Víska u Jevíčka - pracovní tábor (lágr) se hřbitovem 143 zajatců

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Při stavbě exteritoriální dálnice vzniklo i několik pracovních táborů, tzv. lágrů, které sloužily k ubytování dělníků pracujících na dálnici. Později byly za války do těchto lágrů deportováni i zajatci.

Jeden z táborů byl vybudován severozápadně od Vísky, na osluněném svahu údolí Arnoštovského potoka, na dohled od staveniště dálničního mostu přes jeho údolí. Výstavba tábora začala v roce 1939 a zpočátku opravdu sloužil jen k ubytování dělníků. Skládal se z několika dřevěných baráků s ubikacemi včetně zázemí. K táboru byla postavena zpevněná cesta s dřevěným mostem přes potok.

Avšak od roku 1940 začali být v táboře ubytováváni jen němečtí židé, pracující na stavbě dálnice a na konci roku 1941 byl tábor upraven na zajatecký, pro zajaté sovětské vojáky. Kvůli velmi namáhavé otrocké práci a špatným hygienickým podmínkám postihla tábor tyfová epidemie. V jejím důsledku postupně zemřelo 143 zajatců, kteří byli pohřbívání na hřbitůvku zřízeném v lese za táborem. Namísto náhrobní desky nebo kříže musela postačit dřevěná deska z bednění a místo jména jen barvou napsané evidenční číslo a datum úmrtí. Bohužel žádná evidence o obětech se nedochovala, pokud se vůbec vedla. Takže jména všech zde pohřbených zatím zůstávají neznámá.

Tábor byl částečně zlikvidován ještě během války do roku 1942, ale asi tři baráky zůstaly stát až do konce války. Jejich likvidace proběhla do roku 1950 a areál tábora byl částečně zrekultivován. Prostor, kde byly pohřbeny oběti, se v 50.letech dočkal dřevěného oplocení a kamenného pomníku. V dobách normalizace byl hřbitov dosti kýčovitě a monstrózně přebudován. Ploty byly nahrazeny zídkou a pomník byl nahrazen několik metrů vysokým památníkem, postavený stejně jako zídka z malty a kamení. Hroby byly překryty celoplošným trávníkem, v jehož středu vznikla velká rudá hvězda. Bohužel původní dřevěné náhrobky byly odstraněny a nikdo se zřejmě nezabýval pátráním po jménech zajatců ani po uvedení jejich čísel na nový památník. Otisk jedné z desek je vystaven v městské věži v Jevíčku.

Tábor dnes připomínají už jen terénní terasy ve svahu, na nichž baráky stávaly a náznaky sadové úpravy. Ke hřbitovu zajatců, o který se stará Pardubický kraj s obcí Víska, vede zeleně značená turistická cesta. Bohužel nápisy nejsou jednotné a tak se návštěvník jednou dozvídá, že se jedná o rudoarmějce, jednou o sovětské zajatce a jindy zase o ruské zajatce. Všechny tři údaje jsou ve své podstatě správně. Původní most přes potok byl časem nahrazen propustkem z trubek, které jsou zasypány stejným kamením, použitým k přestavbě hřbitova.

 
 r. 1939
  Kresba ideální podoby pracovního tábora u Vísky. Vpředu vlevo dřevěný mostek přes potok. (Fotoreprodukce, r. 1939)
  Pohled na tábor od dřevěného mostku přes potok (od jihovýchodu). (Fotoreprodukce, r. 1939)

 50.léta 20.stol. - původní památník se hřbitovem

  Původní poválečný vzhled pomníku a hřbitova. Každý hrob byl označen dřevěnou deskou, vyrobenou ze stavebního bednění. Hřbitov byl ohrazen dřevěným plaňkovým plotem. (Fotoreprodukce, 50.léta 20.stol.)
  Otisk jedné ze 143 náhrobních desek, kterou byl označen každý hrob. Deska byla vyrobena z dřevěného bednění, původně používané k šalování betonových konstrukcí při stavbě dálnice. Na každé desce byl nápis s číslem vojáka a datum úmrtí. Jméno však nikoliv. Tento voják měl zřejmě číslo 2G 3156 (St 318) a zemřel 27.listopadu 1941. (Fotoreprodukce: Jan Slovík 2009, otisk 50.léta 20.stol., vystaveno ve věži v Jevíčku)

 konec 90.let 20.stol. - památník v zimě

  Památník se hřbitovem a ze sněhu vykukující pěticípou hvězdou. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)
  Detail soklu památníku s deskou. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2005

  Pohled od jihovýchodu (z nepřeložené cesty, kde přetíná těleso dálnice) - na údolí potoka Kelinky západně od dálnice. V pozadí na úpatí kopce se nachází hřbitov zajatců s plochou bývalého tábora. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Obnovená informační deska. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Památník se hřbitovem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Památník v porovnání zhruba s dvoumetrovou osobou. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Rudá hvězda s červeným nátěrem a pískem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pamětní deska na soklu památníku. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Plochý terénní stupeň ve svahu kopce, kde stával jeden z baráků tábora. Pohled od cesty ke hřbitovu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Propustek z betonových trubek a kamenů přes potok Kelinky, který nahradil původní dřevěný most z dob výstavby tábora. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)

 r. 2006

  Směrovka turisticky značené cesty, u rozcestí na okraji lesa.(Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Cesta podél lesa, vedoucí od potoka k památníku a původnímu táboru. Ten stával vzadu na louce u dnešního okraje lesa. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Prostor, kde stával pracovní a později zajatecký tábor. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled od východu na louku, na jejímž okraji vzadu u aleje tábor stával. Část tábora se ovšem rozkládala vpravo, kde dnes roste les. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Alej podél málo používané cesty je zřejmě pozůstatkem po sadových úpravách tábora. Alej vede k potoku. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Cesta, procházející přes někdejší tábor směrem k památníku. Vlevo je jasně poznat rovnou plochu, na níž stával jeden z baráků. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Rovná plocha ve svahu, na níž stávala jeden z baráků. (Foto: Jan Slovík a Petr Chaloupek, 28.10.2006)
  Cesta, končící u hřbitova s památníkem. Vpravo informační tabule, vlevo rozcestník. (Foto: Jan Slovík a Petr Chaloupek, 28.10.2006)
  K informační tabuli přidaný leták s údaji o sponzorství památníku.(Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Rozcestník turistických cest na okraji hřbitova. Zde se píše o ruských zajatcích, na protější tabuli o sovětských a na památníků už rovnou o rudoarmějcích. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Debata účastníků výpravy na zídce hřbitova. (Foto: Jan Slovík a Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Skupinové foto účastníků výpravy Městečko Trnávka - Velké Opatovice 2006. (Foto: samospoušť / Radka Arendarčiková, 28.10.2006)
  Pohled od památníků na hřbitov.(Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Deska na památníků má bohužel komunistický symbol. Kdyby tu byli pochování němečtí zajatci, určitě by tu nebyl hákový kříž.(Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled vzhůru na mohylu památníku. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Celkový pohled přes perfektně udržovaný hřbitov i kamenné stavby. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled z cesty, prudce klesající od hřbitova na plochu bývalého tábora. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Alej stromů, která byla zřejmě vysázena během stavby tábora. Pohled od tábora do údolí, kde alej končí u potoka Kelinky. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Rovné plochy tábora pod bývalým barákem. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Pohled na zarovnanou plochu pod barákem odspodu, proti svahu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 16. března 2009.
 doplněno a upraveno 27.4.2009.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 27. dubna 2007