Bělotín - dálniční křižovatka se silnicí I/47 (Bělotín-jih)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 prosinec 2007 - provoz ve čtyřech pruzích

Příjezd ke křižovatce po silnici I/47 ve směru od Hranic. Napojení na obchvat Bělotína je zatím provizorní - obchvat volně navazuje na silnici do Hranic. Poté až bude hotova dálnice D1 a obchvat prodloužen až k ní, napojení se změní. Volné napojení bude zrušeno a silnice I/47 od Hranic do Oder povede vpravo pod most již obousměrně. Do té doby to je pouze jednosměrně. Odzadu je zatím veden provoz od Frýdku Místku. Odbočka vpředu (doprava) bude zrušena - stane se z ní silnice bez křižovatky. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

Prostor budoucí MÚK. Zprava přichází silnice I/48 po obchvatu Bělotína a vpředu zatím volně navazuje na silnici I/47 do Hranic. Později bude obchvat prodloužen a volný směr I/48 bude pouze k dálnici. Vlevo je nájezd od silnice I/47 z Oder směrem do Hranic. Z tohoto nájezdu se potom stane sjezd z R48 od Frýdku-Místku. Od Oder do Hranic povede silnice I/47 pod mostem vzadu vpravo. Pohled z dočasného napojení na I/48 do Frýdku-Místku ze silnice I/47. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

Odbočovací pruh pro budoucí sjezd z R48 ve směru od dálnice D1. Sjezd (hned za mostem přes I/47) je však ještě uzavřen, protože by se po něm řidiči dostali vlastně jen zpátky do Hranic. Navíc je komunikace pod mostem zatím jen jednosměrná - v opačném směru do Oder. Na mostě přes silnici I/47 jsou již jízdní směry odděleny svodidly a začíná zde skutečná trasa R48. Až sem se jedná o dočasnou komunikaci. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

Zatím ještě uzavřený nájezd na R48 ve směru do Frýdku-Místku. Hned za nájezdem se nachází most přes silnici do Kunčic. Pohled ve směru od dálnice D1 (od Hranic). (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

Připojovací pruh pro nájezd na R48 ve směru do Frýdku-Místku. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

Konec připojovacího pruhu pro nájezd na R48 ve směru do Frýdku-Místku. Vzadu začíná bělotínská estakáda. (Foto: ing. Petr Synek, 1.12.2007)

 prosinec 2005 - průběh výstavby (letecké snímky)

Letecký pohled od západu - na staveniště křižovatky jižně od Bělotína. Dozadu je už krásně vidět trasu budoucího obchvatu Bělotína včetně estakády a vlevo stávající průtah obcí. (Foto: Marek Rak, 4.12.2005)
Letecký pohled od jihu - na staveniště křižovatky jižně od Bělotína. Vlevo stávající čtyřpruhová silnice I/47. Vpravo se již rýsují ramena křižovatky a most přes přeložku silnice I/47. (Foto: Marek Rak, 4.12.2005)

 září 2005 - průběh výstavby (letecké snímky)

Stará čtyřpruhová silnice I/47 s velice nekvalitní vozovkou u výjezdu z Bělotína směrem do Hranic. Vlevo vzadu výstavba mostu a nové křižovatky se silnicí R48. (Foto: Zbyněk Vaculík, 14.9.2005)
Složitá podpůrná konstrukce pro stavbu mostovky mostu přes starou silnici I/47, která bude pod most přeložena. Pohled ve směru do Hranic. Vpředu stávající čtyřpruhová silnice z Bělotína do Lipníku nad Bečvou, která má velice nekvalitní betonový povrch. Vlevo východní opěra. (Foto: Marek Rak, 28.9.2005)
Provádění hydroizolace západní opěry mostu. Po dokončení izolace bude k opěře nahrnuta zemina a po dokončení mostu přijde zasypat i část staré silnice. Vlevo jsou ve spleti podpůrné konstrukce vidět pilíře. Pohled od severu - od Bělotína. (Foto: Marek Rak, 28.9.2005)
Celkový letecký pohled na Bělotín od jihozápadu. Dozadu (nahoru) pod železniční most zatím ještě vede stávající čtyřpruhová silnice I/47. Za mostem silnice I/47 odbočuje do Ostravy a doprava se stáčí stávající čtyřpruhová silnice I/48 do Těšína (mimo záběr). Vpravo nahoře železniční trať do ostravy (doprava). Dole se staví nová rychlostní silnice R48 do Těšína a v místě křížení se stávající silnicí I/47 bude mimoúrovňová křižovatka. Stará silnice bude přeložena pod most. Díky tomuto úseku R48 získá Bělotín obchvat. (Foto: Pavel Rak, 28.9.2005)
Letecký pohled na prostor, kde se trasa R48 zatím kříží se stávající čtyřpruhovou silnicí I/47. Pro starou silnici se staví podjezd (vpravo nahoře), stará silnice bude zasypána náspem a v jejím místě budou křižovatkové větve. (Foto: Pavel Rak, 28.9.2005)
Letecký pohled na stavbu mostu přes stávající silnici I/47. (Foto: Pavel Rak, 28.9.2005)
Letecký pohled na Bělotín od jihozápadu. Vlevo stávající silnice I/47 od Lipníku, která bude přeložena pod most. Nalevo a napravo od mostu budou spojovací větve mimoúrovňové křižovatky. Vpravo stavba mostu přes silnici z Bělotína do Kunčic. (Foto: Pavel Rak, 28.9.2005)
Letecký pohled na staveniště křižovatky. Vlevo stávající silnice I/47, vpravo most, pod nějž bude silnice přeložena. Vpravo dole se již rýsuje část oblouku přeložky. (Foto: Pavel Rak, 28.9.2005)
Les u Bělotína, jímž ještě nebyl vykácen průsek pro rychlostní silnici R48. Vpravo je vidět část tělesa silnice směrem do Těšína. Kousek odtud (vpravo mimo snímek) se staví křižovatka se starou silnicí I/47. Nahoře západní okraj zástavby Bělotína. (Foto: Pavel Rak, 28.9.2005)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 26. listopadu 2005.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 7.1.2008.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008