Voděrady - nadjezd přes dálnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 r. 1962 - opuštěné staveniště

  Stopy po základech zbouraného provizorního dřevěného mostu přes zářez dálnice. Těleso i svahy jsou jen minimálně zarostlé. Pohled od severu - ze silnice vedoucí po náspu, který byl přes zářez nasypán. V pozadí u stromů zářez končí a začíná násep, kde se nachází most přes silnici do Drnovic. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Těleso dálnice směrem k jihu (do Vídně). Uprostřed snímku vede těleso v mělkém zářezu, přes který měl vést nadjezd. Z obou stran vede k nadjezdu alej. Na horizontu se pak nachází most přes silnici u Drnovic. Pohled od mostu přes potok Výpustek. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 80. léta 20. stol. - zarůstající staveniště

  Dálniční těleso vedoucí k severu, ke staveništi nadjezdu. Pohled od mostu přes silnici u Drnovic. V pozadí začíná mělký zářez, přes který měl (už mimo záběr) vést nadjezd. Silnici vedoucí k nadjezdu je vidět vpravo vzadu (alej). (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)

 r. 2002 - současnost

  Stopy po základech dřevěného mostu. Pohled od jihu. Vzadu za staveništěm přetíná dálniční zářez silnice, vedoucí po náspu. (Foto: Tomáš Janda, 2002)
  Detail základů dřevěného mostu přes zářez. (Foto: Tomáš Janda, 2002)
  Pohled z náspu silnice dolů do zářezu, přes který měl vest nadjezd. (Foto: Tomáš Janda, 2002)
  Pohled ze silnice (která přetíná trasu dálnice) k severu. Pás zeleně vlevo lemuje zářez dálnice směrem k severu. Uprostřed snímku trasu dálnice přetíná silnice I/43 (zprava doleva). Za ní už vede po dálničním tělese silnice II/150 do Boskovic. (Foto: Tomáš Janda, 2002)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 6. března 2007.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 6.3.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008