Ledce - dálniční těleso (zářez)

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Zářez, kterým západně od obce Ledce, byl vybudován pro německou dálnici již na přelomu 30.-40. let. Zářez včetně dálničního tělesa byl dokončen a připraven pro pokládání vozovek. K pokládce nakonec nedošlo a po válce bylo zarůstající těleso v zářezu rozoráno a přeměněno v lán pole. V 90. letech 20. století byl zářez takřka bez úprav využit ke stavbě rychlostní silnice R52.
 

 r. 1962 - zarůstání staveniště německé dálnice

  Dálniční těleso, vedené zářezem ve směru do Vídně. Pohled od severu. Jak je vidět, pruh dálnice byl proměněn v lán pole a je intenzivně obděláván. Avšak vzadu, kde trasa dálnice přechází na násep, už těleso zarůstá stromy. Sloupy elektrického vedení jsou ještě dřevěné. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 jaro 2003 - R52 v provozu

  Pohled na R52 ve směru do Vídně. Záběr je srovnatelný s historickým záběrem z r. 1962, akorát z opačné krajnice dálnice. Původní dřevěné sloupy( nahradily betonové a přibylo dálkové vedení vysokého napětí. Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Detail zářezu od severu, ve směru R52 do Vídně. Vzadu je vidět nadjezd u Bratčic. Mezi nadjezdem a zářezem se nachází most přes potok Šatavu. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Pohled na R52 od jihozápadu. Vpředu stromy podél potoka Šatavy a vzadu u vedení vysokého napětí je zářez. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Celkový pohled od jihu (od mostu přes Šatavu). Dozadu vede R52 směrem do Brna. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Zářez od jihu.(Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Pohled na R52 od jihovýchodu. Zprava vede násep, pod nímž je most přes Šatavu. R52 ve směru do Brna pak vzadu přechází do zářezu. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  Přechod zářezu v násep. Pohled od mostu přes Šatavu - od jihu.(Foto: Jan Slovík, březen 2003)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 8. dubna 2003.
 doplněno a upraveno 8.3.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008