Úkolí - nadjezd přes dálnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 září 2007 - dokončování stavby

Klesání k nadjezdu ve směru R48 od Frýdku-Místku. Klesání je sice poměrně prudké a zatáčkovité, ale přiblížený záběr velice zkresluje. Domky nad silnicí jsou Dolní Žukov. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Příjezd k mostu ve směru R48 od Frýdku-Místku. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled na nadjezd od středových svodidel (od západu). (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled od podjezdu pod mostem na severní opěrnou zeď podél jízdního směru do Frýdku-Místku. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Západní konec opěrné zdi na severní straně R48. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Jižní konec nadjezdu a jeho opěra. Vpravo nahoře se staví protihlukové stěny. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled na severní konec nadjezdu při jízdě do Frýdku-Místku. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled na R48 ve směru do Frýdku-Místku při podjíždění mostu. Vzadu nahoře se buduje dlouhá protihluková stěna. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Pohled na R48 ve směru do Těšína při podjíždění mostu (jeho stín vpředu). Vzadu nahoře se buduje dlouhá protihluková stěna. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)
Detail severní opěry a opěrné stěny nadjezdu. (Foto: Jiří Karpeta, 23.9.2007)

 červenec 2007 - výstavba

Pohled z nadjezdu na klesající trasu R48 směrem k východu - do Českého Těšína (v pozadí). (Foto: Jiří Karpeta, 15.7.2007)
Pohled z nadjezdu na stoupající trasu R48 směrem k západu - do Frýdku-Místku. Vlevo základové patky pro vybudování protihlukové stěny. Vpravo se dokončuje konec opěrné zdi. V pozadí nadjezd u Horního Žukova. (Foto: Jiří Karpeta, 15.7.2007)

 červen 2007 - výstavba

Pohled na nadjezd z jižního svahu zářezu. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Zakládání opěrné zdi podél severní hrany zářezu. Hrana už byla vyztužena betonovými injekcemi. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Pohled z jižní strany zářezu na severní konec mostu a jeho opěru. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Nájezd na most od jihu. Vlevo se zpevňuje okraj komunikace, aby nedošlo k jejímu sesunutí po prudkém svahu zářezu. Navíc tudy pod silnicí podchází kanalizace. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Zpevňování předmostí s propustí pro kanalizaci u jižního konce mostu. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)
Pohled z nadjezdu na klesající trasu R48 směrem k východu - do Českého Těšína (v pozadí). Svahy zářezu se již pomalu zelenají. (Foto: Jiří Karpeta, 24.6.2007)

 duben 2007 - výstavba

Celkový pohled na západní stranu mostu z jižního svahu. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Celkový pohled na východní stranu mostu z jižního svahu. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Pohled k severnímu konci nadjezdu a jeho opěru. Vlevo vedle mostu se betonuje římsa opěrné zdi, která však ještě není ani založena, pouze vyztužena injekcemi. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Budování propustku pro dešťovou vodu na jižním předmostí nadjezdu. Propustek bude zároveň sloužit jako zpevnění předmostí nad hlubokým zářezem. (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)
Pohled z nadjezdu na klesající trasu R48 směrem k východu - do Českého Těšína (v pozadí). (Foto: Jiří Karpeta, 1.4.2007)

 říjen 2006 - průběh výstavby

Celkový pohled na staveniště lávky a zářezu od východu. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Stavba lávky od východu, ve směru od Těšína. Vzadu se teprve hloubí zářez. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Nákladní vozidlo jede po cestě, vedoucí ze zářezu východně od lávky. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)
Pohled od lávky na budování tělesa a rozšiřování zářezu směrem do Těšína. Vpravo je dočasná cesta, vybudovaná pro přístup techniky. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)

 září 2006 - výstavba

Pohled od jihu na středový pilíř a severní opěru lávky. (Foto: Jiří Karpeta, 24.9.2006)
Pilíř pro lávku. Vzadu injektáží zpevněná stěna zářezu na severní straně silnice. (Foto: Jiří Karpeta, 24.9.2006)
Hloubení zářezu od lávky směrem k západu, ve směru R48 do Frýdku. (Foto: Jiří Karpeta, 24.9.2006)
Pohled do zářezu pro klesání silnice R48 do Českého Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 24.9.2006)

 červen 2006 - výstavba

Pohled na budoucí nadjezd od jižní opěry. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail severní opěry nadjezdu, která je založena na pilotách. Vpředu pilíř, který bude stát ve středovém dělícím pásu R48. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Detail základů u severní opěry nadjezdu. Pohled od jihu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od jihu na budování nadjezdu a vlevo hloubení zářezu pro R48 směrem do Frýdku. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Práce na hloubení zářezu pro R48. Pohled od jižní opěry mostu k západu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Terénní úpravy východně od nadjezdu. Vpředu skrývka a zpevnění svahu, vlevo vzadu zářez pro R48 směrem do Těšína. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Hloubení zářezu pro R48, při pohledu od nadjezdu. V pozadí Český a za ním polský Těšín. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled z louky západně od nadjezdu na hloubení zářezu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Nedělní klid na staveništi zářezu. Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)
Pohled od jihu na staveniště zářezu mezi nadjezdem u Úkolí (vpravo mimo záběr) a nadjezdem v Horním Žukově. V pozadí osada Úkolí. (Foto: Jan Slovík, 11.6.2006)

 říjen 2006 - výstavba

Hloubení zářezu východně od nadjezdu. Pohled ve směru R48 do Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 22.10.2006)

 říjen 2005 - hloubení zářezu

Počátky hloubení hlubokého zářezu, východně od budoucího nadjezdu. Pohled ve směru R48 do Těšína. (Foto: Jiří Karpeta, 28.10.2005)
     

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 25. června 2006.
 odborná spolupráce Václav Lídl, Ing. Petr Synek, Tomáš Janda.
 doplněno a upraveno 12.11.2007.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008