Český Těšín - dálniční křižovatka se silnicí II/648 (exit 71)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 září 2007 - dokončovací práce

Pohled ve směru R48 do Polska z křižovatky se silnicí I/11 (exit 70). Za tímto sjezdem silnice pro motorová vozidla bohužel končí a i když rychlostní komunikace pokračuje až k polským hranicím takřka v totožných parametrech, jedná se už jen o běžnou silnici první třídy. Vzadu je vidět návěst před následujícím sjezdem exit 71, už jen v modré barvě. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled od jihu (směr Polsko) na most přes Sadovský potok, za nímž jsou na portálech už zavěšeny návěsti před křižovatkou. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled do protisměru z odbočovacího pruhu pro sjezd křižovatky se silnici I/11 do Třince z R48 ve směru od polských hranic. Zábradlí patří mostu přes Sadovský potok, který těsně sousedí s křižovatkou. V pozadí návěsti před křižovatkou ve směru do Polska a panelové sídliště Svibice v Českém Těšíně. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)

 léto 2006 - částečný provoz křižovatky

Celkový pohled na most křižovatky od severu. V pozadí Beskydy. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Příjezd ke křižovatce s R48 od centra Českého Těšína po staré silnici I/48 (od východu). I když návěst vzadu informuje, že do další odbočky je zákaz vjezdu, na mostě je klidně vyznačený odbočovací pruh doleva. Navíc, na i návěsti by správně neměla být vyznačena šipka, když ukazuje do protisměru. Rovněž na skutečnost, že R48 nevede jen do Polska, se zapomnělo. Když jsou motoristé jedoucí od Třince dovedeni sem, nemají tušení kudy se dostanou do Ostravy nebo Karviné. Ze strachu, aby nedojeli k hraničnímu přechodu, proto pokračují rovně. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Příjezd ke křižovatce po staré silnici z Českého Těšína (od východu). Doleva se odbočuje na větev pro nájezd na R48 do Polska. Po dokončení dalšího úseku bude větev sloužit i ke sjezdu z R48 od Frýdku-Místku. Vpravo se sice odbočuje do průmyslové zóny, ale vyznačení na návěsti před křižovatkou jaksi chybí. Vzadu za mostem se sjíždí z R48 od Polska a později se bude najíždět na R48 do Frýdku-Místku. Až do roku 2007 se však musí jezdit rovně po staré silnici I/48. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Křižovatka s nadjezdem přes R48 při pohledu od západu. Vlevo původní silnice I/48, která byla zaslepena a nyní slouží už jen jako příjezdová komunikace k objektům podél ní. S nadjezdem je stará silnice propojena krátkou spojkou (vpravo). (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Nadjezd přes R48 s odkloněnou silnicí. Pohled od severozápadu, ze staré silnice, která byla stavbou R48 přerušena a zaslepena. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled ze staré silnice I/48 k západu. Vzadu vpravo druhá zaslepená část původní komunikace. Nová silnice (zatím ještě první třídy) vede vlevo. Vpředu spojka mezi oběma komunikacemi. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Příjezd na most přes R48 od západu, od Frýdku-Místku. Za mostem doprava se odbočuje na nájezd na R48 do Polska. Rovně se pokračuje do Českého Těšína a zatím i do Třince a Žiliny. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Již odkopnutá, dosti neprakticky vyřešená krytka dilatační spáry na chodníku mezi mostem a náspem. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Dilatační spojka svodidel na mostě a na náspu. Pásoviny dole jsou dokonce spojeny jen plastovým dílem. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detailní pohled ukazuje množství stop od otáčejících se vozidel, která nechtěně vjela do protisměru dálnice. Možná jen zázrakem kvůli této chybě špatného dopravního značení nikdo nepřišel o život. Těsně před pořízením tohoto snímku se takto otáčela zmatená a vyděšená řidička. Řidiči si sice hned po najetí uvědomí chybu a za mostem zase vyjedou ven. Naštěstí jsou tyto jízdní pruhy uzavřeny (napravo) a tak je riziko čelní srážky malé. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled z nadjezdu k severu, na směr R48 do Polska (dozadu). Vpravo je nájezd na R48 do Polska. Úplně vlevo je odbočovací pruh pro sjezd z R48 od Polska. Uprostřed snímku jsou stopy od otáčejících se vozidel, která vjela na křižovatce do protisměru dálnice. Poté co zjistí chybu se prudkým stočením vrací po výjezdu vlevo. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Osudová chyba a vůbec špatné značení celé křižovatky. Dopravní značka i odbočovací pruh se šipkami na vozovce jasně navádějí k odbočení vlevo. Ale až při odbočení řidič zjistí, že vjíždí do protisměru. Úprava křižovatky předběhla čas a až do zprovoznění dalšího úseku R48 by měly být šipky doleva přeškrtnuty. Jelikož však doleva odbočují vozidla stavby, nemůže být odbočovací pruh zablokován kužely. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled z mostu na směr staré silnice do centra Českého Těšína (k východu). (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled z nadjezdu na směr budoucí R48 do Frýdku-Místku. I když jsou dál vyznačeny jízdní pruhy, silnice končí doslova na hromadě. V poslední době se kvůli kolaudaci stříkají pruhy až na úplný konec úseků, i když třeba tato část bude sloužit o několik let později než ta dokončená. Pruhy stejně za tu dobu vyblednou a budou se muset přestříkat. Úplně vyhozené peníze. Vpravo odbočovací větev pro sjezd z R48 od Polska. Za ní je potom větev pro nájezd na R48 do Frýdku-Místku, která sice bude sloužit až po dokončení dalšího úseku, ale nechtěně na ní odbočí mnoho řidičů, kteří se pak v protisměru dálnice snaží dostat zpátky. Vlevo vzadu sjezd z R48 od Frýdku-Místku, která bude rovněž sloužit až po dokončení stavby. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Konec dokončeného úseku od Chotěbuzi a rozestavěná část úseku do Tošanovic. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Rozestavěné těleso dalšího úseku R48 do Tošanovic. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Západní rameno křižovatky se sjezdem z R48 od polských hranic. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled z nadjezdu ve směru stávající silnice I/48 do Frýdku-Místku a Tošanovic. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail zábradlí mostu, které už tradičně bývá na straně s chodníkem zdobnější. V pozadí estakáda přes Hrabinku. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Zábradlí na straně mostu, kde není chodník, bývá naopak mohutnější, ale ne již tak ozdobené. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled z nadjezdu na východní rameno pro nájezd na R48 do Polska. Zprava vede větev s budoucím sjezdem z R48 od Frýdku-Místku. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled z nadjezdu na budování dalšího úseku (vzadu) a výstavbu mostu přes Sadový potok (vzadu vpravo). Vpředu část betonového svodidla u ramene křižovatky. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Situace, která nejde dohromady - odbočovací pruh vedoucí do protisměru. I autor snímků podvědomě odbočil a až značka se zákazem ho zarazila. V tuto dobu to šlo ještě vycouvat, ale ve špičce to řidiči řeší projetím části R48 v protisměru. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
I když je dopravní značka dobře viditelná, řidiči jí zřejmě nevnímají, protože jí zde nepředpokládají. Ke všemu, pokud odbočí na tuto komunikaci řidič přijíždějící od Tošanovic, nemusí si jí všimnout vůbec. Namísto této značky by zde měl být zákaz vjezdu všech vouidel, mimo vozidel stavby. Stavební vozidla sem totiž odbočují. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Uměle betonovými svodidly přerušená komunikace. Vpředu stará a již zaslepená část silnice. Vzadu silnice I/48 směrem do Frýdku-Místku. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled na křižovatku s nadjezdem od staveniště navazujícího úseku (od jihozápadu). (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Rozestavěné těleso silnice R48 na severním předmostí mostu přes Sadový potok. V pozadí křižovatka se silnicí I/48 (II/648) u Českého Těšína. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)

 léto 2004 - zprovoznění části křižovatky

Těleso rychlostní silnice při pohledu od severu, směrem do Bělotína. V pozadí nadjezd pro silnici II/648 a křižovatka se starou silnicí do Českého Těšína. U této křižovatky zatím jízda z Polska končí a doprava je provizorně svedena na starou silnici. Pokračování nové silnice se teprve začíná budovat. (Foto: Jan Bošota, 30.7.2004)

 jaro 2004 - před dokončením

Výstavba MÚK silnice R 48 a stávající silnice I/48 u Českého Těšína. Pohled od jihu na nově vybudovaný nadjezd pro I/48 (později II/648), který již byl uveden do provozu. Pod mostem pokračuje R 48 směrem k MÚK se silnicí I/11 a dále k hraničnímu přechodu Chotěbuz. (Foto+text: Ing. Petr Synek, 10.3.2004)
Pohled z nadjezdu současné silnice I/48 severním směrem na rozestavěnou část R 48 ve směru k MÚK se silnicí I/11 a hraničnímu přechodu Chotěbuz. V pozadí most přes údolí u Strožůvek. (Foto+text: Ing. Petr Synek, 10.3.2004)

 vánoce 2003 - výstavba

Stavba křižovatky s nadjezdem pro tehdejší silnici I/48. Pohled od jihu, ve směru do Polska. Zprava se zatím bude najíždět ke hranicím ze staré silnice. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2003)
Nadjezd pro silnici I/48 (II/648) při pohledu od jihu. Odtud bude začínat krátký úsek do Mostů (u Českého Těšína). V pozadí těšínská průmyslová zóna. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2003)
Stavba křižovatky a nadjezd při pohledu od severu, ve směru R48 do Frýdku. Za sloupy napravo bude odbočovací pruh pro sjezd od Polska. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2003)

 léto 2003 - průběh výstavby R48

Celkový pohled na výstavbu nadjezdu mimoúrovňové křižovatky u Českého Těšína. Během výstavby mostu byla stávající silnice vedena po provizorně vybudované objížďce. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)
Výstavba nadjezdu při pohledu ze staré silnice I/48 od Českého Těšína. Vozidla musela během výstavby nadjezd objíždět. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 10. dubna 2004.
 odborná spolupráce Václav Lídl, Ing. Petr Synek, Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 14.11.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008