Víska u Jevíčka - dálniční most přes polní cestu (v Sudetech)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Přes mělkou rokli potoka, který pak protéká Vískou, měly stát dva mosty hned za sebou. Větší jižní parabolický přes polní cestu a menší severní, připomínající spíše parabolický propustek přes samotný potok. Do zastavení prací se však stačily dokončit pouze základy většího mostu. Menší, severní most pro potok nebyl ani zahájen. Nepřeložená cesta zůstala procházet mezi oběma mosty.

Most byl prvním na území Říší zabraných Sudet - směrem od hranic s Česko-Slovenskem, později s Protektorátem Čechy a Morava. Nedaleký most přes polní cestu a potok už byl na území zbytku republiky, později protektorátu.

 
 r. 1941 - Lorenzova vizualizace
  Trasa dálnice od severovýchodu, směrem do Vídně. Vpředu je vidět kamennou východní stěnu mostu přes polní cestu. Vzadu dálnice prochází zářezem, na jehož konci dálnice protíná protektorátní hranici. (Kresba: prof. Schaffran, vizualizace Dr. Hans Lorenz, r. 1941)

 konec 90.let 20.stol.

  Základy mostu na východní straně dálnice. Ta měla vést po mostě dozadu, směrem k jihu. Vzadu je vidět hranu náspu za jižní opěrou. Zleva přichází zasněžená polní cesta od Vísky a prochází mezi založenými opěrami. (Foto: Jiří Mrkos, konec 90.let 20.stol.)

 r. 2005

  Pohled ze severního předmostí - na zářez dálnice směrem na sever. Vzadu za stromy měl být zářez překlenut nadjezdem pro cestu z Vísky do Zadního Arnoštova. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Konec zářezu od severu, za nímž začíná nedosypaný násep, po němž měla dálnice vstoupit nejprve na most přes potok a za ním přes polní cestu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z čela náspu od severu - přes rokli potoka (ve směru dálnice k jihu). Vzadu je vidět čelo náspu od jihu. Přes rokli násep chybí, protože ani jeden z mostů nebyl dokončen. Vpředu pod náspem měl být propustek a hned za ním most přes cestu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od mostu k východu - na neobvyklou věž požární zbrojnice. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od mostu k východu, kudy vede cesta do vsi (Víska u Jevíčka). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Louka v rokli východně od mostu slouží místním k pořádání různých akcí. Vzadu přístřešek u ohniště. Nahoře vede těleso dálnice odzadu (od severu) zářezem a přechází v nedokončený násep vlevo. Za stromem vlevo měl vytékat potok z propustku. Pohled od jihovýchodu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail základů na nároží opěry. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Základy opěr mostu, při pohledu od cesty. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Detail výklenku v základech. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Základové pásy obou opěr, mající tvar písmene "C", zrcadlově proti sobě. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled z rokle od mostu - na čelo náspu od severu. V těchto místech měl vést propustek. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Různé detaily základů na rubové (vnitřní straně) opěr. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Pohled od západu na těleso jižně od mostu. Most měl stát vlevo mimo záběr, vpředu vede těleso dálnice směrem k jihu (doprava). (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Těleso dálnice mezi oběma mosty přes polní cestu u Vísky. Pohled ve směru na sever. Vzadu je těleso přerušeno roklí, kde měl vést most na území zabraných Sudet. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)
  Těleso dálnice mezi oběma mosty přes polní cestu u Vísky. Pohled ve směru na jih. V pozadí se nachází rokle, přes níž měl vést most na území Protektorátu. (Foto: Jan Slovík, 22.10.2005)

 r. 2006

  Pohled od východu na prostor, který měla zleva doprava nadcházet dálnice. Vpravo zálesácký přístřešek, u něhož měla vytékat voda z propustku. Vlevo vede cesta roklí směrem na západ. Vlevo od ní jsou základy mostu přes cestu. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
  Detail základů, nad nímž mělo stát nároží mostu. (Foto: Petr Chaloupek a Jan Slovík, 28.10.2006)
  Listím zapadané základy mostu. (Foto: Petr Chaloupek a Jan Slovík, 28.10.2006)
  Kvůli hustému křoví a popadanému listí je fotografování téměř nemožné. (Foto: Jan Slovík, 28.10.2006)
 

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
   satelitní snímek
 autor © Jan Slovík , 29. února 2008.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 11.3.2009.
 poslední změny na stránce: 19. března 2009