Dolní Žukov - dálniční most přes silnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 září 2007 - dokončování stavby

Pohled od západu na vozovku R48 v místě, kde po náspu přechází přes oba mosty. U protihlukové stěny vpředu podchází násep silnice a o trochu dále i potok. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled z mostu přes potok (a silnici) k východu, směrem k Těšínu. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Příjezd k mostu po silnici R48 ve směru do Frýdku-Místku. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled od mostu přes silnici k západu, ve směru silnice R48 do Frýdku-Místku. V pozadí je patrná nadjezd u Úkolí. Vlevo je vidět odskočení betonové vozovky kvůli začátku třetího jízdního pruhu (nejrychlejšího) kvůli stoupání. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)

 prosinec 2006 - výstavba

Celkový pohled od severu na most přes rokli. Původně se uvažovalo o jednom dlouhém mostě, který by překlenul rokli celou, ale nakonec byla zvolena technologie přesypávaných (tzv. tunelových) mostů. Vybudují se monolitické betonové konstrukce, které se potom zasypou náspem. Násep je však tady sevřen do opěrných zdí, složených z betonových tvarovek. Přes potok byla postavena velká klenba a přes silnici kvůli nízkému podjezdovému profilu jen hranatý podjezd. (Foto: Jiří Karpeta, 3.12.2006)
Celkový pohled na přesypávaný most přes silnici - od severu, ve směru místní silnice do Dolního Žukova. (Foto: Jiří Karpeta, 3.12.2006)
Vjezd pod most od severu, při stoupání místní silnice do Dolního Žukova. Z tohoto pohledu se zdá, že rychlostní silnice R48, vedoucí po mostě, klesá doprava. Je to však přesně naopak. Klamou jednak betonové tvarovky, které nejsou ještě kompletně posazeny a hlavně klame konstrukce mostu, která kříží silnici šikmo a proto je oproti opěrné zdi napravo povystrčena. Na paletách byly přivezeny právě ony betonové tvarovky. (Foto: Jiří Karpeta, 3.12.2006)
Vjezd pod most od jihu, ve směru z Dolní Žukov-Sadový. Pod mostem jsou "garážovány" stavební stroje. (Foto: Jiří Karpeta, 3.12.2006)

 léto 2006 - výstavba

Pohled na staveniště mostu od východu, ve směru R48 do Frýdku. Za mostem začíná stoupání k Hornímu Žukovu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od východu, od propustku Sadovy. Most přes silnici bude až vzadu před lesem. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 16. června 2006.
 odborná spolupráce Václav Lídl, Ing. Petr Synek, Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 14.11.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008