Svibice - dálniční most přes Sadovský potok

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 září 2007 - dokončovací práce

Pohled na most od jihu. Svahy náspu jsou již osázeny zelení a vzadu na portálech už byly zavěšeny návěsti před křižovatkou v Českém Těšíně (exit 71). (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled do protisměru z odbočovacího pruhu pro sjezd k silnici I/11 do Třince z R48 ve směru od polských hranic. Zábradlí patří mostu přes Sadovský potok, který těsně sousedí s křižovatkou. V pozadí návěsti před křižovatkou v Českém Těšíně (exit 71) se silnicí II/648 a panelové sídliště Svibice v Českém Těšíně. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
  Příjezd k mostu přes Sadovský potok a ke křižovatce se silnicí I/11 ve směru od polských hranic. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
  Na jižní konec mostu navazuje sjezd z R48 k silnici I/11 ve směru od polských hranic. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)

 červen 2007 - dokončování stavby

Pohled na dokončování mostovky na konci mostu pro jízdní směr do Těšína. Pohled do protisměru - od severovýchodu. V pozadí vlevo je vidět přeložku silnice I/11, vedoucí ke křižovatce s R48. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)

 duben 2007 - výstavba

Širokoúhlý pohled na most od severozápadu. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Pohled na výstavbu mostu od severu, ve směru R48 do Frýdku-Místku. Vpředu se pod mostem buduje místní komunikace. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)

 prosinec 2006 - výstavba

Stav výstavby estakády na konci roku 2006. Pohled od jihu - ve směru to Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 3.12.2006)

 červen 2006 - výstavba

Celkový pohled na most od severu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail konstrukce mostu od severu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Zajímavé napojení staveniště na zdroj elektrické energie, přímo na sloup vysokého napětí. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Informační tabule na zatím ještě nepřerušené místní komunikaci ze Sadov do Svibic, která kříží staveniště rychlostní silnice. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Informační tabule o výstavbě poslední etapy obchvatu Českého těšína a R48. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Celkový pohled od severovýchodu na staveniště mostu přes potok. V pozadí staveniště křižovatky R48 se silnicí I/11 do Třince. Vpředu vpravo těleso místní komunikace, která podchází most a nahradí stávající komunikaci z Sadovy-Svibice, přerušenou dálnicí. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Konstrukce levého mostu pro směr do Frýdku-Místku - při pohledu od severovýchodu (ve směru jízdy). (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Vrtání pilot na zpevnění svahu u jižní opěry pravého mostu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled na most ve směru jízdy do Frýdku-Místku. V pozadí vpravo staveniště křižovatky se silnicí I/11 do Třince. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Severní předmostí. Most vpravo pro směr do Frýdku má již dokončenou ocelovou konstrukci, ale na mostě pro opačný směr do Polska se konstrukce teprve montuje. Vlevo stavba přeložky komunikace Sadovy-Svibice, podcházející most. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detailní pohled na probíhající montáž ocelové konstrukce mostu pro směr do Polska. Pohled od severovýchodu. V pozadí stavba odbočující silnice I/11 do Třince. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Zařízení staveniště na severním předmostí mostu, kudy zatím ještě prochází zpevněná nepřeložená komunikace. Stavební buňky a potrubí jsou složeny na tělese budoucí přeložky. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Výstavba mostu přes Sadovský potok při pohledu od západu. Vpředu staveniště ramena křižovatky se silnicí I/11. V pozadí Český Těšín a jeho část Svibice. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Stavba mostu teleobjektivem od Dolního Žukova. Vpředu větve křižovatky se silnicí I/11. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)

 říjen 2005 - výstavba

Pohled ve směru R48 od Těšína - na staveniště mostu z jeho severního předmostí. Těleso silnice ještě nemá ani násep a pro most se teprve armují pilíře. V pozadí se staví pilíře mostu u křižovatky se silnicí I/11. (Foto: Jiří Karpeta, 28.10.2005)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 16. června 2006.
 odborná spolupráce Václav Lídl, Ing. Petr Synek, Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 12.11.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008