Velké Opatovice - dálniční most přes polní cestu a náhon

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Pro polní cestu, vedoucí z Velkých Opatovic k Novému mlýnu, byl vybudován deskový most s kamenným obložením křídel. Stavba je zajímavá tím, že podél cesty podtéká most i vodní náhon Opatovického potoka, vedoucí do mlýna. Kvůli dálnici muselo být koryto náhonu částečně přeloženo a upraveno. Pod mostem a u něho teče náhon v kamenném nebo betonovém korytě.

Po válce byl mlýn zrušen, o náhon se už nikdo tak pečlivě nestaral a časem z velké části zanikl. Naštěstí před mostem do náhonu stále vtéká potůček, který pramení u dálničního propustku jihovýchodně od Opatovic a proto voda protéká alespoň pod mostem a za ním. Avšak kvůli malému průtoku je koryto starého náhonu u dálnice už silně zaneseno a zarostlé, čímž připomíná spíše silniční příkop.

 

 r. 1962 - před zarostením staveniště

  Těleso dálnice za mostem směrem k jihu. Vpředu je vidět okraj mostovky. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Most od východu, při pohledu z polní cesty vedoucí od mlýna. Cesta je v hrozném stavu a ani příkop náhonu vpravo podél ní není dobře vidět, jak je zarostlý a zanesený. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 zima 1985

  Detail kvalitně provedeného nároží a uložení mostovky na opěře. (Foto: Václav Lídl, 12/1985)
  Pohled na východní stranu mostu s rozblácenou cestou od mlýna. Vpravo vede koryto náhonu. (Foto: Václav Lídl, 12/1985)

 konec 90.let 20.stol.

  Pohled na most od západu. Vlevo vede podél cesty koryto náhonu do mlýna v pozadí. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2005

  Cesta vedoucí po tělese dálnice směrem k jihu - do Brna. Vzadu u stromů vede dálnice po mostě přes polní cestu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Zarostlá mostovka, při pohledu napříč mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Chodníček nad boční stěnou mostu. Vpravo zarostlá mostovka pro vozovku dálnice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Propustek pod polní cestou před západní stěnou mostu. Pohled od severu. Náhon přitéká zprava a pokračuje doleva pod most. Od propustku přitéká potůček, pramenící v polích u dálnice. Shodou okolností byl pro horní tok vodoteče vybudován propustek. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Západní stěna mostu přes polní cestu a náhon. Vpředu vtéká potůček do propusti pod polní cestou a za ním se vlévá do náhonu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od západu do podjezdu mostu. Vpravo vede polní cesta a vlevo betonové koryto mlýnského náhonu. Avšak koryto je již značně zanesené a voda protéká jen po jeho okraji. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Jihozápadní roh jižní opěry mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Zatímco kabel vede podél cesty zakopán v podzemí, před mostem je z obou stran vyveden na sloup a pak zavěšen nad mostem. Zřejmě nikdo nechtěl nákladně zasahovat do základů nebo tělesa cesty pod mostem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z koryta náhonu, vytékajícího na východní straně mostu. Vzadu jihovýchodní roh jižní opěry. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled ve směru trasy dálnice k jihu - do Brna. Vpředu končí násep dálnice od severu, kde se nachází most přes polní cestu s náhonem. Vzadu začíná zarostlý násep dálnice, kde se ukrývá propustek a za ním pak most přes přeložku železniční trati a silnice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 11. března 2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.3.2009.
 poslední změny na stránce: 13. března 2009