Víska u Jevíčka - dálniční most přes polní cestu a potok (v Protektorátu)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Severní hrana rokle jižně od Vísky, bývala šest let hranicí mezi Německem a Protektorátem Čechy a Morava. V roce 1938 byly od severu až sem zabrány tzv. Sudety, původně území Československa. Jelikož celnice měly být pouze na výjezdech z dálnice, nebyl na této nové státní hranici plánován žádný hraniční přechod. Když došlo po půl roce na jaře 1939 k obsazení zbytku republiky a vyhlášení tzv. protektorátu, hranice už existovaly pouze formálně.

Přes tuto hraniční a úzkou, ale poměrně hlubokou rokli potoka měl vést parabolický dálniční most. Pod mostem měla podcházet polní cesta společně s potokem, ale zřejmě kvůli nedostatku prostoru vést v patrech nad sebou. Nejprve byl dokončen trubní propustek, do kterého potok na horní straně vtékal šachtou a na dolní straně volně vytékal z potrubí. Poté bylo potrubí zasypáno a vedena po něm cesta. Nad cestou byla budována klenba mostu, ale práce byly zastaveny v ranné fázi výstavby. Pro most se stihly vybetonovat pouze základy jižní opěry, severní už nebyly založeny vůbec. Jen byl proveden výkop.

Po válce staveniště rychle a tak velice hustě zarostlo až je dnes původně polní cesta považována spíše za lesní, navíc neudržovanou. Potrubí propusti se časem zaneslo a potok zase volně teče po terénu přímo přes staveniště, které se zanáší bahnem. Původní cesta, která měla vést pod mostem, se kvůli vodě a blátu nedá ani používat. Hustý porost tělesa dálnice v okolí byl před desítkami let prohlášen chráněnou bažantnicí a v určité době se sem dokonce nesmí vstupovat.

 

 r. 2005

  Pohled z louky na tělese dálnice směrem k jihu. Vzadu v husté vegetaci je těleso přerušeno hlubokou roklí potoka (zprava doleva). Právě na konci této louky přetínala dálnici nová státní hranice mezi Německem (zabraným územím) a zbytkem tzv. 2.republiky (později Protektorátem). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od severu. Těleso mělo vést po náspu dozadu a pak přes most přes rokli. Ale protože je násep vzadu přerušen a most chybí, musí i polní cesta těleso opustit a dosti prudce klesat do rokle. Cesta obchází nedokončený most na jeho východní straně. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled roklí od východu k západu, proti proudu potoka. Základy mostu se nachází někde v křoví vpravo. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Výpusť z propustku na východní straně dálnice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Zřejmě nastražená myslivecká past, stojící u mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Husté houští skrývá základy mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Základy jižní opěry mostu, vpředu jihovýchodní nároží. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Zarůstající, pod hlínou a listím se skrývající základy mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Potok protékající volně staveništěm mostu, kvůli zanesenému propustku. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Potok omývající základy mostu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Úzká cesta, stoupající z rokle podél trasy dálnice k jihu. Pohled od potoka k jihu. Vpravo mimo záběr měl stát jižní konec mostu a dálnice by po něm vedla dozadu k zářezu u Jevíčka. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Cesta, klesající od tělesa dálnice dolů do rokle. Vlevo končí těleso dálnice od jihu a vzadu jej přetíná rokle s nedokončeným mostem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od jihu podél tělesa dálnice (vlevo). Vzadu je trasa dálnice přerušena roklí potoka (zprava proti proudu) s nedokončeným mostem. Vlevo mimo záběr vede těleso dálnice zářezem. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Tabulka, informující o bažantnici v okolí i na tělese dálnice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)

 r. 2006

  Hromady posekaného roští zakrývají základy mostu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Základy ukryté pod roštím. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 29. února 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.3.2009.
 poslední změny na stránce: 19. března 2009