Přestávka ve výstavbě od 1.5.1942 do 30.9.1945


Osudy dálničních staveb v období od května 1942 do září 1945

Květen 1942. Na všech staveništích ustávají veškeré stavební práce. Zastavení prací se prozatímně netýká pouze stavby tří největších mostů. Nejvyšší vedení GŘSD, udržujíc neustále myšlenku, že někdy v budoucnosti bude dálnice přeci jen dostavěna, zřizuje 29.5.1942 ,,Stavební dozor po dobu zastavení stavebních prací“. Následujícího dne je nařízeno zastavení stavby dvou ze třech dosud stavěných mostů (Borovsko, Píšť). V průběhu měsíce června jsou ukončeny uklízecí a zajišťovací práce na všech úsecích dálnice a ve stavbě zůstává jediný most a to most přes údolí Šmejkalky u Senohrab. V prosinci 1942 je zastavena i stavba tohoto mostu a celé staveniště dálnice je opuštěno. V následujících letech jsou na staveništích zajišťovány pouze hlídací služby. Na mnoha staveništích se totiž nachází mnoho nezpracovaného materiálu. Pracovníci této dozorové služby jsou nuceni spolupracovat s vojenskou správou a ta občas nařídí odvoz různého materiálu ze stavby dálnice pro vojenské účely. Počátkem roku 1944 jsou vojenskou komisí převzati i pracovníci provádějící hlídací službu na staveništích. Hlídání staveniště dálnice je třeba brát vážně, jelikož zhoršující se hospodářskou situací v protektorátu je důsledně dbáno okupačními úřady na účelné využití všech zbývajících zdrojů a i sebemenší krádeže jsou přísně trestány. Vojenský dozor na staveništi dálnice funguje takřka do posledních dnů okupace. Přichází květen 1945. Německo je poraženo a je obnovena samostatná Československá republika. V prvních dnech po osvobození vzniká na staveništi dálnice bezvládí. Vznikají však naštěstí většinou pouze drobné škody. Největší škoda je zaznamenána na skladišti dílu 5/2, které je poškozeno manévrující Rudou armádou. V červnu 1945 postupně prohlíží vrchní ministerský komisař ing. Neuvirt celé staveniště dálnice. Z jeho prohlídky vyplyne závěr, že je potřeba co nejdříve zahájit údržbové práce na dálnici (zanesená kanalizace, destrukce nedokončených mostních staveb). Údržbové práce se pomalu rozjíždějí a připravuje se i pokračování stavby vlastní dálnice. Prozatím není vyřešena budoucnost dvacetikilometrového úseku dálnice v Chřibech.

Obnovení dálniční výstavby a její postupné utlumování  v období od 1.10.1945 do prosince 1950

autor © Tomáš Janda, 25. října 2002.


poslední změny na stránce: 10. května 2009