky". (Foto: Václav Lídl, 12/1985)
  Jižní strana nadjezdu a silnice II/372 do Jevíčka. Pohled od jihozápadu. V pozadí křižovatka se silnicí do Jaroměřic. (Foto: Václav Lídl, 12/1985)
  Nadjezd od jihu, ve směru dálnice do Vratislavi. Pohled ze středového pásu dálnice, který je oproti vozovkám vyvýšen. (Foto: Václav Lídl, 12/1985)
  Pohled přes zábradlí mostu k severu, na zářez ve směru dálnice do Vratislavi. Vzadu se těleso rozšiřuje kvůli křižovatce. V pozadí vpravo v mlze je Jevíčko. (Foto: Václav Lídl, 12/1985)
  Pohled z nadjezdu na zářez dálnice směrem k severu - do Wroclawi. V pozadí nedostavěná křižovatka u Jevíčka. (Foto: Václav Lídl, 12/1985)

 jaro 1986

  Nadjezd od jihu, ve směru dálnice do Vratislavi. Pohled ze středového pásu dálnice, který je oproti vozovkám vyvýšen. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)
  Pohled přes zábradlí mostu k severu, na zářez ve směru dálnice do Vratislavi. Vzadu, kde zářez končí, se těleso rozšiřuje kvůli křižovatce u Jevíčka. Uprostřed snímku stojí maringotka s včelími úly. (Foto: Václav Lídl, 3/1986)
  Příjezd k nadjezdu od jihu, ve směru do Vratislavi. (Foto: Václav Lídl, 4/1986)
  Celkový pohled na nadjezd od jihovýchodu. Dozadu vede silnice do Velkých Opatovic, doprava směr dálnice do Vratislavi. (Foto: Václav Lídl, 4/1986)
  Pohled přes zábradlí mostu k severu, na zářez ve směru dálnice do Vratislavi. Vzadu se těleso rozšiřuje kvůli křižovatce. V pozadí vpravo Jevíčko. (Foto: Václav Lídl, 4/1986)

 jaro 1987

  Jižní strana nadjezdu a silnice II/372 do Jevíčka. Pohled od jihozápadu. V pozadí křižovatka se silnicí do Jaroměřic. (Foto: Václav Lídl, 3/1987)

 podzim 1987

  Celkový pohled na nadjezd od severu, ve směru dálnice do Vídně. (Foto: Václav Lídl, 11/1987)

 konec 90.let 20.stol. - vysekání stromů podél mostu

  Vysekání stromů podél jižní strany mostu, ve směru silnice do Jevíčka. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Pohled na pilíře mostu od jihozápadu, ve směru silnice do Jevíčka. Pohled nezakrývají žádné větve díky vymýcení pruhu vegetace podél obou stran mostu. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2005

  Začátek dálničního zářezu, vedoucí od severu k nadjezdu. V pozadí maringotka s včelími úly. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Hluboký zářez vedoucí k nadjezdu od severu, ve směru dálnice do Vídně. Nadjezd překračující zářez bohužel zakrývají koruny stromů a celkový pohled je už nemožný. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Maringotka sloužící jako včelín, zaparkovaná na stálém místě v zářezu severně od nadjezdu. Vzadu za maringotkou strmý západní svah zářezu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Příchod zarostlým zářezem k nadjezdu od severu. Mezi korunami stromů je znatelná pouze mostovka. Pohled ze středového pásu dálnice (břízy vpravo). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Jedna ze šachet středové kanalizace dálnice, nacházející se v zářezu, severně od nadjezdu. Vpředu kanalizační vpusť pro dešťovou vodu z vozovky a vzadu revizní šachta. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail východního pilíře mostu, při pohledu ze zářezu dálnice k východu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Středový pilíř a spodní strana mostovky při pohledu ze zářezu k západu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail zdiva a výšky středového pilíře, při pohledu ze zářezu k západu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Středový pilíř a část mostovky. Jediné, co je kvůli husté vegetaci možné ze zářezu vyfotografovat. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail kulatého boku pilíře. Středový pilíř od jihu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od východní opěry podél jižního zábradlí mostu k jeho západnímu konci. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail posazení mostovky na východní opěru, která je vyzděna kameny i po bocích mostovky až na konce mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Vyzdění opěry i po bocích mostovky. Jenže mostovka se začala kvádrů dotýkat a při roztahování konstrukce mostovky jí trhá. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail narušeného napojení mostovky na východní opěru. Kvůli neudržované dilataci a dotyku pohyblivé mostovky s opěrou už prasklo i zdivo opěry. Vlevo mostovka. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail posazení mostovky na východní opěru. Pohled z čela. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled pod mostovkou - od východní opěry k východnímu pilíři. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail usazení mostovky na jednom z pilířů mostu (východním). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Východní opěra mostu, jejíž zdivo praská kvůli narážení mostovky do boku opěry. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail odvodnění vozovky trubkou skrz mostovku. Pohled na spodek mostovky. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled na vozovku na mostě od východního konce, ve směru silnice do Opatovic. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Zábradlí mostu podél jižní strany mostu a koruny stromů pod ním. Dozadu vede silnice do Opatovic. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled seshora - přes zábradlí, na zakulacený bok pilíře. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled přes zábradlí mostu k severu, ve směru zářezu dálnice do Vratislavi. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled přes zábradlí mostu k jihu, ve směru zářezu dálnice do Vídně. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled podél severního zábradlí k východnímu konci mostu, ve směru silnice do Jevíčka. V pozadí křižovatka se silnicí do Jaroměřic. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled podél jižního zábradlí k východnímu konci mostu, ve směru silnice do Jevíčka. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Západní předmostí nadjezdu přes dálnici, jejíž trasu by v hluboké vegetaci nikdo nečekal. Pohled ve směru silnice II/372 do Jevíčka. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od západního předmostí nadjezdu, ze silnice II/372 k jihu. Zleva dozadu pokračuje trasa dálnice k jihu. Nejprve zářezem a vzadu už po náspu, kde se nachází několik dálničních mostů. V pozadí vpravo město Velké Opatovice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)

 r. 2006

  Pohled od západu - odspodu ze zářezu na východní pilíř. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled ze zářezu na spodní stranu mostovky a středový pilíř. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Díry a oděrky ve spodní straně mostovky připomínají rány od střelných zbraní. Pohled odspodu, ze zářezu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled na nadjezd ze zářezu je možný takřka v jednom jediném místě od jihu, kde jej nezakrývají větve. (Foto: archiv - Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Výška nadjezdu v porovnání s lidmi stojícími pod ním. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Fotografování nadjezdu ze dna zářezu, z části již pokrytém odpadky. (Foto: archiv - Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Průvodce po trase dálnice Tomáš Janda ukazuje účastníkům výpravy pokračování zářezu směrem k jihu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Debata nad plány nadjezdu při výpravě na podzim 2006. (Foto: archiv - Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Od jihu vede až k nadjezdu upravená cesta, po okraji dálničního tělesa. Původně tudy měla jezdit auta směrem do Vratislavi. Nadjezd je zakryt korunami stromů někde v pozadí. Napravo východní svah zářezu. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Jedna ze šachet středové kanalizace dálnice, nacházející se v zářezu, jižně od nadjezdu. Vpředu kanalizační vpusť pro dešťovou vodu z vozovky a vzadu revizní šachta.(Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)

 r. 2007

  Příjezd k nadjezdu přes dálnici od západu - od Opatovic. Doprava odbočuje polní cesta, vedoucí podél hrany zářezu až k jeho jižnímu konci u mostu přes železnici. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Fotografovat skrz větve stromů je možné pouze bez listí a i tak je problém s ostřením a světlem. Pohled od severu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Středový pilíř odspodu, ze severní strany. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Východní pilíř při pohledu skrz větve od západu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Zarostlé těleso vedené v zářezu směrem k jihu - do Vídně. Na větvích visí odpadky, které lidé hází za jízdy z mostu. Pohled od nadjezdu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Středový pilíř od východu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Jižní bok východního pilíře při pohledu ze zářezu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Pohled od západu na mostovku a severní stranu mostu. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Pohled přes zábradlí mostu k severu - na hustě zarostlý zářez směrem do Vratislavi. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
  Pohled přes zábradlí mostu k jihu - na hustě zarostlý zářez směrem do Vídně. (Foto: ing. Pavel Slezák, 11.3.2007)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 29. února 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 4.3.2008.
 poslední změny na stránce: 11. března 2007