Pokud se někdy v budoucnu bude stavět nová silnice z Děčína do Liberce, budou to v první fázi nejspíše dvoupruhové obchvaty obcí. Trasa však bude natolik náročná, že celá silnice se bude stavět ještě velmi dlouho.Jižní varianta R35, kterou navrhují ekologové, by obcházela CHKO na jihu. Bylo by sice možné využít současnou silnici R10 a rozšířit I/16, ale trasa R35 by se prodloužila asi o 19 km. Panují proto obavy, že tak velkou zajížďku by si mnoho řidičů zkracovalo po staré silnici.Severní (hlavní) varianta trasy R35 z Turnova do Jičína počítá s vedením podél současné silnice I/35. Tato trasa se však nelíbí ochráncům přírody, kteří se obávají optického rozdělení krajiny na dvě části a narušení přírodního rázu Českého Ráje. Trasa přitom nebude procházet CHKO i když se to tvrdí.Přímo přes Turnov sice v minulosti byl postaven čtyřpruhový průtah silnice I/35, ale pro R35 je nutné postavit obchvat.Největším problémem mezinárodní trasy rychlostní silnice je vedení přes tzv. Trojmezí. Malá část silnice musí přecházet přes polské území a právě Polsko svým zdržováním blokuje výstavbu silnice i na našem a na německém území.Původně se počítalo s výstavbou R10 až do Harrachova. Ne však podél současné silnice I/10, ale přes Jablonec nad Nisou. S touto trasou se počítá i nyní avšak ne už pro rychlostní silnici.Silnice I/13 bude přímo propojena s R63 tzv. Kladrubskou spojkou. Vozidla jedoucí od Mostu do Ústí tak nebudou muset zajíždět až do Teplic.Obchvat města Bíliny se bohužel jen tak stavět nezačne a silnice přes město je jakýmsi špuntem v dopravě.Velká část silnice I/7 byla postavena už v polovičním profilu budoucí R7. Bude tak jednoduché silnici postupně rozšířit.R6 v současné době končí u Nového Strašecí a jen tak se dále na západ asi stavět nebude. Spíše se začne stavět z opačného konce, od Karlových Varů.Na německé straně se staví navazující rychlostní silnice B178. Některé úseky jsou již v provozu avšak silnice není většinou čtyřpruhová. Spíše má jen dva až tři pruhy a jedná se o klasickou německou Schnellstrasse.Čtyřpruhová silnice z Chomutřova přes Most do Teplic sice vypadá jako rychlostní silnice, ale aby se mohla stát silnicí pro motorová vozidla, musela by být splněna řada norem.Příhraniční část dálnice D8 byla společně s německou částí dálnice A17 do Drážďan zprovozněna na konci roku 2006.Děčínský čtyřpruhový most přes Labe by bylo v budoucnu možné využít pro vedení dálkové trasy silnice I/13 z KV do Liberce.Prudké stoupání po klikaté silničce u Bílého Kostela bylo nahrazeno čtyřpruhovou silnicí I/13.Krátký úsek dálnice D8 vznikl přednostně uprostřed trasy spíše náhodou, jako součást nové rychlostní silnice R63 z Teplic do Ústí nad Labem.Čtyřpruhová silnice sice vede z Turnova až do Bílého Kostela, ale silnice pro motorová vozidla končí na okraji Liberce.Část obchvatu Hrádku nad Nisou je vlastně poloviční profil rychlostní silnice R35.V roce 2005 byla R35 zprovozněna z Turnova až do Bílého Kostela.R10 je jednou z našich nejstarších rychlostních komunikací a po nákladné rekonstrukci jednou z nejmodernějších.Rychlostní silnice R7 se zastavila před Slaným a dále se zatím staví jen její poloviční profil, který bude postupně rozšiřován.Dálnice D8 z Prahy zatím musí končit u Lovosic. Její pokračování přes České Středohoří je kvůli sporům s ekology stále v nedohlednu.Několik pozůstatků ze stavby německé "Sudetské" dálnice je dodnes k vidění na okraji Liberce.Krátká část dnešní R35 u Chrastavy byla postavena na nedokončené německé "Sudetské" dálnici.

Rozestavěno: obchvat Líbeznice na S9, zatím v polovičním profilu.Po letech soudních tahanic se na konci roku 2007 začal stavět poslední nedokončený úsek D8 přes České Středohoří.