Některé části současné silnice I/7 se pouze rozšíří na čtyřpruhovou R7. Bude však nutné podél ní postavit i doprovodnou "alternativní" komunikaci.Krátká, spíše několik stovek metrů dlouhá část čtyřpruhové silnice u Třebušic není stále dokončena. Úsek je jakousi brzdou v jinak rychlém silničním spojení Podkrušnohoří.Na německé straně s zatím s žádnou rychlostní komunikací nespěchá a pokud ano, bude jen dvoupruhová.Silnice I/13 je sice čtyřpruhová už z centra Chomutova, ale jedná se spíše o městskou výpadovku s provozem trolejbusů. Městu více než úprava průtahu pomůže obchvat.Silnice I/13 mezi Ostrovem a Chomutovem vede většinou v hlubokém údolí podél řeky Ohře. Nová silnice, která povede po kopcích, se neobejde bez tunelů a mnoha mostů. Začne se však stavět spíše od Chomutova.Mezi Strašecím a KV je nutné postavit ještě obrovský kus R6. Současná silnice I/6 je kvůli mnoha obcím, nepřehledným úsekům a železničním přejezdům velice nebezpečná.Některé krátké části dnešní silnice I/6, hlavně novější obchvaty obcí, by bylo možné použít k rozšíření na R6. Je však otázkou, zda-li bude tato možnost využita.Současná silnice I/21 je dosti zatížená a určitě si v budocnu vyžádá rozšíření do plného profilu čtyřpruhové silnice. Krátká část u křižovatky s R6 již čtyři pruhy má.Na naší R6 navazuje již nyní poloviční profil německé dálnice A70. Tato dálnice je však zatím vedena jako obyčejná silnice.Čtyřpruhová silnice mezi Jirkovem a Mostem byla postavena po mohutném náspu, který byl navršen přes hluboký kamenouhelný důl. Postupným sesedáním náspu je však silnice značně poškozena a rychlost omezována.Zhruba 6 km nové silnice bylo v r. 2005 postaveno z Křimova do Hory Svatého Šebestiána. Zatím a asi ještě na dlouho jen v polovičním profilu.Zatím nejnovější částí čtyřpruhové silnice I/13 je obchvat okolo Ostrova nad ohří.Zatím jedinou provozovanou částí opravdové rychlostní silnice R6 na západě Čech je 12 km dlouhý úsek z Kamenného Dvora do Chebu.Původní německá dálnice napříč Sudetami by vedla více severněji, než dnešní R6. Pozůstatky nedokončené dálnice jsou viditelné z R6.Krátká část dnešní silnice I/6 (polovičního profilu budoucí R6) byla postavena na nedokončené "Sudetské" dálnici.rozestavěný úsek: Tisová - Kamenný Dvůrrozestavěný úsek: Sokolov-Tisovározestavěný úsek: Bítozeves-Vysočanyrozestavěný úsek: Jenišov-Nové Sedlo