Syrovice-východ - dálniční most přes silnici III. třídy

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 
Most přes silnici ze Syrovic do Vojkovic byl postaven již okolo r. 1941. Dlouhá desetiletí pak zůstal nevyužit, až v 90. letech 20. stol. použit pro stavbu rychlostní silnice R52 z Brna do Rakouska. Původní most byl zcela dokončen, chyběla pouze zábradlí a další doplňky. Při výstavbě R52 byl most pečlivě rekonstruován a vyměněna nosná deska.
 

 r. 1962 - zarůstání staveniště německé dálnice

  Celkový pohled na most od východu, ze silnice do Syrovic. Jak je patrné ze záběru, most byl zcela dokončen včetně mostovky. Chybí pouze zábradlí. (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)
  Pohled na východní stěnu mostu z prostoru vozovky, která chybí. Mostovka přes silnici ještě není zarostlá, pouze dosypávané části. Chodníček na okraji mostu je hotov, pouze poklopy kanalizačních vpustí a kovová zábradlí už nebyly dodány. Za války bylo používání železa ve stavebnictví jen na povolení. Dozadu pokračuje dálniční těleso, částečně již rozorané, směrem do Brna. V pozadí je slabě vidět prostor staveniště dalšího mostu přes silnici. Pozdější rychlostnice R52 se právě mezi těmito dvěma mosty stáčí k Rajhradu (vzadu doprava). (Foto: Václav Lídl / archiv ŘSD, r.1962)

 1993/4 - zahájení výstavby R52 a přestavba původního mostu

  Snímek z výstavby rychlostní silnice R52. Nosná deska byla snesena, staré opěry jsou zrekonstruovány a připraveny na upevnění nové nosné desky.  (Foto: David Varner - Badatelna, 1993/4)

 jaro 2003 - R52 v provozu

  vyznacny bod Celkový pohled na syrovický most od východu. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  vyznacny bod Bližší pohled prozrazuje, že opěry byly zachovány a pečlivě zrekonstruovány. Nová je pak pouze železobetonová mostovka. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  vyznacny bod Detail původní opěry s kamennou úpravou. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  vyznacny bod Pohled do nitra mostu. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
  vyznacny bod Detail původní dilatační spáry, oddělující jízdní směry. (Foto: Jan Slovík, březen 2003)
       

 zpět na interaktivní mapu  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie
 interaktivní mapa  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 8. dubna 2003.
 doplněno a upraveno 8.3.2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008