Sobotovice - dálniční most přes potok Šatavu

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Dálniční most přes potok pochází z přelomu 30.-40. let. Plnému využití však dospěl až v pol. let devadesátých. Most byl citlivě rekonstruován a na západní straně byl kvůli novým potřebám rychlostní silnice zvýšen.
 

 r. 1962 - zarůstání staveniště německé dálnice

  Východní strana mostu, jehož násep začíná zarůstat. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 jaro 2003 - R52 v provozu

  Od východu je most snadno přehlédnutelný. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Celkový pohled od východu na most, jaksi utopený v mohutném náspu. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Pohled od východu, z koryta potoka. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Přístup k východní straně mostu je možný jen mimo vegetační období. Od jara do podzimu jsou houští a vysoká tráva těžkou prostupná. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Detail východního portálu. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Pohled dovnitř teprve prozradí, že jen boky mostu jsou kamenné. Klenba je železobetonová. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Původní kamenné obložení i římsa byly během stavby R52 renovovány. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Celkový pohled na most od západu. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Kvůli změnám původního náspu pro novou rychlostní silnici R52 musela být západní strana mostu upravena. Původní římsa byla odstraněna a na jejím místě byla vybudována jakási betonová nástavba, která stěnu mostu zvýšila. Nová římsa ze železobetonu byla postavena až nad nástavbou. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Západní portál a průhled vnitřkem mostu na druhou stranu dálnice. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Detail nástavby a její nové římsy. Původní římsa musela být odstraněna, aby se dala nástavba lépe napojit na původní konstrukci stěny. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Pohled na R52 od jihovýchodu. Zprava vede násep, pod nímž je most přes Šatavu. R52 ve směru do Brna pak vzadu přechází do zářezu. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Západní svah náspu dálnice, při pohledu k severu - v protisměru R52. Uprostřed snímku je vidět bílou římsu nové nástavby západní stěny. V pozadí vpravo zářez, vyhloubený ještě v době budování německé dálnice. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Pohled z mostu na koryto potoka, ve kterém se dochovalo ještě původní vydláždění. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Pohled na R52 od jihozápadu. Vpředu stromy podél potoka Šatavy a vzadu u vedení vysokého napětí je zářez. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 8. dubna 2003.
 doplněno a upraveno 9.3.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008