1936
 
 Úseky říšských dálnic, zprovozněné v roce 1936 mimo dnešní území SRN
Dnešní území státu

Dálniční úsek (původní názvy)

Délka úseku v km
Polsko Elbing-Ost----Neumünsterberg 14,1
Polsko Schalmey----Braunberg 5,7
Rusko * Konradswalde----Königsberg 19,5
Polsko dnešní státní hranice (D)/(PL)----Stettin-Süd 2,7
Polsko Kreibau----Breslau 90,8
Polsko Gleiwitz-Hafen----Hindenburg-Nordost 12
 
Počet stavebních úseků Dálnice v provozu Celková délka v km
6 dálnice zprovozněné mimo dnešní území SRN v r. 1936 144,8
17 dálnice zprovozněné na dnešním území SRN v r. 1936 808
6 dálniční síť v provozu mimo dnešní území SRN v r. 1936 144,8
28 dálniční síť v provozu na celém tehdejším území Říše v r. 1936 1064,8
 
Jedná se o dálnice nacházející se výhradně na územích mimo dnešní Německo.
* Kaliningradská oblast
autor © Tomáš Janda, 23. června 2003.
poslední změny na stránce: 26. října 2008

 

Dokončené říšské dálnice nacházející se mimo území dnešního Německa
 
 
Dálnice uvedené do provozu v roce 1936:
 
Součastný stát             Úsek dálnice(původní názvy)                            Délka úseku v km
 
Polsko                           Elbing-Ost----Neumünsterberg                                      14,1
Polsko                           Schalmey----Braunberg                                                    5,7
Rusko *                           Konradswalde----Königsberg                                      19,5
Polsko                           hranice Něm/PL----Stettin-Süd                                        2,7
Polsko                           Kreibau----Breslau                                                         90,8
Posko                            Gleiwitz-Hafen----Hindenburg-Nordost                        12,0
 
Celkem                                                                                                               144,8
 
 
Dálnice uvedené do provozu v roce  1937:
 
Polsko                        Neumünsterberg----Schalmey                                           20,2
Polsko                        Braunsberg----hranice Pl/Rus*                                         12,1
Rusko*                       hranice Pl/Rus----Konradswalde                                      20,7
Polsko                        Stetin-Süd----Hornskrug/Bäderstrasse                              26,6
Polsko                        Sagan----Linden                                                                33,2
Polsko                        Linden----Kreibau                                                             17,1
 
Celkem                                                                                                               129,9
 
Dálnice uvedené do provozu v roce 1938:
 
Polsko                        Elbing-West----Elbing-Ost                                                  4,3
Polsko                        hranice Něm/Pl----Sagan                                                   37,5
Polsko                        Breslau----Brieg                                                                40,6
Polsko                        Bischofstal----Gleiwitz-Hafen                                          18,6
Polsko                        Hindenburg-Nordost----Hindenburg-Borsigwerk              1,0
 
 
Celkem                                                                                                               102,0
 
Dálnice uvedené do provozu v roce 1941
 
Rakousko                   hranice Něm/Rak----Salzburg-Mitte                                9,3
Rakousko                   Knoten Salzburg----Salzburg-Süd                                   7,1
 
Celkem                                                                                                               16,4
 
Dálnice uvedené do provozu v roce 1942
 
Polsko                       Hornskrug/Bäderstrasse----Hornskrug                             1,3
Polsko                       Hornskrug----Stargard in Pommern                                19,7
Polsko                       Wangschütz----Bischofstal                                               8,0
 
Celkem                                                                                                                 29,0
 
*Kaliningradská oblast