Sadovy - dálniční most přes silnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červen 2007 - výstavba

Pohled od severu (z křižovatky s původní silnicí) na zprovozněnou přeložku silnice do Dolního Žukova. V pozadí za mostem se u domu přeložka napojuje na silnici Dolní Žukov - Svibice. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Pohled od žlutého domu na severní násep silnice R48. Most přes přeložku silnice je patrný uprostřed snímku - u stavebních strojů. Most úplně vzadu vlevo už patří křižovatce se silnicí I/11. Betonové patky na náspu jsou základy pro protihlukovou stěnu. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Pohled od severu na původní silnici do Dolního Žukova. Vzadu je už silnice přerušena rozestavěnou R48. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Pohled z tělesa R48 k jihu - na zaslepenou horní část původní silnice do Dolního Žukova. Vpravo mimo záběr se nachází propustek. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Pohled k severovýchodu z místa, kudy vedla původní silnice. Dozadu vede trasa R48 směrem do Těšína (v pozadí). Most přes novou přeložku silnice se nachází před stavebními stroji. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Trasa R48 směrem k západu - do Frýdku. Vpředu se nachází propustek pro potok. Vzadu před lesem pak ještě most přes potok a za ním most přes silnici. Pohled z místa, kde trasu R48 přetínala původní silnice do Dolního Žukova. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)

 duben 2007 - výstavba

Širokoúhlý pohled od severu na stávající silnici a budování její přeložky s podjezdem pod R48 (vlevo). (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)

 říjen 2006 - výstavba

Širokoúhlý pohled od severu na stávající silnici a budování její přeložky. Vzadu vlevo se přes přeložku buduje dálniční most. (Foto: Jiří Karpeta, 28.10.2006)
Širokoúhlý pohled k severovýchodu na staveniště R48 mezi mostem přes silnici (vlevo mimo záběr) a křižovatkou s I/11 (vzadu). Pohled z přeložky silnice u Dolního Žukova. V pozadí Český Těšín. (Foto: Jiří Karpeta, 28.10.2006)

 červen 2006 - výstavba

Stavba mostu přes přeložku komunikace. Pohled od jihu. Vzadu se přeložka napojuje na stávající silnici. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Stará komunikace vpravo bude kvůli R48 přerušena a u žlutého domu zaslepena. Vlevo se staví přeložka komunikace, která bude R48 podcházet pod mostem (vlevo vzadu). Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled ze stávající komunikace od severu - na stavbu přeložky a mostu přes ní. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Stavba mostu přes přeložku místní komunikace do Dolního Žukova. Pohled od severu. V pozadí za průsekem vede silnice ze Svibic do Horního Žukova, na kterou se přeložka napojuje. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od západu - ze stávající, ještě nepřeložené komunikace, křížící trasu R48. Dozadu povede R48 směrem do Českého Těšína (v pozadí). Most přes přeložku komunikace je zhruba uprostřed snímku, mezi kupou a stromem. Vzadu se staví křižovatka se silnicí I/11 do Třince. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Prostor, kde se kříží trasa R48 se stávající komunikací do Strožůvek. Pohled od jihu. Nová přeložka se staví vzadu za haldou a na starou komunikaci se napojuje za žlutým domem. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled ze stávající komunikace na trasu R48 směrem do Frýdku (k západu). Vpředu bude propustek pro potok, vzadu před lesem pak most přes komunikaci Dolní Žukov-Sadovy. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Jižní konec přeložky, která se napojuje na silnici Svibice-Žukov podobně jako dříve, ale o několik desítek metrů východněji. Vlevo je vidět zídku výstupní části propustku. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od jihu na přeložku komunikace do Strožůvek. Vzadu se přes ní staví most. Zprava se staví násep pro R48 od Těšína. Vlevo vstupní část (šachta) propustku pod přeložkou. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Šachta - vstupní část propustku pod přeložkou komunikace do Strožůvek. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled se shora na zídku východní části propustku pod přeložkou. Tudy voda vytéká. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Tato vilka s velkou zahradou byla postavena ještě v době, kdy se okolo rozkládala jen rozkvetlá louka. Ale už tehdy se s přípravou R48 začalo. Nyní bude domek téměř na úpatí náspu velké křižovatky se silnicí I/11 (vpravo vzadu). Vpředu stavba přeložky místní komunikace ze Strožůvek do Dolního Žukova. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)

 říjen 2005 - výstavba

Pohled od staveniště přeložky silnice u Žukova na rozsáhlé staveniště křižovatky se silnicí I/11. V pozadí Český Těšín. (Foto: Jiří Karpeta, 8.10.2005)
Vozidlo stavby přejíždí stávající, ještě nepřeloženou silnici v křížení s R48. Pohled od severu, ve směru komunikace do Dolního Žukova. Vpravo mimo záběr se nachází propustek. (Foto: Jiří Karpeta, 8.10.2005)
K přesunu obrovského množství zeminy slouží výhradně moderní vozidla s velkou nosností, která převážejí odtěženou zeminu z místa vedeného v zářezu na místo vedené naopak po náspu. Správný projektant se snaží vést trasu komunikace tak, aby byly přesuny zeminy vyrovnané (beze zbytku) a co nejblíže k sobě. (Foto: Jiří Karpeta, 8.10.2005)

 září 2005 - výstavba

Prostor, kde se kříží trasa R48 se stávající komunikací do Strožůvek. Pohled od jihu. Nová přeložka se staví vzadu za haldou a na starou komunikaci se napojuje za žlutým domem. (Foto: Jiří Karpeta, 18.9.2005)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 16. června 2006.
 odborná spolupráce Václav Lídl, Ing. Petr Synek, Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 12.11.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008