Třanovice - dálniční most přes údolí řeky Stonávky (estakáda)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 září 2007 - dokončování stavby

Příjezd k estakádě po R48 směrem od Frýdku-Místku. Vpravo vyrůstá protihluková stěna pro Horní Třanovice. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Jižní předmostí estakády, při pohledu ve směru do Těšína. Vpravo jsou plechové skruže pro základové patky protihlukové stěny. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled na estakádu směrem do Těšína z dočasného mostu pro stavbaře. Vlevo řeka Stonávka. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Jižní opěra estakády na levé straně údolí, u levého břehu řeky. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled ze silnice II/474 na spodní část mostovky směrem k severu (do Těšína). (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
  Pohled ze silnice II/474 na spodní část mostovky směrem k jihu (do Frýdku). (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled k jihu, ze silnice II/474. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Severní opěra estakády na pravé straně údolí. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled ze severního konce estakády na most pro směr do Frýdku-Místku. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled na estakádu od severní opěry. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Sloupoví estakády a průhled mezerou mezi mosty ve směru do Frýdku-Místku. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
  Detail severní opěry při pohledu z boku. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
  Detail pamětní tabulky s letopočtem dokončení stavby. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)

 červenec 2007 - průběh výstavby

Příjezd k estakádě od severu - od Těšína. Vpravo dole jsou vidět základy pro sloupky protihlukové stěny. (Foto: Jiří Karpeta, 15.7.2007)
Severní předmostí estakády. (Foto: Jiří Karpeta, 15.7.2007)
Příjezd k estakádě od jihu, ve směru od Frýdku-Místku. (Foto: Jiří Karpeta, 15.7.2007)
Jižní předmostí estakády. (Foto: Jiří Karpeta, 15.7.2007)
Detail spáry mezi oběma mosty estakády a napojení mostů na opěru. Na levém mostě je vidět i část kanalizace. (Foto: Jiří Karpeta, 15.7.2007)
Ještě nenapojený jižní konec estakády na opěru. Vlevo jsou mosty, vpravo opěra. Stavební vozidla musí mezeru zatím přejíždět po lávce s panelů (vzadu). (Foto: Jiří Karpeta, 15.7.2007)
Pohled do nezakryté mezery mezi opěrou a mosty. (Foto: Jiří Karpeta, 15.7.2007)

 duben 2007 - průběh výstavby

Pohled k severu, ze silnice II/474. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Pohled k jihu, ze silnice II/474. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Znatelný oblouk estakády při pohledu ze silnice II/474 k severnímu konci. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Pohled na estakádu od severozápadu - z řeky Stonávky. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Severní konec estakády při pohledu od staré silnice I/48. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Severní opěra při pohledu od západu. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Tabule před dokončením mostu už poměrně dosluhuje. Zřejmě se občas plete stavební technice. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)

 říjen 2006 - průběh výstavby

Pohled ze silnice na východní stranu estakády - ve směru R48 do Frýdku. Vzadu kde jsou vlevo stromy, estakáda překračuje řeku. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Pohled ze silnice na východní stranu estakády, ve směru R48 do Českého Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Stavba mostovek obou mostů estakády. Zatímco most pro směr od Těšína má v této části mostovku vybetonovánu, pravý most pro směr do Těšína ještě nemá odkryto bednění. Pohled od jihu. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Detail bednění pro betonáž mostovek, při pohledu zespodu. Dozadu se bude jezdit směrem do Frýdku. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Jak je vidět na snímku, betonáž se provádí na přeskáčku a ne postupně za sebou. Pohled ze silnice k severu. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Západní strana estakády na levém břehu řeky. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Dokončená jižní opěra a začátek estakády ve směru od Frýdku-Místku. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Detail jižní opěry, jejíž vnitřní část se po provedení hydroizolace začíná zavážet zeminou. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Celkový pohled na jižní začátek estakády. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Příjezd k estakádě od jihu - od Frýdku-Místku. Vlevo se staví těleso rychlostnice, vpravo přeložka polní cesty. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Přiblížený pohled na jižní začátek estakády. Vpravo přeložka polní cesty, která bude estakádu podcházet a tak se dostane na druhou stranu R48. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Pohled od estakády k jihu, kam bude R48 pokračovat směrem do Frýdku-Místku. Vzadu za lesem se nachází křižovatka se silnicí I/68 v Horních Tošanovicích. Vlevo se staví přeložka polní cesty. V pozadí obrys Beskyd. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)

 září 2006 - průběh výstavby

Pohled na most ze silnice II/474 ve směru od Hnojníku. (Foto: Jan Fabián, 28.9.2006)
Montáž konstrukce pro bednění mostovky pravého mostu - pro směr do Těšína (na snímku vlevo). (Foto: Jan Fabián, 28.9.2006)
Průhled pod nosníky, které jsou navzájem pospojovány různými příčníky. Nad nimi bude později vybetonována samotná železobetonová mostovka. Pohled od severu - ve směru R48 do Frýdku-Místku. (Foto: Jan Fabián, 28.9.2006)
Pohled na severní začátek estakády, ve směru R48 do Frýdku-Místku (dozadu). Vpředu se betonují opěry obou mostů. Vpravo se betonuje jedno z "křídel" opěry. Zatímco most napravo má již kompletní nosníky. most nalevo má v těchto místech zatím jen pilíře. Vzadu se však již provádí betonáž mostovek obou mostů. (Foto: Jan Fabián, 28.9.2006)
Pohled na západní stěnu estakády. Dozadu povede směr R48 do Českého Těšína. (Foto: Jan Fabián, 28.9.2006)
Pohled z jižní opěry estakády k severu - ve směru do Těšína. Vpředu je vidět západní "křídlo" jižní opěry. Uprostřed estakády se již na obou mostech začíná připravovat bednění pro zhotovení železobetonové mostovky. (Foto: Jan Fabián, 28.9.2006)
Pohled od jihu, ve směru do Těšína, na severní konec estakády. Pravý most se u tohoto konce teprve bude montovat. Před pilířem je již chystána podpůrná konstrukce pro montáž nosníků. V pozadí severní opěra. (Foto: Jan Fabián, 28.9.2006)
Pohled od jihu na východní stranu estakády v místě, kde překračuje řeku Stonávku. Její koryto je patrné vlevo. Vpředu vede cesta pro stavbaře po provizorním mostě, který bude po dokončení estakády zřejmě rozebrán a odvezen. (Foto: Jan Fabián, 28.9.2006)

 červen 2006 - zahájení montáže nosníků

Pohled na estakádu od západu - od Fifejd. Vpředu vpravo se buduje západní opěra. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Montáž ocelových nosníků severního mostu estakády. Pohled od západu - od Fifejd. Nosníky jsou zatím položeny zhruba na čtvrtině celkové délky mostu. Ani jeden z konců estakády není na snímku vidět. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled na konstrukci estakády od severu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Prozatímní konec ocelové konstrukce mostovky severního mostu. Pro jižní most se teprve dobetonovávají pilíře (vzadu). Vpravo pomocná vzpěrná konstrukce, která dočasně podpírá mostovku do doby, než bude samonosná. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Severní (vpravo) a jižní (vlevo) most estakády. Vlevo se ještě betonují pilíře, vpravo se již montují nosníky. Práce však postupují tak rychle, že za týden bude tato fotografie historií. Pohled od jihu. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Na východním konci estakády se teprve betonují pilíře. Vlevo vzadu východní opěra. Pohled od severozápadu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Východní opěra má zatím vybetonovaný první stupeň. Pro další betonování jsou připraveny ocelové pruty armatury. Vpředu probíhá montáž lešení pro zhotovení armatury dalšího pilíře. Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail rozestavěné východní opěry při pohledu od estakády (od západu). (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Bez různých jeřábů se stavba této estakády neobejde. Menší jeřáby a plošiny pomáhají hlavně při montáži lešení a podpůrných konstrukcí (vlevo a vpravo). (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail dočasné "boudy", ve které se provádí svařování hlavních ocelových nosníků mostovky. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled na část mostu, kde není ocelová konstrukce ještě dokonale "provázána" a musí být dočasně podepřena různými vzpěrami. Vlevo nahoře "bouda" pro svařování". (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail nosníků, podepřených dočasně vzpěrami. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Přiblížený detail napojení jednotlivých částí nosníku na sebe. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Montáž ocelové konstrukce mostovky probíhá za plného provozu na silnici pod ní. Pohled od severu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Montáž estakády při pohledu od severu, ze silnice II/474. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Montáž spojovacích dílů ocelové konstrukce, které zpevní (provážou) oba dlouhé nosníky. Přímo pod montéry volně projíždějí po silnici auta. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Přiblížený detail montérů, pracující ve výšce nad silnicí. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
(Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Na bezpečnost provozu na silnici dohlíželi pracovníci Metrostavu, ale dopravu museli omezovat jen minimálně. Řidiči projížděli krokem spíše ze zvědavosti, co se to děje nad nimi. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Vysoké rameno autojeřábu bylo možné vyfotit jen z dostatečné vzdálenosti od mostu. Pohled od jihu. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Nakládání dalšího dílu na jeřáb. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Zvedání montážního dílu. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Celkový pohled na montáž ocelové konstrukce od jihu. Provoz na silnici je vlastně omezen jen zúžením, protože polovinu vozovky zabrala podpůrná konstrukce. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Mohutný autojeřáb zvedá montérům další, prostřední díl konstrukce. Ještě jich budou desítky. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pokládání dalšího dílu konstrukce mostovky. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled ze silnice na pokračování estakády směrem k západu - do Frýdku. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Přiblížený detail schodiště a dočasných ochozů, kudy mají pracovníci přístup k vrcholu pilířů. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Montáž podpůrné konstrukce, která za několik dní dočasně podepře další část nosníků na západě estakády. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled ze silnice k západnímu konci estakády. Ta končí až vzadu za řekou. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled ze silnice k západu. Vpředu je vidět, jak se postupně posouvá vzhůru ochoz na pilíři. Nyní je nejníže. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Práce na západním konci estakády. Vzadu mohutné bednění pro betonáž západní opěry. Vlevo za stromy se nachází stavební mostek, po kterém se stavbaři dostávají na druhý břeh Stonávky. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled na západní část estakády. Vpředu část lešení se schodištěm. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Příprava bednění pro betonáž další části jednoho z pilířů. Vylézt po lešení, pohybovat se po dřevěných ochozech a ještě při tom stát na žebříku - určitě není pro slabé povahy. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled ze silnice k východnímu konci estakády. Pilíře napravo jsou v této části již také dokončeny a bude na ně možné pokládat nosníky. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail dočasného konce nosníků. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Vpředu se již vybudovaly dočasné vzpěry, které budou přidržovat ocelovou konstrukci jižního mostu. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Nosníky uprostřed estakády při pohledu od jihu. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Průhled lesem pilířů, vzpěr a lešení k východnímu konci estakády. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Zařízení staveniště na západní straně estakády. Uprostřed silnice II/474. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Pohled na estakádu od jihovýchodu, ve směru do Frýdku. Vpravo dočasný východní konec ocelových nosníků. Vpředu odložené bednění pro betonáž. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Montáž armatury pro předposlední pilíře před východní opěrou (vzadu nahoře). Zemina vzadu napovídá, do jaké výše ještě musí jednotlivé konstrukce estakády vyrůst. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Detail armatury, zasazené v základech pilíře. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Detail bednění obrovských pilířů. Pro srovnání - s pracovníky dole. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Montáž lešení pro zhotovení armatury pilířů na východě mostu. Pohled od východní opěry. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Stavba estakády při pohledu od jihovýchodu. (Foto: Ota Cieluch, 11.6.2006)
Informační tabule o budování úseku rychlostní silnice R48 nechybí na žádné důležitější stavbě. Většinou je spíš tam, kde je viditelná od dálkové silnice. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Řeka Stonávka mezi estakádou (vzadu skryta za stromy) a mostem na staré silnici I/48 (vpravo mimo záběr). Pohled proti proudu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od jihu ke starému mostu přes Stonávku. Silniční most zakrývá lávka pro pěší, která byla při houstnoucím provozu postavena vedle silničního až dodatečně. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)

 srpen 2005 - průběh výstavby

Výstavba mostu přes Stonávku (v pozadí) a silnici II/474 (vpředu). Pohled od východu, ve směru rychlostnice do Frýdku-Místku. Právě se provádí injektáž pro základy pilířů. (Foto: Karel Duba, 25.8.2005)
Pohled ze silnice II/474 směrem k jihozápadu, ve směru R48 do Frýdku-Místku. V pozadí za řekou je zakládána opěra. (Foto: Karel Duba, 25.8.2005)
Staveniště u budoucí východní opěry mostu. Pohled ze silnice II/474 ve směru R48 do Těšína. (Foto: Karel Duba, 25.8.2005)
Informační tabule v Třanovicích. (Foto: Karel Duba, 25.8.2005)

 březen 2005 - zahájení  výstavby

Průsek nivou řeky Stonávky v prostoru budoucí 600 metrů dlouhé estakády. Pohled ze silnice II/474 ve směru rychlostní silnice R48 do Bělotína. V pozadí pohoří Moravskoslezské Beskydy. (Foto: Jan Bošota, 27.3.2005)
Přípravné práce na staveništi estakády přes řeku Stonávku a silnici II/474 (vpředu). Pohled ve směru rychlostní silnice R48 do Českého Těšína. Po stranách koridoru roztroušená zástavba obce Horní Třanovice. (Foto: Jan Bošota, 27.3.2005)
Pohled z polí u osady Fifejdy směrem k severovýchodu. Vlevo v dálce průsek pro estakádu přes řeku Stonávku. Rychlostní silnice pak povede od estakády přes polní cestu vpravo - směrem do Bělotína. V pozadí zástavba Horních Třanovic. (Foto: Jan Bošota, 27.3.2005)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 29.3.2005.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 14.11.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008