Běrnotí - nadjezd přes dálnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 září 2007 - dokončování stavby R48

Příjezd k nadjezdu od západu - od Frýdku-Místku. Vpravo vede souběžná komunikace, vlevo se staví protihluková stěna. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Celkový pohled na nadjezd od západu, ve směru R48 od Frýdku-Místku. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled pod nadjezdem na stavbu opěrné stěny. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Stavba opěrné stěny při pohledu z mostu.(Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled z nadjezdu k východu - na trasu R48 směrem do Těšína. Mezi stromy uprostřed snímku vede pod silnicí propustek pro potok. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)

 červenec 2007 - výstavba

Pohled na nadjezd od západu, ve směru od Frýdku-Místku. Vlevo jsou plechové skruže, které posloužily jako formy pro betonové základové patky sloupků protihlukové stěny. (Foto: Jiří Karpeta, 15.7.2007)

 červen 2007 - výstavba

Celkový pohled na nadjezd od západu, ve směru R48 do Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Celkový pohled na východní stranu nadjezdu. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Pohled od jihu na budovaný nadjezd, dočasná sjezd pro stavební techniku do zářezu a opěrnou stěnu. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Příjezd k mostu od jihu. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Panelový přechod přes podkladní vozovky, aby je stavební stroje nepoškodily. Vzadu je hrana zářezu zpevněna injektáží a bude obložena stěnou. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)

 duben 2007 - příprava budování mostovky

Celkový pohled na západní stranu nadjezdu. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Budoucí příjezd k nadjezdu z jižní strany. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)

 léto 2006 - výstavba

Přerušená a rozbagrovaná komunikace, křížící trasu R48. V místě stávající komunikace je však již zakládán nový nadjezd. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled ze stávající komunikace na zářez R48 směrem do Frýdku. Vlevo dole základy nadjezdu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Těžká stavební technika odváží zeminu ze zářezu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Základy, zřejmě severního pilíře nadjezdu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Stěny budoucího zářezu byly na mnoha místech zpevněny pilotami. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od východu - z prostoru budoucího nadjezdu na zářez R48 směrem do Frýdku. Zářez ještě není dokončen, bude trochu hlubší. Dole naváže na zářez dlouhá estakáda přes údolí Stonávky. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Tabule na začátku přerušené komunikace informuje, kdy bude nadjezd zprovozněn. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)

 podzim 2005 - počátky výstavby

  Pohled od jihu na staveniště nadjezdu, který povede dozadu přes ještě neexistující zářez. Ten bude postupně hlouben a rozšiřován pro šířku rychlostní silnice, která povede zleva doprava směrem do Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 28.10.2005)
Pohled z polní cesty, která zatím kříží rozestavěnou trasu R48, směrem k Hornímu Žukovu (v pozadí). Mezi stromy se přes mělkou rokli staví propustek. Nadjezd bude vlevo mimo záběr. (Foto: Jiří Karpeta, 28.10.2005)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 16. června 2006.
 odborná spolupráce Václav Lídl, Ing. Petr Synek, Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 13.11.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008