Voděrady - dálniční most přes potok Výpustek

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 r. 1962 - opuštěné staveniště

  Mostu, jehož násep je kromě jednoho stromku porostlý pouze lučním kvítím a travou. Pravděpodobně západní strana. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled z mostu přes potok - na dálniční těleso směrem k severu (do Wroclawi). Tmavé místo vzadu je zářez dálnice, přes kterou měla po nadjezdu vést přeložka silnice Brno-Svitavy (I/43). Tato silnice už však nebyla přeložena a přetíná dálnici po vlastním náspu (linie zprava doleva). V pozadí pokračuje těleso dálnice směrem k Mladkovu a později bude využito k vedení přeložky silnice I/18 (od 90-tých let II/150). (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled z mostu přes potok na těleso dálnice směrem k jihu - do Vídně. Uprostřed snímku vede těleso v mělkém zářezu, přes který měl vést nadjezd. Z obou stran vede k nadjezdu alej. Na horizontu se pak nachází most přes silnici u Drnovic. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 80. léta 20. stol. - zarůstání staveniště

  Jarní pohled na zarůstající západní stranu. (Foto: Václav Lídl, 80.léta 20.stol.)

 r. 1999

  Celkový pohled od západu na přelomu století. (Foto: Jiří Mrkos, r.1999)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 6. března 2007.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 6.3.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008