Strožůvky - dálniční most přes potok Hrabinku (estakáda)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 vánoce 2002 - výstavba

Pohled na stavbu estakády od jihu. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2002)
Stavba estakády při pohledu od jihozápadu, ze silnice od Strožůvek. Přes Hrabinku ještě vede původní most a vedle něho lávka pro pěší. Vzadu vpravo se nachází jižní opěra. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2002)
Staveniště mostu při pohledu z cesty k přehradě - od jihu. Na této straně má most teprve hrubou, ocelovou nosnou konstrukci. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2002)
Celkový pohled na stavbu od severovýchodu - z cesty od přehrady (ve směru do Frýdku). Na této straně se na ocelovou konstrukci již provádí železobetonová mostovka. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2002)
Severní opěra estakády. Most pro směr do Polska (vpředu) má již připravené bednění pro betonáž mostovky. Zatímco zadní most pro směr do Frýdku je sestaven zatím jen z ocelových nosníků. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2002)
Celkový zimní pohled na estakádu od severu. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2002)
Vánoční pohled na příjezd k estakádě od polských hranic. Vpředu severní opěra. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2002)
Celkový pohled na estakádu ze stráně na severozápadě - od obce Mosty. Vpředu severní opěra. Vlevo za maringotkou začíná těšínská vodní nádrž. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2002)
Složitá spleť lešení a podpěr, nadnášející konstrukci mostu do doby, než bude samonosná. Pohled ve směru mostu do Frýdku. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2002)
Podpůrné konstrukce levého mostu od polských hranic, který je složen zatím jen z nosníků a konstrukce pravého mostu pro směr do Polska s bedněním pro mostovku. Pohled od jihu. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2002)
Pohled od jihovýchodu na prostor západně od mostu, kudy prochází vedení vysokého napětí. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2002)
Pohled z jižního předmostí k severu. Levý most je pouze z ocelových nosníků. Pravý most má již bednění pro betonáž a dá se s opatrností přejít. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2002)

 léto 2003 - průběh výstavby R48

Pohled na výstavbu estakády od MÚK s I/11. Těleso na snímku je mezi estakádou a MÚK s I/11. (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)
Pohled na výstavbu estakády od MÚK s II/648 (I/48). Těleso na snímku je mezi estakádou a MÚK s I/48 (II/648). (Foto: Jan Slovík, 24.8.2003)

 vánoce 2003 - výstavba

Detail mostovek obou mostů estakády, které jsou již vybetonovány. Uprostřed snímku středová mezera mezi oběma mosty, která však není nijak chráněna proti pádu člověka. (Foto: Jiří Karpeta, 24.12.2003)

 jaro 2004 - před dokončením

Boční pohled na mostní objekt převádějící silnici R 48 přes údolí v jejím úseku mezi MÚK se silnicí I/11 a MÚK se současnou silnicí I/48 v Českém Těšíně. Pohled jižním směrem. (Foto+text: Ing. Petr Synek, 10.3.2004)
Detail stavu prací na „krajnici“ mostu přes údolí v Českém Těšíně. Pohled jižním směrem ke křižovatce se současnou silnicí I/48 (mostní objekt v pozadí). (Foto+text: Ing. Petr Synek, 10.3.2004)
Detail stavu prací na povrchu mostovky přemostění R 48 přes údolí v Českém Těšíně. Pohled jižním směrem ke křižovatce se současnou silnicí I/48 (mostní objekt v pozadí). (Foto+text: Ing. Petr Synek, 10.3.2004)
Pohled z nadjezdu současné silnice I/48 severním směrem na rozestavěnou část R 48 ve směru k MÚK se silnicí I/11 a hraničnímu přechodu Chotěbuz. V pozadí most přes údolí u Strožůvek. (Foto+text: Ing. Petr Synek, 10.3.2004)

 léto 2004 - zprovoznění

Most s krajnicí ve směru silnice do Polska. Pohled od severu. (Foto: Jan Bošota, 30.7.2004)
Těleso rychlostní silnice ve směru do Polska před mostem u Strožůvek. (Foto: Jan Bošota, 30.7.2004)

 léto 2006 - provoz

Příjezd k estakádě po R48 od Frýdku-Místku. Vlevo protihluková stěna u Strožůvek. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled na část estakády od východu, ze silnice z Českého Těšína do Koňákova (vpravo). Vlevo místní cesta. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od východu na jižní opěru s pamětní tabulkou. Vpředu vlevo konstrukce vpusti pro svod dešťové vody z komunikace. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Celkový pohled na estakádu z jihovýchodní strany. Dole silnice z Českého Těšína do Koňákova (doleva). (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Posazení východního (vpředu) a západního (vzadu) mostu na jižní opěře estakády. Svah je hezky vydlážděn, což se dříve nedělávalo a prostor pod mostem byl prašný. Každá opěra má jinou výšku, protože estakáda je vedena do oblouku. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pamětní tabulky zhotovitelů ocelové konstrukce estakády. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Netradiční pohled do široké "průrvy" mezi patkou s ocelovou konstrukcí a železobetonovou opěrou mostu (vlevo). (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detailní pohled odspodu na propojení mostovky (vpravo) a opěry. Kvůli roztahování a smršťování mostovek při změnách teploty jsou právě podobná místa nejnáchylnější na deformaci vozovky. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Zajímavý pohled na estakádu z jižní opěry. Vpravo a nahoře vede kanalizační potrubí pro odvod dešťové vody z mostu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Horní část mostu při pohledu od jihu, ve směru R48 do Polska. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled z estakády na silnici R48 směrem do Frýdku-Místku. Vpravo protihluková stěna podél Strožůvek, vzadu křižovatka se starou silnicí I/48. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Na volných plochách začaly ihned po dokončení R48 vyrůstat průmyslové zóny. Pohled od estakády k jihu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Jedna z velkých vpustí propustku pod cestou, do kterých je sveden žlab pro dešťovou vodu ze silnice. Otvor je chráněn mříží proti připlouvajícím odpadkům od řidičů. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Chatka se zahrádkou se dnes nachází téměř pod mostem, ale dříve to bývalo romantické a klidné místo nad přehradní nádrží za městem. Původní stavitel chatky samozřejmě o budoucí dálnici dobře věděl, ale výstavba R48 se o několik desetiletí opozdila a za totality se s ní tolik nespěchalo. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail řešení propojení vozovek na mostě (vpravo) a na tělese (vlevo). Spáry mezi kovovými pruhy na vozovce sice dávají rezervu roztažnosti mostu, ale přejížděním vozidel vzniká bohužel velký hluk. Dilatační opatření bylo provedeno i na svodidlech, které jsou spojeny speciálním dílem, umožňující posun. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pamětní tabulka zhotovitele mostu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled na spodní část mostovky u jižní opěry. Mohutná ocelová kostra nese železobetonovou vrchní část s vozovkou. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled na jižní opěru a jižní konec estakády. Uprostřed široká spára mezi oběma samostatnými mosty estakády. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Celkový pohled od jihu na spodní část mostovek. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Lampa veřejného osvětlení, která byla umístěna přímo pod mostem, trčí nezvykle do prostoru mezi ocelovou konstrukcí. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled z estakády na most přes potok Hrabinku, po kterém vede silnice do Koňákova. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Celkový pohled na estakádu od jihozápadu. Vzadu severní opěra. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Jeden z kamenných žlabů, které odvádějí dešťovou vodu ze silnice. Oba žlaby jsou kvůli prudkému spádu "vybaveny" kamennými výstupky, které mají brzdit rychle stékající vodu. Tímto žlabem stéká ze svahu i potůček. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled na spáru mezi mostovkou a opěrou od západu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail uložení ocelové nosné konstrukce mostu na železobetonových pilířích. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled ze spodu na mohutnou ocelovou konstrukci mostu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail části ocelové konstrukce, na které je vidět naklonění železobetonové desky s vozovkou do zatáčky. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail kamenných výstupků, brzdících tok vody a zabraňujícím tak erozi. Úplně stejným způsobem se chránila koryta potoků a žlaby u českých dálnic již ve 30. letech a na některých stavbách se ještě zachovala. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od jihu na severní opěru. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Těšínská vodní nádrž při pohledu od estakády. Kvůli stromům však není za jízdy po R48 moc vidět. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled na estakádu od okraje Těšínské vodní nádrže. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Estakáda při pohledu z polní cesty, vedoucí od přehrady. V pozadí vpravo - most se silnicí do Koňákova. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled na estakádu z mostu silnice od Koňákova. Vzdutá hladina Těšínské přehrady začíná již před mostem a vodní nádrž je skryta vzadu za stromy. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 10. dubna 2004.
 odborná spolupráce Václav Lídl, Ing. Petr Synek, Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 15.6.2006.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008