Svibice - dálniční křižovatka R48 + I/11 (exit 70)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červenec 2008 - po zprovoznění křižovatky

Příjezd ke křižovatce s R48 po silnici I/11 od Třince. V pozadí dva mosty přes silnice u Svibic. (Foto: Jiří Karpeta, 16.7.2008)

 červen 2008 - před zprovozněním křižovatky

Budoucí příjezd ke křižovatce s R48 po silnici I/11 od Třince. V pozadí dva mosty přes silnice u Svibic. (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)
Příjezd po silnici I/11 od Jablunkova k nájezdu na R48. Vpředu most přes silnici do Rakovce, vzadu do Žukova. Vlevo konec připojovacího pruhu z R48 od Frýdku, vpravo začíná odbočovací pruh pro nájezd na R48 směrem do Polska (Těšína). (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)
Směrové tabule a jízdní pruhy, připravené pro brzké otevření křižovatky. Pohled ze silnice I/11 od Jablunkova. R48 vede vzadu po mostě. (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)
Začátek nové přeložky silnice I/11 směrem do Jablunkova. Pohled z připojovacího pruhu křižovatky s R48. V pozadí návěst před křižovatkou se silnicí II/468 do Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 14.6.2008)

 září 2007 - dokončování stavby

Příjezd ke křižovatce od Frýdku-Místku po ještě nedokončených vozovkách. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled ve směru R48 do Těšína. Za tímto sjezdem silnice pro motorová vozidla bohužel končí a i když rychlostní komunikace pokračuje až k polským hranicím takřka v totožných parametrech, jedná se už jen o běžnou silnici první třídy. Pro řidiče je rozdíl hlavně ve snížení rychlosti na 90 km/hod. Tato poněkud trapná změna pochází ještě z doby, kdy se počítalo jen s klasickými hraničními přechody. Po zrušení hraničních kontrol bude muset řidič okolo Českého Těšína zbytečně přibrzdit, aby hned za "čárou" zase zrychlil na polské rychlostní S1. Je sice pravděpodobné, že i kdyby R48 vedla až na hranice, rychlost by byla stejně trochu snížena, ale alespoň by v autoatlasech nebyla díra v mezinárodní trase. Vzadu je vidět návěst před následujícím sjezdem, už jen v modré barvě. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Sjezd z R48 k silnici I/11 do Třince. U pravého okraje snímku je vidět most přes silnici ze Svibic do Žukova. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled od křižovatky se silnicí I/11 na pokračování R48 směrem do Polska.  Vlevo i vpravo jsou vidět odbočovací a připojovací pruhy. V pozadí jsou vidět návěstní tabule před následující křižovatkou se silnicí II/648 (exit 71) na začátku obchvatu Českého Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled do protisměru z odbočovacího pruhu pro sjezd z R48 ve směru od polských hranic. Zábradlí patří mostu přes Sadovský potok, který těsně sousedí s křižovatkou. V pozadí návěsti před křižovatkou se silnicí II/648 a panelové sídliště Svibice v Českém Těšíně. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
  Příjezd ke křižovatce ve směru od polských hranic. Vpravo se sjíždí k silnici I/11 směrem do Třince a ke slovenským hranicím. Tabule s cíly v přímém směru není celá zelená, protože silnice pro motorová vozidla fakticky začíná až od této křižovatky a až sem pojedou řidiči po normální silnici. Za návěstmi začíná most přes Sadovský potok. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
  Sjezd z R48 k silnici I/11 ve směru od polských hranic. Za tabulí jsou umístěny značky, oznamující začátek silnice pro motorová vozidla. Zábradlí vpředu patří mostu přes Sadovský potok. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Přivaděč a zároveň přeložka silnice I/11 ve směru do Třince, po sjezdu z R48 od Těšína. V opačném směru vede nájezd na R48 do Frýdku. Po mostě tedy vede R48 ve směru do Frýdku doprava. Za mostem se zprava připojuje větev se sjezdem od Frýdku. Doleva se naopak odpojuje větev s nájezdem na R48 směrem do Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
  Příjezd ke křižovatce s R48 po silnici I/11 ve směru od Třince. Rovně pod most vede nájezd ve směru do Frýdku-Místku, doprava odbočuje nájezd ve směru do Těšína. Zleva klesá sjezd z R48 od Frýdku-Místku. Z podjezdu vede sjezd z R48 od Těšína. I když jsou jízdní pruhy namalovány a křižovatka připravena k otevření, za zády fotografa asfaltka zatím končí. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled na dálniční most ze silnice I/11 od Třince, která se za podjetím pod mostem napojuje zpětným ramenem na R48. Proto je zde umístěna dopravní značka omezující rychlost a upozorňující na prudkou zatáčku. Vpravo tabule před odbočku k nájezdu na R48 do Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Větev pro nájezd na R48, respektive jen po I/48 ve směru do Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Severní opěra mostu křižovatky při podjíždění po silnici I/11 k nájezdu na R48 směrem do Frýdku. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Rozplet ramene na severu křižovatky, při pohledu ve směru nájezdu na R48 do Frýdku. Značka informuje, že celý úsek je zatím bezplatný. Po větvi vzadu uprostřed se naopak sjíždí ve směru od Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled z mostu přes silnici Svibice - Dolní Žukov na ještě nedokončenou přeložku silnice I/11 směrem do Třince. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
  Identifikační číslo dané části cementobetonové vozovky, vylisované do čerstvého betonu. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)

 říjen 2006 - výstavba

Širokoúhlý pohled k severovýchodu na staveniště R48 mezi mostem přes silnici (vlevo mimo záběr) a křižovatkou s I/11 (vzadu). Pohled z přeložky silnice u Dolního Žukova. V pozadí Český Těšín. (Foto: Jiří Karpeta, 28.10.2006)

 září 2006 - stavba přivaděče (přeložky silnice I/11)

Dokončená mostovka mostu pro silnici I/11, odbočující od R48 směrem do Třince. Dozadu vede silnice do Horního Žukova. (Foto: Jiří Karpeta, 24.9.2006)
Výstavba silnice I/11 ke křižovatce s R48 (v pozadí). Vpředu se staví most přes silnici do Rakovce a za ním přes silnici do Horního Žukova. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Výstavba přeložky silnice I/11 směrem ke křižovatce s R48 (v pozadí). Vlevo vzadu mosty přes silnice do Žukova a do Rakovce. Pohled od mostu přes polní cestu Svibice-Ropice. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)
Stavba dvou mostů těsně za sebou na přeložce silnice I/11 ve směru ke křižovatce s R48 (v pozadí). Vpředu základy mostu přes silnici do Rakovce, za ním dostavba mostu přes silnici do Žukova. Vzadu po náspu povede R48 do Těšína (doprava). Cesta vedoucí po náspu je budoucím sjezdem z R48 právě k budované silnici I/11. (Foto: Jiří Karpeta, 30.9.2006)

 léto 2006 - výstavba

Celkový pohled na křižovatku od jihu, ze silnice Žukov-Svibice. Vedle mostu jsou též dobře vidět odbočovací větve. Vpravo přeložka silnice I/11 směrem do Třince (doprava). (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail výstavby mostu přes ramena křižovatky se silnicí I/11. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Stavba křižovatky při pohledu od jihovýchodu, ze silnice Žukov-Svibice. Vpředu před mostem jsou vidět větve pro odbočení. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Stavba mostu přes odbočnou a připojovací větev křižovatky. Vpředu klesá zleva větev pro sjezd z R48 od Frýdku. Pohled od jihovýchodu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Severovýchodní část křižovatky při pohledu od jihovýchodu. Vzadu (u kup štěrku) povede R48 doleva do Frýdku). Vpředu odbočovací větev ze silnice I/11 od Třince k R48 do Těšína. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Severní část budoucí křižovatky, při pohledu ve směru od Českého Těšína. Nalevo jsou opěry a sloupy mostu křižovatky. Vpravo rameno pro odbočení na silnici I/11 do Třince a nájezd od Třince. Vpředu vlevo stavba mostu přes Sadovský potok. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Uprostřed snímku - stavba přeložky silnice I/11 do Třince a Jablunkova. Vpředu opěra a část mostu přes Sadovský potok. Pohled ve směru R48 do Frýdku. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Stavba mostu přes silnici I/11, či spíše přes jedno její rameno, napojující se na R48. Pohled ve směru R48 do Frýdku. Zleva je vidět sjezd, stáčející se pod most. Při velkém přiblížení teleobjektivem je však oblouk značně zkreslený. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Vzadu odbočující silnice I/11 (doleva), která po mostě (úplně vlevo) překračuje silnici III. třídy Žukov-Svibice. Uprostřed hromady štěrku v prostoru křižovatky s R48. Úplně vlevo dole je vidět opěru mostu přes Sadovský potok. Pohled ve směru R48 do Frýdku. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Výstavba křižovatky se silnicí I/11 při pohledu ve směru R48 do Těšína. Vzadu u modré boudy se staví most křižovatky. Vpravo odbočuje větev pro sjezd z R48 od Frýdku. V pozadí město Český Těšín a za ním na kopci polské město Czieszyn. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Násep s křižovatkovou větví pro odbočení z R48 od Frýdku k silnici I/11 do Třince. Vzadu městská část Svibice. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Výstavba přeložky silnice I/11 mezi křižovatkou s R48 (vlevo) a mostem přes silnici Žukov-Svibice (vpravo). Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Stavba teleobjektivem od Dolního Žukova. Vpředu větve křižovatky se silnicí I/11. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Staveniště ramena křižovatky se silnicí I/11. V pozadí Český Těšín a jeho část Svibice. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Most pro přeložku silnice I/11. Pohled od jihovýchodu na jeho jižní opěru. Vzadu je již násep připravován, vpředu však zatím byla provedena pouze skrývka zeminy. Úplně vzadu vpravo je vidět most křižovatky s R48. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Výstavba mostu pro přeložku silnice I/11 přes silnici Žukov-Svibice. Pohled od západu. V pozadí Svibice, součást Českého Těšína. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Stavba mostu na přeložce silnice I/11 okolo Svibic. Silnice III.třídy z Žukova do Svibic zůstala průjezdná a kvůli mostu byla jen málokdy uzavřena. Provoz na ní však musel být omezen. Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Výstavba přeložky silnice I/11 okolo Českého Těšína. Pohled od severu - od křižovatky s R48 ve směru silnice I/11 do Třince. Vzadu před kopcem vede stávající silnice. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Stavba mostu pro přeložku silnice I/11 přes žukovskou silnici při pohledu od Žukova. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Stavební práce na mostovce u severní opěry mostu pro přeložku silnice I/11. .(Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail vzpěrné konstrukce pro montáž mostovky mostu přeložky. Dřevěným korytem protéká staveništěm potůček. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Zatím ještě do kanalizace nepřeložený potůček na staveništi mostu přeložky. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Vzpěry, podepírající rozestavěnou konstrukci mostovky na mostě pro přeložku silnice I/11. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail složité konstrukce a bednění pro betonáž mostovky na mostě přeložky. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od jihu na křižovatku R48 se silnicí I/11. Vpravo vzadu most přes ramena křižovatky, vlevo most přeložky silnice I/11 přes silnici do Žukova. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Celkový pohled od východu na výstavbu mostu pro přeložku silnice I/11. Dozadu vede silnice ze Svibic do Žukova. Doleva povede nová silnice I/11 směrem do Třince. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Jižní opěra mostu přeložky silnice I/11. V pozadí rozpadající se kravín, který bude ze silnice dobře vidět. Možná kvůli tomu někdo areál koupí a postaví tu čerpací stanici nebo motel. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od mostu přeložky silnice I/11 ke křižovatce s R48. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Je polovina roku 2006 a most přeložky silnice I/11 má už letopočet dokončení stavby. Zatím jsou hotovy jen krajní opěry. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled do nitra severní opěry od východu. Zanedlouho bude celá tato viditelná část zasypána náspem silnice I/11. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)

 říjen 2005 - výstavba

Širokoúhlý pohled od jihozápadu na staveniště přivaděče ke křižovatce. R48 povede dozadu do Těšína.(Foto: Jiří Karpeta, 8.10.2005)
Detailní pohled na stavbu přivaděče a jeho připojení na křižovatku s R48. (Foto: Jiří Karpeta, 8.10.2005)
Pohled od staveniště přeložky silnice u Žukova na rozsáhlé staveniště křižovatky se silnicí I/11. V pozadí Český Těšín. (Foto: Jiří Karpeta, 8.10.2005)

 září 2005 - výstavba

Širokoúhlý pohled od staveniště přeložky silnice u Žukova na staveniště křižovatky. Vzadu se již tyčí pilíře mostu přes přivaděč se silnicí I/11. (Foto: Jiří Karpeta, 18.9.2005)
Širokoúhlý pohled od jihu na staveniště křižovatky. Vzadu se již tyčí pilíře mostu přes přivaděč se silnicí I/11, jejíž těleso začíná vpravo (šedá plocha). (Foto: Jiří Karpeta, 18.9.2005)
Stavba přivaděče (silnice I/11 od Třince) ke křižovatce. Pohled ze silnice Žukov - Svibice. (Foto: Jiří Karpeta, 18.9.2005)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 16. června 2006.
 odborná spolupráce Václav Lídl, Ing. Petr Synek, Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 28.8.2008.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008