Mosty - dálniční křižovatka R48 se silnicí I/11

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 léto 2003 - průběh výstavby R48

Nadjezd přes R48 pro silnici I/11. V popředí informační tabule o probíhající výstavbě úseku okolo Českého Těšína. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)
Pohled z nadjezdu křižovatky na R48 směrem do Chotěbuzi. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)
Připojovací větve na R48 směrem do Chotěbuzi. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)

 jaro 2004 - před dokončením

Nadjezd silnice I/11 nad silnicí R 48 od Frýdku-Místku. Vpravo směr Č. Těšín, vlevo směr Havířov. Přímo pod most pokračuje již dlouhou dobu zprovozněná část R 48 k hraničnímu přechodu Chotěbuz. (Foto+text: Ing. Petr Synek, 10.3.2004)

 léto 2004 - zprovoznění

Nadjezd pro silnici I/11 a čerstvě zprovozněná silnice ve směru do Polska. Jak je poznat i podle modrých tabulí, nejedná se ještě o rychlostní silnici. (Foto: Jan Bošota, 30.7.2004)

 léto 2006 - provoz

Příjezd ke křižovatce po R48 od Frýdku-Místku. Vpravo vzadu návěstní tabule, informující řidiče už jen o polském cíli - městě Katowice. Přitom těsně před hranicemi je ještě jeden sjezd, kde se dá odbočit k silnici I/67 do Karviné. Řidiči směřující do Karviné tak zbytečně odbočují již tady a projíždějí Českým Těšínem. Město tak zbytečně zatěžuje doprava, kterou měl obchvat odklonit. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od jihu na nadjezd křižovatky se silnicí I/11, při jízdě od Frýdku-Místku. Vpravo návěst před odbočovacím pruhem. I tato dopravní značka obsahuje obrovskou chybu. Není na ní stejně jako na ostatních tabulích této křižovatky napsáno číslo silnice 11. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled ze silnice I/11 na rameno křižovatky pro nájezd na R48 do Polska a zároveň sjezd z R48 od Frýdku-Místku. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Prostor křižovatky při pohledu od východu. Vzadu most přes R48 a za ním vpravo se nachází rameno pro nájezd na R48 do Frýdku-Místku a zároveň sjezd z R48 od Chotěbuzi (z Polska). Odzadu vede silnice I/11 z Ostravy, která dříve pokračovala centrem Českého Těšína. Nyní se na této křižovatce silnice I/11 napojuje na R48 a krátce po ní vede. Od roku 2007 I/11 úplně obejde Těšín. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Prostor uprostřed východního ramene křižovatky tvoří udržovaná zeleň, poskytující útočiště ptákům a drobným zvířatům. Bohužel se z tohoto ostrova nemůžou dostat jinudy než přes silnici a tak končí pod koly vozidel. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 10. dubna 2004.
 odborná spolupráce Václav Lídl, Ing. Petr Synek, Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 15.6.2006.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008