REDAKČNÍ RADA a další tvůrci

NĚCO O SOBĚ ... 
Jan Slovík jr., provozovatel a šéfredaktor stránek

vyznacny bodV roce 2002, kdy se oficiálně rozběhly tyto stránky, mi bylo 30 let. Už od dětství jsem měl rád mapy, které jsem nejen sbíral a čmáral do nich, ale postupně je i začal kreslit. Nejprve skutečný stav, později i s budoucími představami. Vše od plánů okolí, měst až po mapy republiky. Právě do nich mne nejvíce bavilo zakreslovat nové silnice, obchvaty měst a když se začaly dokončovat naše první dálnice, tak i jejich trasy. To se stalo osudným všem autoatlasům mého otce, který pak nevěděl co je skutečnost a co jen mé bláznivé plány.

Později jsem se zhotovováním map začal zabývat profesionálně a postupně ve dvou nakladatelstvích vytvořil desítky plánů měst a různých oblastí. Pro mé rodné město Trutnov, kde bydlím od narození, jsem map vytvořil nejvíce a také navrhnul desítky názvů ulic. Ale dálnice a silnice mne fascinují stále neboť jako kartograf při srovnávání map nejlépe vidím, jak se vše dokáže změnit. Dálnice mne proto tolik neuchvátily jen svým uměním stavitelským, ale hlavně uměním vést správně trasu, aby vyhovovala pokud možno všem. Sám jsem měl léta možnost, i když jen tak na papír, zkoušet realizovat různé varianty. Není to snadné.

Sdílím názor, že dálnice jsou potřeba. Zatím žádná země s rozvinutou dopravou a stabilní ekonomikou se bez nich neobešla. Ke všemu naše dálniční síť není zdaleka tak hustá, aby se stavět nemuselo.

Můj názor na některé komunikace je takový:

Veškeré dálnice, tedy i D3 a D11, by měly vést až na hranice neboť mají význam evropského formátu a naše země přece leží uprostřed kontinentu. Pro spojení cílů uvnitř republiky však postačí i rychlostní silnice - rychlostnice. Namísto R43 na Slovensko a okolo Prahy by však měla vést dálnice.

D3 by neměla vést přes Posázaví, ale podél současné silnice I/3 a II/603. R4 by měla být prodloužena až do Českých Budějovic.

R35 je nesmysl vést okolo Ústí nad Orlicí a České Třebové. Rychlostnice mají co nejvíce využít původní staré silnice a staleté dopravní koridory. Tedy přes Litomyšl a Svitavy.

R43 bych vedl Bystrcí tunelem anebo tzv. Holedskou variantou, využívající současnou R43 z Brna do České a až k Lipůvce sleduje současnou silnici.

Dále jsem pro tzv. krátké varianty obchvatů měst, kdy je veden obchvat blíže k městu. Města sama mají nést odpovědnost za problém dopravy a ne se zbavit zátěže pouhým přesunutím k jiným obcím. Proto jsem stál např. za Štěnovicemi u plzeňského obchvatu.

Občanských a ekologických iniciativ si vážím, pokud se ovšem snaží problém společně řešit např. kompromisem. Nemají u mne místo iniciativy, které jen z pouhého principu blokují výstavbu dálnic a silnic.

Veškerou výstavbu dálnic a rychlostních silnic bych umožnil soukromému kapitálu. Jen tak je možné docílit rychlou a celkovou dostavbu české a moravské sítě najednou a ne po desítky let. Také by se mělo stavět ekonomicky. Některé tahy nejprve v polovičním profilu a pak postupně rozšiřovat. Při takové výstavbě se sice ušetří pouhá čtvrtina nákladů, ale mnohem více se tak uspoří na údržbě, pokud úsek ještě není plně vytížen. S předstihem by se měly stavět obchvaty obcí v trase rychlostní komunikace a nečekat až k nim trasa dálnice dorazí.

Rád bych, aby dálnice více zapadaly do přírody. Namísto hlubokých zářezů se raději stavěly hloubené tunely a kopce se raději provrtávaly, než aby dálnice vedly po jejich svazích. Jízdní směry by zase nemusely být jen striktně vedle sebe. Ať už výškově, např. při vedení po svahu, aby co nejvíce kopírovaly původní svah kopce - tak i po své šíři, desítky, či stovky metrů od sebe. Úseky v blízkosti obcí se stavěly co nejvíce v zářezu, aby obyvatele neobtěžoval hluk nebo pohled na nekonečné betonové ohrady. Je to sice drahé, ale příroda je cennější a co může být horší, než narazit uprostřed lesa anebo při procházce za vesnicí na nepřekonatelnou překážku - dálnici.


autor © Jan Slovík , 26. listopadu 2002.
článek upraven 10. května 2005.

poslední změny na stránce: 26. října 2008