Dolní Žukov - dálniční most přes potok

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 září 2007 - dokončování stavby

Pohled od západu na vozovku R48 v místě, kde po náspu přechází přes oba mosty. U protihlukové stěny vpředu podchází násep silnice a o trochu dále i potok. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled z mostu přes potok (a silnici) k východu, směrem k Těšínu. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Příjezd k mostu po silnici R48 ve směru do Frýdku-Místku. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)

 prosinec 2006 - výstavba

Celkový pohled od severu na most přes rokli. Původně se uvažovalo o jednom dlouhém mostě, který by překlenul rokli celou, ale nakonec byla zvolena technologie přesypávaných (tzv. tunelových) mostů. Vybudují se monolitické betonové konstrukce, které se potom zasypou náspem. Násep je však tady sevřen do opěrných zdí, složených z betonových tvarovek. Přes potok byla postavena velká klenba a přes silnici kvůli nízkému podjezdovému profilu jen hranatý podjezd. (Foto: Jiří Karpeta, 3.12.2006)
Celkový pohled na přesypávaný most přes potok - od severu. (Foto: Jiří Karpeta, 3.12.2006)
Severní portál tzv. tunelového mostu. I když strouhou téměř nic neteče, byl přes vodoteč namísto malého propustku postaven velkorysý oblouk. (Foto: Jiří Karpeta, 3.12.2006)
Boční, jižní strana mostu, kudy bude voda pod klenbu vtékat. Pohled ve směru do Těšína, od mostu přes silnici. (Foto: Jiří Karpeta, 3.12.2006)

 léto 2006 - výstavba

Pohled na staveniště mostu od východu, ve směru R48 do Frýdku. Za mostem začíná stoupání k Hornímu Žukovu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od východu, od propustku Sadovy. Most přes potok bude až vzadu před lesem. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 16. června 2006.
 odborná spolupráce Václav Lídl, Ing. Petr Synek, Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 14.11.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008