Malenovice - dálniční křižovatka se silnicí I/49 /exit 32 - Zlín/

rozlišení cca 1024 pix  rozlišení cca 600 pix
 

 červenec 2007 - provoz dočasného přivaděče

 

Hlavní trasa R55 ve směru do Přerova, za křižovatkou Zlín. Vpravo připojovací pruh nájezdu ze silnice I/49. V pozadí návěst před křižovatkou Otrokovice a most přes řeku Dřevnici. Povrch nové vozovky v celém dokončeném obchvatu Otrokovic je značně nekvalitní, objevuje se zde četné příčné zvrásnění vozovky a jiné nerovnosti. Jízda po něm připomíná spíše jízdu po nejstarších úsecích D1. (Foto/text: ing. Petr Synek, 23.7.2007)

 

Vpravo vpředu končí připojovací pruh nájezdu na křižovatce Zlín. Nezvykle hned na konci pruhu je umístěna návěst před další křižovatkou Otrokovice (exit 30). Stejně tak je i netradiční uvedení vzdálenosti 800m namísto 1000m, ale křižovatky jsou od sebe velice blízko. Bohužel názvy dálničních křižovatek byly na návěstích zrušeny. V pozadí návěst most přes řeku Dřevnici.(Foto/text: ing. Petr Synek, 23.7.2007)

 

Návěst před křižovatkou na silnici I/49 ve směru od Zlína. Zatímco na jih do Uherského Hradiště se musí zatím jezdit po staré silnici přes Otrokovice, směrem na sever do Přerova se řidiči Otrokovicím vyhnou po krátkém úseku silnice pro motorová vozidla. Až bude dokončen obchvat Otrokovic kompletně, bude silnice I/49 končit u křižovatky s R55. V tomto úseku mezi Otrokovicemi a Zlínem ještě není silnice I/49 rozšířena na čtyřpruhovou a tvoří se zde zácpy. (Foto/text: ing. Petr Synek, 23.7.2007)

 

Příjezd po ještě nerozšířené silnici I/49 od Zlína ke křižovatce s R55. (Foto/text: ing. Petr Synek, 23.7.2007)

 

Díky výstavbě křižovatky s R55 byla část silnice I/49 v bezprostřední blízkosti rozšířena na čtyři pruhy. V pozadí vpravo je návěst na začátku odbočovacího pruhu pro nájezd na R55 do Přerova. (Foto/text: ing. Petr Synek, 23.7.2007)

 

Odbočovací pruh na silnici I/49 od Zlína, po kterém se přijíždí k nájezdové rampě na R55 do Přerova. Nájezdová rampa je vidět v pozadí vpravo. (Foto/text: ing. Petr Synek, 23.7.2007)

 

Odpojení odbočovacího pruhu od silnice I/49 a přechod do nájezdové rampy k R55 směr Přerov. Vpravo je vidět značku „silnice pro motorová vozidla“ s tabulkou "bez poplatku". V pozadí dálniční most přes silnici I/49, který je sice stavebně dokončen, ale protože ještě silnice R55 dále k jihu nepokračuje, je most využíván pouze částečně. Vlevo vzadu je vidět i rampa pro budoucí sjezd z R55 od Uherského Hradiště. (Foto/text: ing. Petr Synek, 23.7.2007)

 

Nájezdová rampa vedoucí od silnice I/49 ve směru od Zlína k silnici R55 ve směru do Přerova. Protisměrný jízdní pruh není zatím využíván, protože bude sloužit pro sjezd z R55 ve směru od Uherského Hradiště. (Foto/text: ing. Petr Synek, 23.7.2007)

 srpen 2006 - výstavba severní části obchvatu

 

Příjezd po silnici I/49 od Otrokovic ke staveništi křižovatky s R55. (Foto: Jan Slovík, 8/2006)

 

Pohled ze silnice I/49 do Zlína na stavbu R55 okolo Otrokovic. Vzadu za kolejemi je vidět estakáda přes silnici I/49 a železniční trať. (Foto: Jan Slovík, 8/2006)

 

Příjezd ke staveništi křižovatky po silnici I/49 od Otrokovic. Vpředu stavba jedné z ramp pro ramena křižovatky. Vlevo vzadu estakáda přes železniční trať a prostor křižovatky. Podjezdová výška je při stavbě mostů podstatně snížena kvůli sníženým trolejím trolejbusu. (Foto: Jan Slovík, 8/2006)

 

Staveniště křižovatky při pohledu ze silnice I/49 od Otrokovic. Vpředu stavba rampy pro nájezd na R55 ze silnice I/49 ve směru od Zlína. Stávající silnice I/49 na snímku bude rozšířena a posunuta o pár metrů k jihu (doprava). Vzadu je vidět most a násep samotné trasy R55. (Foto: Jan Slovík, 8/2006)

 

Pohled ze silnice na dokončovanou estakádu, po které R55 překonává nejen prostor velké mimoúrovňové křižovatky, ale i železniční trať. Vpravo se již přistavuje druhý dvoupruh silnice I/49 pro směr do Zlína. Z úseku silnice na snímku se stane dvoupruh pro směr do Otrokovic. Vzadu za estakádou je rampa pro nájezd na R55 do Přerova od Zlína. Úplně vpředu vlevo je část rampy pro nájezd od Zlína na R55 do Uherského Hradiště. (Foto: Jan Slovík, 8/2006)

 

Rampa pro nájezd na R55 do Přerova, odbočující ze silnice I/49 od Zlína. Rampa musela být postavena namísto klasického náspu kvůli železniční trati. Uprostřed snímku se staví vozovka k rampě pro nájezd od Zlína na R55 do Uherského Hradiště. Pohled ze silnice I/49 k severu. Dozadu po mostě vede R55 směrem do Přerova. (Foto: Jan Slovík, 8/2006)

 

Pohled ze stávající silnice I/49 směrem do Zlína, ve východním prostoru křižovatky. Vpravo je již dokončován oddělená dvoupruh a stará silnice bude sloužit jen pro směr do Otrokovic. Vpravo je také vidět zářez, pod kterým se připojuje větev budoucího sjezdu z R55 od Uherského Hradiště. Vlevo se staví větev k nájezdu na R55 do Přerova. (Foto: Jan Slovík, 8/2006)

 

Rozplet větví u ramene na severovýchodě křižovatky. Pohled ze silnice I/49. Zprava vede nájezd na R35 do Přerova od Zlína. Doleva se zase stáčí budoucí sjezd z R55 od Uherského Hradiště do Otrokovic. (Foto: Jan Slovík, 8/2006)

 

Silnice I/49 ve směru do Zlína se rozšiřuje na čtyřpruh zatím jen v prostoru křižovatky s R55. Vpravo dokončovaný směr do Zlína. Vlevo stávající silnice - budoucí směr do Otrokovic. Úplně vlevo se buduje odbočovací pruh k nájezdu na R55. (Foto: Jan Slovík, 8/2006)

       

 zpět na interaktivní mapu R55  (nepoužívejte, pokud jste do fotogalerie nebyli odkázání přímo z této mapy)
 zpět na seznam fotogalerie R55
 interaktivní mapa R55  (otevření mapy v novém okně)
   situační plánek
 autor © Jan Slovík , 18. září 2007.
 odborná spolupráce Václav Lídl, ing. Petr Synek a Tomáš Janda.
 poslední změny na stránce: 26. října 2008