Sobotovice - dálniční most přes silnici

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Most přes silnici ze Sobotovic do Bratčic byl dokončen pouze z části. Byly sice dokončeny opěry, ale nosná konstrukce již položena nebyla. Během desítek let těleso zarostlo stromy. Kvůli výstavbě mostu byly provedeny přeložky dvou silnic ze Syrovic do Sobotovic a z Bratčic do Sobotovic. Obě silnice byly západně od dálnice odkloněny, vzájemně spojeny a společně pak teprve po nové přeložce podcházejí dálnici. Původní úseky silnic byly zaorány. Silnice ze Syrovic do Sobotovic původně vedla podél potoka Syrůvky, přes který dnes vede samostatný most.

V pol. 90. let byl most využit pro výstavbu rychlostní silnice R52, vedoucí v trase německé dálnice. Rozestavěné části byly citlivě rekonstruovány a přes opěry položena nová nosná konstrukce. Uvnitř mostu je dobře viditelné sklopení vozovek do stran, po každý směr jízdy zvlášť.

 

 30. léta 20. stol. - projekt a výstavba

  Archivní plán výstavby dálnice a přeložek u Sobotovic. Na tomto plánu je výborně vidět původní stav celého okolí před výstavbou dálnice. Zakreslena je zde původní trasa silnice ze Sobotovic do Syrovic (podél potoka) a ze Sobotovic do Bratčic. Oranžově jsou pak zakresleny nové přeložky. Zeleně je vyznačen násep a červeně most přes silnici a nad ním most přes potok. Výřez z originálního projektu německé dálnice ze 30. let 20. století. (Fotoreprodukce: Bundesarchiv Koblenz, 30.léta 20.stol.)

 r. 1962 - zarůstání staveniště

  Pohled od východu na dokončený most avšak bez nosné desky. Podél silnice vedou telefonní dráty a v podjezdu mostu stojí dokonce sloup. Nároží mostu jsou natřena bílým pruhem, aby do nich motoristé nenarazili. Dlouhý kmen nahoře na mostě není žádnou májkou, ale stromkem, který vyrostl na opuštěné stavbě. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled z jižní opěry k severu, ve směru dálnice do Brna. Vpředu stromek, který bez větví vypadá jako májka. Na hranách opěr jsou dobře vidět nepoškozené vyčnívající dráty armatury, ale mostovku už se na ně připevnit nepodařilo. Vpravo vyčnívají šachty středové kanalizace dálnice. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 jaro 2003 - R52 v provozu

  Celkový pohled od východu - ze silnice od Sobotovic. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Kvůli hluku je protihluková stěna nainstalována i na mostě. Pohled od východu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Původní kamenné opěry z r.1941 a nová mostovka z pol. 90.let 20.stol. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Detail původní opěry ze 40.let 20.stol. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Dilatační spára uprostřed opěry. Nahoře je vidět naklonění mostovek, pro každý směr jízdy zvlášť. Silnice vede na mostě v mírném oblouku. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Celkový pohled na most od západu - od Bratčic. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Díky vysokému náspu má starý most u Sobotovic vysoký průjezdní profil. Pohled od západu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Pohled ze západní krajnice staré dálnice k protihlukové stěně na východní straně. Bariéra proti hluku je v těchto místech nainstalována jen na východní straně, u Sobotovic. Přímo na mostě je stěna odlišena od stěn na náspu. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
  Západní strana mostu a detail nového zábradlí. (Foto: Jan Slovík, 29.3.2003)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 8. dubna 2003.
 doplněno a upraveno 8.3.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008