Velké Opatovice - dálniční most přes železniční trať a polní cestu

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Severovýchodně od Velkých Opatovic byl přes železniční trať z Opatovic do Jevíčka vybudován dálniční most. Most byl stavebně dokončen, chybí mu akorát zábradlí. Z dálky vypadá konstrukce mostu jako kamenná, ale kamenem byla obložena pouze boční křídla. Uvnitř je podjezd pouze omítnut. Společně s tratí byla pod most přivedena i polní cesta, aby pro ní nemuselo být budováno samostatné přemostění. Most je proto delší a budí dojem, že se jedná o rezervu pro dvoukolejnou trať. Úplně stejnou trať měla dálnice překračovat po mostě i na jihovýchodě od Velkých Opatovic, ale tamní přeložka železnice už nebyla dokončena.
 

 r. 1962 - před zarostením staveniště

  Pohled na most z polní cesty od východu. Zajímavé je vedení telegrafních drátů přímo pod mostem. Cesta vedoucí pod most budí dojem, že se vedle kolejí nemůže žádné vozidlo vejít. V pozadí za mostem je vidět železniční návěst. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 konec 90.let 20.stol.

  Pohled na západní stranu mostu s právě projíždějícím vlakem. Cesta vede vlevo od něho. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2005

  Pohled od silnice II/372 k jihu. Zleva dozadu pokračuje trasa dálnice k jihu. Nejprve zářezem a vzadu už po náspu, kde se nachází most přes železniční trať. V pozadí vpravo město Velké Opatovice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Cesta po tělese dálnice směrem k jihu, před mostem přes železniční trať. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostovky mostu na trať směrem do Jevíčka (k východu). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z mostu na trať do Velkých Opatovic (směrem k západu). Vpravo vede pod most polní cesta. Vpředu je vidět, že cesta vede o něco výš než koleje. Vzadu železniční přejezd pro polní cestu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od severozápadu, z železničního přejezdu polní cesty - na násep dálnice směrem do Brna. Vlevo se nachází most. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Stromek, který roste přímo ze spáry kamenného jihozápadního křídla mostu. Jak bude jeho kmen a kořeny stále silnější, s pomocí vody a mrazu stěnu roztrhá. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Jihovýchodní nároží mostu.(Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Východní strana mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)

 r. 2006

  Cesta vedoucí po tělese dálnice k mostu přes železnici. Nezarostlá plocha vzadu je jeho mostovka. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled z mostu na trať do Velkých Opatovic (směrem k západu). Vpravo vede pod most polní cesta. Vpředu je vidět, že cesta vede o něco výš než koleje. Vzadu železniční přejezd pro polní cestu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled z mostu k západu - na město Velké Opatovice. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled napříč přes mostovku mostu směrem k východu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled z mostovky mostu na trať směrem do Jevíčka (k východu). Vlevo vede polní cesta. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled na podjezd od západu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Jihozápadní nároží mostu se stromem zakořeněným ve stěně. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail stromu, jehož kořeny rozrušují kamenné bloky. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail kamenného nároží a pouze omítnuté stěny opěry uvnitř podjezdu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Průhled podjezdem k východu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail škrábanců na nároží mostu od projíždějících zemědělských vozidel. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Jako nové vypadá jihovýchodní nároží mostu, bohužel znehodnocené sprejery. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled z polní cesty vedoucí od východu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled z polní cesty přes koleje - na násep dálnice, pokračující k jihu. V pozadí je vidět koryto potoka, který podtéká dálnici pod malým mostkem. Most přes železnici se nachází vpravo mimo záběr. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Průhled podjezdem k západu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Polní cesta a koleje vedoucí od mostu na západ - do Velkých Opatovic. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Most od západu. Vpředu železniční přejezd pro polní cestu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled na most od Velkých Opatovic. Vpředu násep železniční trati. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled na násep dálnice jižně od mostu, při jízdě vlakem k mostu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled na jihozápadní křídlo mostu z vlaku vjíždějícího pod most. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 11. března 2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.3.2009.
 poslední změny na stránce: 13. března 2009