Frýdek - dálniční křižovatka se silnicí II/477

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 léto 2003 - průběh výstavby

Výstavba MÚK směrem od centra dvouměstí Frýdku-Místku. Násep se během pár měsíců změní v křižovatku a tato silnice bude pokračovat přímo. Srovnávací fotografie z července 2004 (Foto: Jan Fabián, 7.7.2003)
Výstavba MÚK směrem od centra dvouměstí Frýdku-Místku. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)
Výstavba MÚK při pohledu od hypermarketu Interpsar, tedy od Těšína po staré silnici. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)
Detail bednění nadjezdu přes čtyřproudový přivaděč. Pohled ve směru do Těšína. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)
Stará silnice do Těšína, která se v těchto místech od centra stáčela k jihu. Vlevo výstavba nadjezdu, přes který stará silnice od Těšína nyní bude pokračovat do Sedliště a Šenova. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)
Výstavba silnice od Šenova k nadjezdu. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)
Pohled přes nadjezd na výstavbu východního přivaděče, který se u obce Dobrá napojí na rychlostní silnici R48. Na ní bude až do vybudování jižního obchvatu Frýdku-Místku volně navazovat. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)
Pohled z náspu, který je nyní přeměňován na mimoúrovňovou křižovatku, směrem do centra. Tento čtyřproudový průtah centrem, na který východní přivaděč navazuje, bude zatím ještě stále muset zastávat chybějící obchvat města. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)

 léto 2004 - průběh výstavby

Výstavba MÚK směrem od centra dvouměstí Frýdku-Místku. Násep se silnicí už dávno zmizel a nyní tu vede rychlostní silnice. Je nepochopitelné, proč se vlastně tenkrát tak vysoký násep zbytečně stavěl. Srovnávací fotografie z července 2003 . (Foto: Jan Fabián, 20.7.2004)

 říjen 2004 - před dokončením

Východní přivaděč k rychlostní silnici R48 z Frýdku-Místku. Pohled z mostu na přivaděč ve směru do Českého Těšína. V pozadí obec Dobrá. Za touto křižovatkou již začíná silnice pro motorová vozidla. Vše je již připraveno ke slavnostnímu otevření. (Foto: Jan Fabián, 15.10.2004)
Východní přivaděč v místě, kde volně navazuje na průtah městem. Pohled z nadjezdu ve směru do centra (do Prahy). (Foto: Jan Fabián, 15.10.2004)
Východní přivaděč několik stovek metrů od svého začátku, těsně za připojovacím pruhem první křižovatky. Pohled směrem k Českému Těšínu. V budoucnu, až bude postaven jižní obchvat Frýdku-Místku, se na obzoru tento přivaděč napojí na R48, která bude přicházet zprava. Do té doby je tento přivaděč s R48 volně propojen. (Foto: Jan Fabián, 15.10.2004)

 26. října 2004 - slavnostní předání do provozu

Pohled na začátek přivaděče k R48. Až do zprovoznění obchvatu Frýdku-Místku to bude hlavně začátek rychlostní silnice R48 směrem do Českého Těšína. V pozadí MÚK. (Foto: Jan Fabián, 26.10.2004)
Pohled z nadjezdu MÚK na začátku přivaděče ve směru do Těšína. (Foto: Jan Fabián, 26.10.2004)
Pohled z nadjezdu MÚK směrem do centra Frýdku-Místku. (Foto: Jan Fabián, 26.10.2004)
Slavnostní zahájení provozu na úseku R48 z Frýdku-Místku do Dobré, které se konalo na začátku výpadovky z města. (Foto: Jan Fabián, 26.10.2004)
Premiér České republiky Stanislav Gros, který se zúčastnil zahájení. (Foto: Jan Fabián, 26.10.2004)
Pamětní deska s přesně vyčíslenou částkou, kterou na výstavbu úseku FM - Dobrá přispěla Evropská unie. (Foto: Jan Fabián, 26.10.2004)

 léto 2006 - provoz

Příjezd ke křižovatce od Těšína - od východu. Tabule bohužel udává jen vzdálené cíle, ležící na silnici II/477. Na odbočení k místním částem Frýdku (např. Nové Dvory) se jaksi zapomnělo a řidiči jsou posílány až do centra. Vlevo vzadu nájezdová rampa pro směr do Těšína. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Nadjezd křižovatky při pohledu od východu. Vpravo začíná odbočovací pruh pro sjezd z R48. Vlevo nad opěrnou zdí vede nájezd na R48 do Těšína. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od nadjezdu na pokračování silnice směrem do centra a dále do Olomouce. Vpravo sjezd z R48 od Těšína. Vzadu jsou dopravní značky, označující začátek obce, ale rychlost je povolena vyšší než 50 km/hod. V pozadí zástavba Frýdku (Místek je až za řekou). (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled ve směru silnice do centra (od Těšína). Zprava se napojuje nájezd od silnice II/477 a zároveň i od staré silnice přes Dobrou. Vzadu lávka pro pěší. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Silnice I/48 za křižovatkou, směrem do centra. Vpravo konec připojovacího pruhu. Přes celý Frýdek vede čtyřpruhová silnice dálničního typu, ale přes Místek už většinou jen čtyřpruhovka s dělící čarou. Rychlost je většinou povolena vyšší než bývá v obci. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 10. dubna 2004.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 29.6.2006.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008