Obnovení dálniční výstavby a její postupné utlumování  v období od 1.10.1945 do prosince 1950


1.10.1945 prezident E. Beneš vydává jeden ze svých dekretů. Dekret vydaný tohoto dne má číslo 88 a mimo jiné nařizuje dostavbu dálnice Praha–Brno-hranice Slovenska. Na ministerstvu dopravy se 28.11.1945 koná porada s tématem dostavby dálnice. Objevují se různé nápady (postavit pouze jednu polovinu dálnice a druhou zakonzervovat, vést silnici pouze po středovém pásu dálnice). Tyto ,,nápady“ jsou nakonec odmítnuty a je rozhodnuto dálnici dostavět s původními parametry navrženými VSDS. Z pozdějších parametrů vnucených nám Němci je převzato minimum. Šířka vlastní dálnice v její koruně tedy bude 21 m. Na této poradě je též rozhodnuto o prozatímní dostavbě dálnice pouze v úseku Praha–Humpolec. Dálnice mezi těmito městy je rozdělena na tři úseky (Praha-Senohraby, Senohraby-Dolní Kralovice a Dolní Kralovice-Humpolec).

V rozpočtu na rok 1946 je na dostavbu dálnice počítáno s částkou 107 mil. korun. V roce 1946 se práce na dostavbě dálnic opět rozbíhají. Pracuje se na úpravě dálničního tělesa, dokončování menších mostů a také na dostavbě velkých mostů, které byly v době zastavení prací rozpracovány průměrně na 40%. Rozsah prací provedených v roce 1946 není nijak zanedbatelný, i když rozhodně nedosahuje výkonů z let 1939-1941.

Rok 1947. Začíná plán dvouleté obnovy národního hospodářství. Součástí tohoto plánu je i dostavba dálnice. V roce 1947 ale dochází k prvnímu utlumování prací na dálnici. Větší stavební práce na vlastním tělese dálnice jsou prováděny pouze v dílech 5/1-7/1. V těchto dílech se počítá v letech 1948–1949 se zřizováním vozovek. Tímto se sleduje dílčí cíl a to spojení Prahy s Posázavím. Na dostavbě některých mostů se snaží Stavební správa pro dostavbu dálnice použít nové technologie. Příkladem může být most přes okresní silnici Koberovice–Vojslavice. Při zastavení prací v roce 1942 měl most dokončen pouze krajní opěry. V roce 1947 je tento most dokončen a to jako první v tehdejším Československu technologií předpjatého železobetonu.

Přichází osudný rok 1948. Na počátku roku státní převrat, který ve svém důsledku bude zanedlouho znamenat i zastavení prací na samotné dálnici. Práce jsou postupně utlumovány na celém tělese dálnice. V plném rozsahu běží pouze dokončování mostů. Objem prací se neustále zmenšuje.

Rok 1949. Na počátku roku je definitivně odepsán úsek dálnice v pohoří Chřiby. Na tělese dálnice v úseku Praha-Humpolec se již téměř nepracuje. V tomto roce je dokončeno několik menších mostů. Nedaří se však převádět provoz na tyto dokončené mosty. Poslední větší terénní práce jsou prováděny pouze na stavbě zářezu pro dálniční těleso mezi mostem přes Sedmpanský potok a mostem Borovsko.

Rok 1950. Stavební práce se rozbíhají pouze na dostavbě mostů. Během roku jsou všechny práce přerušovány a pracuje se pouze na třech velkých mostech. Dokončit se podaří pouze most Borovsko a to v listopadu 1950. Most přes údolí Šmejkalky u Senohrab nebude mít dvacet let dokončenou  izolaci mostovek a na mostě u Píště budou po stejnou dobu nedobetonovaná krajní pole mostů ve směru na Humpolec.V prosinci 1950 je zrušeno ministerstvo techniky, poslední ,,ochránce“ dálnice a to znamená definitivní konec dálnice.

příloha : složený letecký snímek z 21.dubna 1949.

autor © Tomáš Janda, 25. října 2002.


poslední změny na stránce: 10. května 2009