Velké Opatovice - dálniční most přes Jevíčku (Opatovický potok)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Potok Jevíčka, někdy zvaný též Opatovický potok není moc velký a jeho tok je navíc ochuzen o vodu, odtékající do mlýnského náhonu. Proto postačilo pod dálnicí vybudovat jen klenbový mostek, či větší propustek. Bohužel není kamenný, ale jen omítnutý. Na východní straně dokonce ani ne moc vzhledný. Kvůli samočistící funkci a urychlení toku propustkem jsou strany koryta zkosené. Mlýnský náhon se odděluje od potoka ještě před dálnicí a proto jí podchází samostatně pod jiným mostem. Do potoka se opět vlévá až na druhé straně dálnice.
 

 konec 90.let 20.stol.

  Západní stěna mostku s dálničním náspem. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2005

  Pohled na východní stranu mostku, z levého břehu potoka. Vzadu koruna náspu s tělesem dálnice směrem do Brna (doleva). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z tělesa dálnice nad mostkem k východu - po proudu potoka. Jeho koryto se vzadu stáčí vpravo, kde se slévá s mlýnským náhonem. V pozadí vlevo vede železniční trať, podcházející dálnici pod mostem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Východní strana mostku nevypadá příliš vábně. Zvláštní je, že část stěny je odskočená. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail portálu na východní straně, kde potok vytéká. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Západní stěna mostku s dálničním náspem. Dozadu vede směr do Brna. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail západního portálu, kudy voda pod mostek vtéká. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od západu do nitra propusti. Jelikož není spád prudký a tok potoka je líný, bylo koryto po okrajích skoseno. Tím pádem je zúžený tok rychlejší a nánosy se drží jen uprostřed propusti. Zároveň je uvnitř dostatek prostoru pro přívalové vody, které z úzkého koryta lépe spláchnou nánosy a ty se navíc nedrží na skosených stěnách. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 11. března 2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.3.2009.
 poslední změny na stránce: 15. března 2009