Želešice - dálniční most přes silnici (tunelový)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Přes rokli, kterou vede polní cesta a teče potůček, byl stavěn tzv. tunelový most. Most působí mimořádně mohutným dojmem a ještě více by působil po dokončení dálnice. Vlastní vozovka měla vést ještě o několik metrů výše nad římsou mostu. Kvůli dálnici musel být zbourán jeden dům a dětská léčebna si stěžovala na to, že kvůli dálnici ztratí klientelu. Most byl sice dokončen, ale zemina k němu už nebyla z žádné strany dosypána. Díky tomu je však dnes možné spatřit technologii jeho výstavby. Zvenku totiž vypadá betonová stavba jako mohutný celek, ale pokud jej obejdeme z boku, spatříme "pouhou" betonovou skořápku, jenž měla být ještě zasypána vysokým náspem. Na konci války byl most poškozen během tankové bitvy u Ořechova, což připomíná dlouhá prasklina po výbuchu (zřejmě letecké pumy) nad západním portálem a kus ustřelené římsy.

Most má uvnitř dokonce i dodnes dochovanou dlážděnou vozovku a chodníky. Nejčastěji však most bývá přezdíván tunelem neboť průjezd pod ním opravdu spíše připomíná tunel. Pro výstavbu nové R43 je možné most použít avšak vyžádá si to rozsáhlou rekonstrukci.

 

 60. léta 20. stol. - opuštěné staveniště

  Celkový pohled na most seshora - ze stráně nad údolím. Dozadu je směr dálnice do Vídně. Fotograf stál zhruba ve výšce, do které měl být proveden násyp pro těleso dálnice. Vpravo je západní stěna s prasklinou. Vzadu za mostem zarůstá upravené těleso, končící hranou s prudkým srázem. V pozadí vlevo jsou Želešice. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Západní strana mostu s viditelným poškozením prasklinou (nad portálem) a ustřelenou částí římsy (vlevo). (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Východní strana mostu. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na most, kdy ještě nebyl tolik porostlý vegetací. Prasklina nad západním portálem však vznikla už na konci války. (Foto: Václav Lídl, 8/1967)

 80. léta 20. stol.

  Celkový pohled na most. (Reprodukce z knihy "Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku")
  Západní portál při pohledu od jihozápadu. Prasklina nad portálem není z tohoto úhlu takřka vidět, zato poškozenou římsu vzadu nahoře ano. (Foto: Václav Lídl, 11/1985)

 2003 - současnost

  Celkový pohled od východu. Vpravo směr Wroclaw, vlevo Wien. (Foto: ing. Petr Synek, 7/2003)
  Celkový pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Celkový pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail ukončení severní opěry. Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail ukončení jižní opěry. Pohled od jihovýchodu. Ještě původní hydroizolační nátěr naznačuje, kam až měl být proveden zásyp. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Boční pohled na východní stěnu mostu jasně dokazuje, že portálová stěna není rovná, ale zešikmená. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled na klenbu zevnitř podjezdu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Původní betonový chodník je stále v perfektním stavu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Původní kamenná dlažba a víko kanalizace, jíž protéká potok. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail masivní železobetonové konstrukce u styku klenby s boční stěnou mostu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled ze stěny mostu ve směru dálnice na sever. Toto všechno mělo přijít zasypat několikametrovou vrstvou zeminy a most by se ocitnul pod vysokým náspem. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Vrchol klenby podjezdu se shora. Toto všechno mělo být zasypáno. V pozadí zahrádky západně od mostu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Vrchol klenby podjezdu se shora. Toto všechno mělo být zasypáno. V pozadí zahrádky východně od mostu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Klenba mostu a vrchol boční stěny nad portálem - při pohledu zevnitř. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Praskliny v klenbě, které vznikají letitou neúdržbou hydroizolace proti zatékání vody do podjezdu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail západní boční stěny a jejího hydroizolačního nátěru. Pohled ve směru na jih. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail západní boční stěny při pohledu zevnitř. Nahoře římsa. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail západního portálu mostu s výraznou prasklinou po výbuchu pumy. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail praskliny v klenbě a římse při pohledu se shora.  (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled do praskliny se shora. Prasklina je tak široká, že je vidět skrz. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Obnažená část armovací sítě na klenbě mostu. Pohled se shora. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled z klenby podjezdu do prostoru, který měl být společně s klenbou zasypán náspem. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Silnice podél dálnice vedoucí do lomu. Vlevo východní portál mostu, vpravo zahrádkářské a chatové kolonie na okraji Želešic. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Silnice do lomu. Vlevo měla dálnice pokračovat severně od mostu po krátkém náspu a potom v odřezu svahu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Dálniční násep jižně od mostu. Pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled z náspu ve směru dálnice k severu. V místě kde stojí most již nebyl násep dosypán a těleso je zde přerušeno. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled z náspu na jižní straně od mostu. Boční stěny mostu naznačují jak vysoko měl být násep přes most dosypán. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Horní část mostu je dnes hustě zarostlá vegetací. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)

 2007 - teplá zima

  Pohled od východu. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
  Pohled od západu, kde je v klenbě puklina. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
  Detail boční stěny mostu u západního portálu. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
  Šikmá boční stěna u jihovýchodního křídla mostu. (Foto: Jaromír Konečný, 7.1.2007)
       

 zpět na interaktivní mapu R43  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R43
 interaktivní mapa R43  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 10. dubna 2003.
 odborná spolupráce Jiří Mrkos, Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 9.3.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008